Hem / Aktuellt / Konkurrenskraft i fokus för nytt samarbete med Entreprenörskapsforum

Konkurrenskraft i fokus för nytt samarbete med Entreprenörskapsforum

januari 25, 2024

Karl-Adam Bonniers Stiftelse har inlett ett nytt samarbete med Entreprenörskapsforum för att bidra till att stärka svensk konkurrenskraft. Under året lanseras en gemensam seminarieserie där forskning kopplas samman med erfarenhetsbaserad kunskap från näringslivet inom aktuella näringspolitiska frågeställningar.

Sverige har under lång tid tappat position i den så kallade välståndsligan. Sedan 2021 bedriver därför Entreprenörskapsforum forskningsprogrammet Task force för stärkt svensk konkurrenskraft som analyserar varför svensk konkurrenskraft och produktivitet har sjunkit samt vad som kan göras för att vända utvecklingen.

– Projektet har tagit fram forskningsbaserade kunskapsunderlag för hur den svenska industrins konkurrenskraft långsiktigt kan stärkas. Genom samarbetet med Karl-Adam Bonniers Stiftelse vill vi använda stiftelsens unika mötesarena för att dela med oss och diskutera dessa insikter med representanter från näringsliv, politik och offentlig sektor, säger Anders Broström, vd för Entreprenörskapsforum.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse har i närmare 40 år agerat som en oberoende arena för konstruktiv dialog inom frågeställningar som rör näringslivets utveckling i Sverige.

– Konkurrenskraft är en helt avgörande fråga för Sveriges framtid. Vi ser fram emot att få engagera vårt nätverk av beslutsfattare, experter och sakkunniga och koppla samman forskningen med erfarenhetsbaserad kunskap från företagen. Vår förhoppning är att det långsiktigt ska bidra till ett förbättrat näringslivsklimat, säger Tor Bonnier, ordförande för Karl-Adam Bonniers Stiftelse.

Planeringen av seminarieserien är i full gång och det första seminariet äger rum redan i början av våren på temat kompetensförsörjning.

– Under året kommer vi att arrangera ett antal tematiska rundabordssamtal. Vid varje tillfälle fokuserar vi på ett specifikt område där forskningsprogrammet har identifierat att Sverige behöver förbättras för att stärka konkurrenskraften. De inbjudna deltagarna kommer, under ledning av en moderator, ges möjlighet att diskutera, verifiera och komplettera resultaten och slutsatserna, avslutar Tor Bonnier.

Målet är att seminarieserien ska bidra till ett ökat engagemang bland företag, en mer kvalificerad debatt och framtagning av konkreta reformförslag som kan stärka den svenska konkurrenskraften.

Dela inlägg:
Facebook
Twitter
LinkedIn