Om stiftelsen

Genom en framstående innovationskraft och unikt goda förutsättningar för tillväxt fick många svenska företag tidigt en ledande position på den internationella marknaden. Deras framgångar byggde Sverige starkt och la grunden för vår välfärd. Som en liten exportberoende nation avgörs även vårt framtida välstånd av hur konkurrenskraftigt vårt näringsliv är på den globala marknaden. Att vi skapar goda förutsättningar för näringslivsutveckling i Sverige är därför centralt och fokus för Karl-Adam Bonniers Stiftelse.

Stiftelsens ändamål och verksamhetsbeskrivning

Karl-Adam Bonniers Stiftelse är en oberoende och opolitisk aktör som bidrar till utveckling av näringslivet genom seminarier, publikationer, utbildning och forskning inom företagsekonomi och företagsjuridik. Stiftelsen initierar förändring genom konstruktiv dialog och ny kunskap, i syfte att förbättra förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sverige.

Stiftelse bildades år 1986 och är sprungen ur entreprenören Karl-Adam Bonniers ekonomiska livsverk. I över 30 år har stiftelsen skapat en arena för konstruktiva samtal och kunskapsutbyte mellan beslutsfattare och experter från akademin, näringslivet och offentlig sektor.

Idag består stiftelsens verksamhet av fyra verksamhetsområden samt projekt inom forskning, publikationer och evenemang. Alla delar av verksamheten fokuserar på aktuella frågor som har central betydelse för utvecklingen av näringslivet i Sverige: