Hem / Stiftelsen

Karl-Adam Bonniers Stiftelse

Karl-Adam Bonniers Stiftelse är en oberoende och opolitisk aktör som skapar en arena för dialog och kunskapsutbyte för att främja näringslivets utveckling. Stiftelsen bildades 1986 och är sprungen ur entreprenören Karl-Adam Bonniers ekonomiska livsverk.

Som entreprenör hade jag fått uppleva en spännande tid i svenskt finans- och näringsliv och fått förverkliga mina affärsdrömmar. Därför ville jag skapa en stiftelse som skulle stödja svenskt företagande och göra nytta i ett större sammanhang.

- Karl-Adam Bonnier, instiftare

Vårt syfte och ändamål

Karl-Adam Bonniers Stiftelse har som syfte att stödja forskning och utbildning inom företagsekonomi och företagsjuridik. Vi gör det för att främja näringslivets utveckling i Sverige.

I över 30 år har Karl-Adam Bonniers Stiftelse skapat en oberoende arena för konstruktiva samtal och kunskapsutbyte mellan beslutsfattare och experter från akademin, näringslivet och offentlig sektor.

Stiftelsens verksamhet består av tre forum, Forum for Innovation Management, Forum for Global Business och Corporate Governance Forum, med fokus på olika frågeställningar som påverkar näringslivets utveckling. Vi initierar och finansierar även projekt inom forskning och publikationer, samt bedriver stipendieprogrammet Karl-Adam Bonnier International Fellows Program.