Hem / Aktuellt / Kia Orback Pettersson blickar tillbaka på en spännande mandatperiod

Kia Orback Pettersson blickar tillbaka på en spännande mandatperiod

januari 11, 2024

Kia Orback Pettersson är styrelseledamot i Karl-Adam Bonniers stiftelse sedan 2019. En spännande och annorlunda mandatperiod går nu mot sitt slut och under hösten 2024 tillträder en ny styrelse. Uppdraget har öppnat dörren till en värdefull arena för konstruktiv dialog som bjudit på många möten med kunniga människor inom både akademin, näringslivet och den offentliga sektorn.

– Idag är det kanske viktigare än någonsin att vi lyssnar till varandra, tillåts ha olika åsikter och vågar utmana våra perspektiv. Det ger nya insikter som vi kan använda för att utveckla både oss som människor, vårt näringsliv och samhälle, säger Kia.

Mandatperioden i Karl-Adam Bonniers stiftelse är på fem år och varje styrelse har en möjlighet att sätta en ny prägel på verksamheten. Under de här åren har bland annat missionen omarbetats och ett nytt strategiskt samarbete tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm inletts.

– Utvecklingen och lanseringen av House of GaPP och Karl-Adam Bonnier Center for Governance har verkligen varit en av höjdpunkterna. Det är ett viktigt initiativ för att minska gapet mellan det privata och offentliga och bidra till att beslutsfattare har tillgång till rätt kunskap och forskning när de fattar beslut som rör samhällets utveckling, berättar Kia.

Att främja kunskapsspridning och samarbete är kärnan i stiftelsens arbete, med syftet att bidra till utvecklingen av ett dynamiskt och hållbart näringsliv i Sverige. Under mandatperioden har en rad aktiviteter genomförts för att bidra till utvecklingen.

– Det finns flera saker som sticker ut. En är definitivt stiftelsen medverkan vid Expo 2020, där vi stod värd för Smart Society Summit tillsammans med Svenska institutet och Business Sweden, fortsätter Kia.

Ytterligare ett område som varit spännande att följa är stiftelsens arbete med bolagsstyrning. Ett starkt engagemang för de frågorna har funnits med sedan start och stiftelsens Corporate Governance Forum (CGF) har gjort stor skillnad genom åren.

– Bolagsstyrning i Sverige hade definitivt inte varit vad det är idag om det inte vore för det jobb som gjorts inom CGF. Under den här mandatperioden har bland annat ett forskningssamarbete tillsammans med OECD genomförts för att studera den svenska företagsobligationsmarknaden, berättar Kia.

Hon beskriver styrelsearbetet i stiftelsen som långsiktigt och spännande och det skiljer sig en del från motsvararande arbete för ett bolag. En central del av styrelsearbetet handlar om förvaltning av stiftelsens kapital och fastighet.

– Vår huvudsakliga uppgift är ju att förvalta medel, eftersom avkastningen avgör hur mycket verksamhet vi kan bedriva under året. Vi pratar inte sälj, kundgrupper och prissättning i traditionell bemärkelse utan uppdraget handlar mer om att säkra en god avkastning på stiftelsens tillgångar. På så sätt skapas förutsättningar för att göra skillnad och långsiktigt främjar näringslivets utveckling i Sverige, avslutar Kia.

Under 2024 påbörjas rekryteringen av en ny styrelse. Den kommer att bestå både av instiftarens bröstarvingar samt externa representanter.

– De som blir nya styrelsemedlemmar har ett lärorikt och väldigt roligt uppdrag framför sig. Stiftelsen har en viktig roll att fylla för att skapa en oberoende arena för konstruktiv dialog. Det är bara tillsammans som vi kan lösa de stora samhällsutmaningar som vi har framöver oss, avslutar Kia.

Dela inlägg:
Facebook
Twitter
LinkedIn