Initierar förändring

Vi stärker kunskap, främjar samverkan och påverkar policy sedan 1986.

För ett dynamiskt och hållbart näringsliv i Sverige

Karl-Adam Bonniers Stiftelse är en oberoende och opolitisk aktör som stödjer forskning och utbildning inom företagsekonomi och företagsjuridik.

Vår mission är att påskynda utvecklingen av ett dynamiskt och hållbart näringsliv i Sverige genom att stärka kunskap, främja samverkan och påverka policy.

Våra nyheter

maj 24, 2024

Karl-Adam Bonniers liv och entreprenörsresa blir bok

Den 23 maj lanserades Karl-Adam Bonniers bok, En ny tid – Livet som finansiell entreprenör. Det är en personlig bok om hans uppväxt, om föräldrarna Tor och Tora Bonnier, om high school och college-åren i USA, den amerikanska militärtjänstgöringen och hur karriären som entreprenör inleddes med försäljning av premieobligationer. Han berättar även om hur Karl-Adam Bonniers Stiftelse initierades för att stödja svenskt företagande och göra nytta i ett större sammanhang.
Läs mer
maj 14, 2024

Thomas Malmer ny Forum Manager för Forum for Global Business

Thomas Malmer var med vid starten av Forum for Global Business (FGB) och hade rollen som Forum Manger under uppbyggnadsåren 2015-2016. Sedan dess har han följt verksamheten på avstånd och ser nu fram emot att få återta ledarrollen när Elizabeth Walentin väljer att gå vidare till nya uppdrag.
Läs mer

Aktiviteter

2024-04-16

Framtidens samhällsledare - behov och förväntningar

2024-04-10

Trade Officer middag: Lärdomar från Sveriges nya handelsstrategi 

2024-01-22

Hur kan skolutbildningens vetenskapliga grund stärkas?

2024-03-12

Best Practices from Abroad: Harnessing the power of innovation

Vi stärker kunskap

Karl-Adam Bonniers Stiftelse initierar forskning och tvärvetenskapliga projekt som leder till att ny kunskap inom företagsekonomi och företagsjuridik utvecklas och sprids.

Inom ramen för vårt arbete identifierar vi kunskapsgap, finansierar forskning samt paketerar och sprider ny kunskap som bidrar till utveckling av näringslivet. Vi har bland annat bidragit till att stärka kunskapen inom intraprenörskap, born globals och företagsobligationernas marknadsförändringar.

Vi främjar samverkan

Vi kopplar samman beslutsfattare, experter och sakkunniga från akademi, politik, privata och offentliga aktörer för att debattera frågor och skapa synergier.

Sedan starten 1986 har vi skapat en oberoende och opolitisk arena för konstruktiv dialog. Våra forum arrangerar salongsdebatter och rundabordssamtal där perspektiv breddas, idéer tar form och nya relationer byggs. Genom att främja samverkan skapar vi förutsättningar för kraftsamling och utveckling.

Vi påverkar policy

Vi påskyndar utvecklingen av policy för ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat genom kunskap och samverkan.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse har ingen egen agenda. Vår roll är att skapa förutsättningar för aktörer och sakkunniga att mötas, debattera och nå samsyn. Genom att sprida ny kunskap och tillhandahålla en oberoende arena, främjar vi dialog och bidrar till utveckling av policyförslag och förbättringar för näringslivet.

35+
år av att initiera förändring
250+
triple helix seminarier
30+
forskningsprojekt och publikationer

Vårt syfte är att stödja forskning och utbildning inom företagsekonomi och företagsjuridik.

- Tor Bonnier, ordförande Karl-Adam Bonniers Stiftelse