Hem / Forum

Våra Forum

Sedan starten 1986 har Karl-Adam Bonniers Stiftelse skapat en oberoende och opolitisk arena för konstruktiv dialog.

Våra tre forum – Corporate Governance Forum, Forum for Global Business och Forum for Innovation Management – arrangerar regelbundet tematiska salongsdebatter och rundabordssamtal för att väcka nya idéer och främja gränsöverskridande dialog i syfte att bidra till utveckling av näringslivet i Sverige.

Corporate Governance Forum

God bolagsstyrning och bolagsfinansiering är viktiga medel för ekonomisk utveckling och hållbar tillväxt.

Corporate Governance Forum (CGF) stimulerar och påverkar debatten inom bolagsstyrning och bolagsfinansiering i Sverige och internationellt.

Forum for Global Business

Internationalisering och export är avgörande faktorer för Sveriges fortsatta tillväxt.

Forum for Global Business (FGB) bidrar till utveckling av gynnsamma förutsättningar för stärkt attraktionskraft och ökad internationell handel.

Forum for Innovation Management

Innovation är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Forum for Innovation Management (FIM) ökar kunskapen om innovationskraftens betydelse och bidrar till ett bättre klimat för innovation och entreprenörskap i Sverige.