Hem / Forum / Forum for Global Business

Forum for Global Business

Vi främjar utveckling av internationalisering och handel.

Vår verksamhet

Forum for Global Business (FGB) främjar utveckling av internationalisering och handel.

Internationalisering och export är avgörande faktorer för Sveriges fortsatta tillväxt. Forum for Global Business bidrar till utveckling av gynnsamma förutsättningar för stärkt attraktionskraft och ökad internationell handel.

Vi skapar en arena för konstruktiva, livfulla och framåtriktade samtal mellan inbjudna beslutsfattare och experter från akademin, näringslivet och offentlig sektor. Genom salongsdebatter, seminarier och publikationer väcker vi nya tankar och idéer kring hur näringslivet kan internationaliseras och hur fler företag kan växa globalt.

Forum for Global Business
Elizabeth Walentin
Forum Manager

Corporate Governance Forum

Påverkar policy inom bolagsstyrning och corporate finance.

Forum for Innovation Management

Driver på policyutvecklingen inom innovation och entreprenörskap.