Hem / Aktuellt / KAB Center for Governance ska stärka bandet mellan forskning, politik och samhällsaktörer

KAB Center for Governance ska stärka bandet mellan forskning, politik och samhällsaktörer

oktober 25, 2023

I augusti tillträdde Jonas Törnblom rollen som senior rådgivare inom KAB Center for Governance, ett arbete som innebär att koppla samman forskare med samhällsaktörer för att se hur de tillsammans kan bidra till en bättre samhällsutveckling. Redan i höst arrangeras ett antal seminarier med syftet att diskutera hur forskning kan bidra till att lösa komplexa utmaningar i samhället. 

KAB Center for Governance är ett av fem forskningscenter kopplade till Handelshögskolans House of Governance and Public Policy (GaPP). Centret lanserades i fjol med finansiellt stöd från K-A Bonniers Stiftelse.

– KAB Center for Governance skiljer sig från övriga forskningscenter inom House of GaPP. Vårt fokus är att korsbefrukta och föra ut befintlig forskning så att den gör nytta i samhället. Det finns idag relevant kunskap inom samhällsvetenskapen som inte kommer samhället till gagn och det vill vi ändra på, säger Jonas.

Jonas var med i det förberedande arbetet som ledde fram till behoven och utvecklingen av House of GaPP.

– Jag har länge drivits av frågan hur vi kan skapa en utbildning i Sverige som är inriktad på att hantera de komplexa utmaningar som vi har i samhället idag. Det kräver en tvärvetenskaplig förståelse och att vi hittar sätt att leda horisontellt, eftersom ingen äger helheten. Dessa tankar lanserade vi i en rapport på uppdrag av Vinnova 2019, vilket blev ett litet bidrag till skapandet av för House of GaPP, berättar Jonas.

Att nu få arbeta med att göra verklighet av idéerna tycker Jonas känns både inspirerande och viktigt.

– Jag hoppas att vi, genom att koppla ihop olika aktörer, ska kunna bidra till att öka kunskapen om vad som behöver göras för att skapa ett bättre samhälle. I veckan hade vi vårt första seminarium där vi bjöd in forskare och behovsägare för att debattera hur forskning kan bidra till en effektivare och framtidsinriktad styrning av våra kommunalt ägda bolag. Det gav många värdefulla insikter, fortsätter Jonas.

Under hösten och våren fortsätter seminarieserien, bland annat med fokus på hur skolan kan utvecklas med hjälp av forskning.

– Utvecklingen i vårt samhälle har under en längre tid gått mot ökad specialisering. Vi har allt fler aktörer med snävare roller och mandat. Då blir det svårt med de övergripande frågorna. Forskningen kan bidra till att överbrygga dessa silon, men det behövs även arenor där olika aktörer öppet och uppriktigt kan diskutera även komplexa och svåra frågor. Här kan stiftelsen fylla en mycket viktig roll, avslutar Jonas.

Dela inlägg:
Facebook
Twitter
LinkedIn