Hem / Forum / Forum for Innovation Management

Forum for Innovation Management

Vi driver på policyutvecklingen inom innovation och entreprenörskap.

Vår verksamhet

Forum for Innovation Management (FIM) driver på policyutvecklingen inom innovation och entreprenörskap.

Innovation är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Forum for Innovation Management ökar kunskapen om innovationskraftens betydelse och bidrar till ett bättre klimat för innovation och entreprenörskap i Sverige.

Vi skapar en arena för konstruktiva, livfulla och framåtriktade samtal mellan inbjudna beslutsfattare och experter från akademin, näringslivet och offentlig sektor. Genom salongsdebatter, seminarier och publikationer väcker vi nya tankar och idéer kring hur innovationsklimatet kan utvecklas och de entreprenöriella krafterna stärkas.

Forum for Innovation Management
Mikolaj Norek
Forum Manager

Forum for Global Business

Främjar utveckling av internationalisering och handel.

Corporate Governance Forum

Påverkar policy inom bolagsstyrning och corporate finance.