Hem / Stiftelsen / Historia

Vår påverkan och effekt under 30 år

Med ambitionen att skapa samhällsnytta och stödja svenskt företagande startar Karl-Adam Bonnier 1986 en stiftelse som ska verka inom ramen för företagsekonomi och företagsjuridik.

I drygt 30 år har Karl-Adam Bonniers Stiftelse erbjudit arenor för konstruktiv dialog och kunskapsutbyte, delat ut stipendier till studenter och stöd till små företag, finansierat forskning och gett ut publikationer. Insatserna har gjort avtryck och skapat nytta för såväl individer som företag och beslutsfattare. Det här är vår historia.

Mandatperiod 1:

1986-1991

Stiftelsens första mandatperiod blir en tid av utveckling och uppbyggnad. Stadgarna tar form och revideras och stiftelsen ger stöd för uppförandet av ett nytt Juristernas hus och ett bibliotek.

Under perioden utvecklas även Dardenstipendiet för att väcka intresset för casemetodiken som används vid Darden Business School, University of Viriginia, där Karl-Adam själv studerade.

Mandatperiod 3:

1998-2005

Styrelsen som tillträder under tredje perioden vill förnya KABS och fördjupa arbetet kring entreprenörskap och ny teknik, vilket påverkar valet av ledamöter.

Det blir en mycket dynamisk styrelseperiod. Viktiga insatser under perioden är bildandet av Forum for Innovation Management och skapandet av innovationsfonden KIF.

Kapitalförvaltningen får ett ökat fokus och stiftelsen avvecklar ett antal hyreshus i Abrahamsberg där flertalet ombildas till bostadsrätter. Genom försäljningen ökar stiftelsen sitt rörliga kapital.

Mandatperiod 5:

2012-2019
Den senaste mandatperioden har varit den mest händelserika i stiftelsens historia hittills. Stiftelsen breddar sin verksamhet och blir mer publik. Ett tredje verksamhetsben, Forum for Global Business (FGB), byggs upp och stiftelsen breddar och intensifierar sitt arbete inom forskning och publikationer.Born Globals, Corporate bonds och intraprenörskap är några områden som stiftelsen gör forskningsinvesteringar i under perioden för att bidra till ny kunskap. Ett nytt stipendieprogram växer fram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och K-A Bonnier International Fellows Program (KAB-IFP) lanseras.

Mandatperiod 2:

1991-1998
Den andra periodens viktigaste händelse blir uppstarten av Corporate Governance Forum (CGF). Corporate governance, eller på svenska bolagsstyrning, är ett ämnesområde som passar väl in under stiftelsens ändamålsbeskrivning eftersom det handlar om såväl företagsekonomi som företagsjuridik. CGF blir det första av stiftelsens kommande tre ”ben”.Under denna period fortsätter även arbetet med att främja spridningen av casemetodiken på svenska lärosäten.

Mandatperiod 4:

2005-2012

Karl-Adam Bonnier lämnar över ordförandeklubban till nästa generation år 2009. Det blir en mandatperiod där mycket energi avsätts på kapitalförvaltningen på grund av den pågående börskraschen.

Huvudfokus för styrelsearbetet blir att diversifiera stiftelsens investeringar och diskutera stiftelsens fastigheter. Under perioden ges ett antal publikationer ut och FIM blir en alltmer etablerad och betydelsefull plattform för konstruktiv dialog.

Mandatperiod 6:

2019-

När stiftelsen nu tar steget in i den sjätte mandatperioden finns en uppskattad och välförankrad verksamhet med ett brett nätverk bland beslutsfattare och experter inom svenskt näringsliv, politik och offentlig sektor. Stiftelsens verksamhet bygger på fyra hörnstenar – seminarier, forskning, publikationer och stipendier.

Det är genom dessa hörnstenar som stiftelsen bidrar till ny kunskap och utveckling av näringslivets villkor i Sverige. Den nya styrelsen som tar vid leder stiftelsen in i en ny era av aktivitet och förnyelse.