Hem / Publikationer

Välkommen till vårt bibliotek

Kunskaper och insikter som genereras genom stiftelsens forskning och övriga verksamhet paketeras och sprids bland annat genom våra egna publikationer. Alla våra publikationer finns samlade i vårt digitala bibliotek. De flesta finns tillgängliga för nedladdning online eller går att beställa via vårt kansli.
  • Sortera resultat

  • Kategori

  • Sortera resultat

  • Kategori

Trends and Policy Issues in Corporate Bond Markets

Den här rapporten ger en omfattande beskrivning av utvecklingen på företagsobligationsmarknaden fram till utbrottet av covid-19. Genom en detaljerad kartläggning av utvecklingen under första halvåret av 2020, ger den också en unik redovisning av hur företagsobligationsmarknaden fungerade på kort sikt under krisens inledande skeden och de faktorer som påverkade marknadsbeteendet. Särskilt fokus läggs på effekten på obligationsutgivare av olika slag och storlek. De empiriska rönen och den tillhörande analysen i denna rapport kommer att ligga till grund för det framtida arbetet med reformer och god praxis, som kan förbättra förutsättningarna för mindre tillväxtföretag som idag har strukturella svårigheter att få tillgång till marknadsbaserad finansiering. Publikationen är skriven av Serdar Çelik, Gül Demirtaş och Mats Isaksson.

Kontrollägande och uppköpsreglering

En fråga som fått växande betydelse i bolagsstyrningsdebatten är den om aktieägarnas engagemang i de noterade bolagens styrning, och särskilt vilka regleringsåtgärder som kan vidtas för att åstadkomma ett ökat ägarengagemang. I denna akademiska avhandling ställs denna fråga i relation till reglerna om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, i syfte att undersöka hur dessa regler påverkar förutsättningarna för aktieägare att engagera sig i börsbolagens styrning. Boken är skriven av Erik Lidman som är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, samt verksam inom Corporate Governance Forum.

Ägarstrukturerna i världens största börsbolag

OECD:s kartläggning av ägarstrukturerna i världens 10 000 största börsbolag i 54 länder runtom i världen, med ett sammanlagt värde av 75 000 miljarder dollar, är unik. Rapporten innehåller ovärderliga fakta och en analys av de faktiska ägarstrukturerna i världens börsbolag samt de trender som för närvarande omformar bolagsstyrningslandskapet. Bland annat påvisas omfattningen av ägarkoncentration, institutionalisering och offentligt ägande. Rapport kommer sannolikt att få stor betydelse för bolagsstyrningsdebatten i såväl Sverige som internationellt under lång tid framöver. Författarna till rapporten är Alejandra Medina, Adriana De La Cruz och Yung Tang, under ledning av Mats Isaksson, ansvarig för Corporate Governance and Corporate Finance Division på OECD.

Intraprenörskapskompassen 2019 – Grönt intraprenörskap

Intraprenörskapskompassen tar temperaturen på det intraprenöriella klimatet i svenska företag och visar på hur tillväxtpotentialen kan frigöras. Denna tredje och sista rapport fokuserar på grön förnyelse i privat och offentlig sektor. Att vi lyckas i den gröna omställningen är en av vår tids viktigaste frågor. Intraprenörskapskompassen 2019 visar dock tydligt att omställningstakten är låg trots och att offentlig sektor halkar efter även när det gäller det gröna intraprenörskapet. Rapporten är skriven av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen.

Almost Perfekt – How Sweden Works and What We Can Learn From It

Efter att ha bott i Sverige i sex år har journalisten David Crouch förmågan att se på Sverige med ett utifrån perspektiv. Baserat på över 70 intervjuer med beslutsfattare och tongivande personer inom näringslivet och svensk politik, gör han i denna bok en resa genom det svenska samhället. Almost Perfekt beskriver hur Sverige skiljer sig från resten av världen och vad världen kan lära av Sverige i en tid av ökad polarisering. Boken är en vidareutveckling av hans tidigare bok Bumblebee Nation.

Corporate Governance and Stewardship in a Stakeholder World

Bara några veckor innan sin bortgång besökte Peter Montagnon Corporate Governance Forum i Stockholm där han gav ett mycket uppskattat anförande. Han skickade oss också en redigerad version av sina anteckningar, som han uppmanade oss att sprida vidare. Vi är glada att presentera dessa nedan med en hyllning av Peters vän och före detta kollega John Plender, Senior Editorial Columnist på Financial Times

Getting the facts right on born globals

Born globals are companies that from the outset aim to establish themselves on the global market. In recent years they have been identified as important for Sweden’s future growth and job creation. This report analyses Swedish born globals in manufacturing, commerce and services over the past two decades, and how their development differ from other companies. One conclusion is that the expectations on these companies in terms of creating new jobs are too high. The report is written by Professor Magnus Henrekson, Dr. Shon Ferguson and Ph.Lic. Louise Johannesson at the Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Intraprenörskapskompassen 2018 – Digitalt intraprenörskap

Intraprenörskapskompassen tar temperaturen på det intraprenöriella klimatet i svenska företag och visar på hur tillväxtpotentialen kan frigöras. Årets rapport fokuserar på digital förnyelse och attityden till risk i privat och offentlig sektor. Att Sverige förblir i framkant av den digitala transformationen är avgörande för vår fortsatta konkurrenskraft. Intraprenörskapskompassen 2018 visar på tydliga skillnader i attityd och digital kompetens mellan olika industrier och geografiska platser. Rapporten är skriven av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen.

Bumblebee Nation – The hidden story of the new Swedish Model

I likhet med humlan har svensk ekonomi flera särdrag som borde hindra den från att flyga. Detta till trots flyger landets ekonomi bättre än många andra länders. Med ett utifrånperspektiv studerar ekonomijournalisten David Crouch hur Sveriges ekonomi fungerar och hur den nya svenska modellen har utvecklats. Välfärdssystemet, fackförbundens roll, pappaledighet, kvinnors roll på arbetsmarknaden och de senaste årens immigration är områden som analyseras. Boken bygger på intervjuer med ett stort antal företagsledare och beslutsfattare som bidragit till den svenska humlans framfart.

Fientliga uppköpserbjudanden – noteringar från ett kvällsseminarium

I januari 2017 höll Corporate Governance Forum ett kvällsseminarium på temat ”fientliga uppköpserbjudanden”. Vid seminariet behandlades ett antal frågor rörande fientliga bud, däribland framväxten av regleringen av fientliga uppköpserbjudanden och vad dagens takeover-regler säger på temat. Även frågor om tvångsinlösen efter ett uppköpserbjudande diskuterades samt huruvida det går att kalla ett uppköpserbjudande fientligt. Denna bok sammanfattar de förberedda inlägg som presenterades vid seminariet. Boken är sammanställd av Erik Sjöman, Rolf Skog och Erik Lidman.

Missa inte vår podd Smart Society Sweden

I Smart Society Sweden bjuder Elizabeth Wallentin med gäster på inspirerande samtal om den svenska modellen och hur Sverige arbetar för att skapa framtidens smarta samhälle. Vi får ta del av framgångsexempel, erfarenheter och lärdomar i syfte dela med oss av kunskap till andra som står inför samma utmaningar.