Hem / Forum / Corporate Governance Forum

Corporate
Governance Forum

Vi påverkar policy inom bolagsstyrning och corporate finance.

Vår verksamhet

Corporate Governance Forum (CGF) påverkar policy inom bolagsstyrning och corporate finance.

God bolagsstyrning och bolagsfinansiering är viktiga medel för att bidra till ekonomisk utveckling, hållbar tillväxt och finansiell stabilitet i samhälle och näringsliv.

Corporate Governance Forum stimulerar och påverkar debatten inom bolagsstyrning och bolagsfinansiering i Sverige och internationellt.

Vi bjuder in ledande deltagare från akademi, näringsliv och offentlig sektor till konstruktiva samtal och dialog för att förmedla kunskap och bidra till utveckling inom bolagsstyrning och bolagsfinansiering. Internationella erfarenheter och jämförelser utgör en naturlig och viktig del av vårt arbete.

Corporate Governance Forum
Erik Lidman
Forum Manager

Forum for Global Business

Främjar utveckling av internationalisering och handel.

Forum for Innovation Management

Driver på policyutvecklingen inom innovation och entreprenörskap.