Hem / Forskning / House of GaPP

House of Governance and Public Policy (GaPP)

House of GaPP är Handelshögskolan i Stockholms nya forskningshub för att bidra till en bättre och stabilare grund för ett framtida svenskt samhällsbygge. Samhället står inför stora och komplexa utmaningar. Lösningarna kräver både ny kunskap och nya gränsöverskridande samarbeten.

Syftet med House of GaPP är att minska glappet mellan det privata och offentliga och säkerställa att beslutsfattare har tillgång till rätt kunskap och forskning när de fattar beslut om vilken väg vårt samhälle ska ta framöver.

Karl-Adam Bonnier Center for Governance är ett av fyra forskningscenter inom House of GaPP.

Karl-Adam Bonnier Center for Governance​​

Karl-Adam Bonnier Center for Governance, vid Handelshögskolan i Stockholm, är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med syftet att utveckla, implementera och sprida ny och befintlig kunskap som förbättrar styrningen i både offentliga och privata organisationer. Centret är initierat och finansierat av Karl-Adam Bonniers stiftelse och lanserades i oktober 2022, som en del av Handelshögsskolans House of Governance and Public Policy. Mer information om centret och dess forskning finns här.