Hem / Aktuellt / K-A Bonnier International Fellowship Program gav Mai Pham erfarenheter och kontakter för livet

K-A Bonnier International Fellowship Program gav Mai Pham erfarenheter och kontakter för livet

juni 16, 2022

Sexton framstående studenter från Sverige och Sydostasien har sedan 2017 deltagit i K-A Bonnier International Fellows Program (KAB-IFP). Mai Pham var en av de första att ta emot stipendiet. Tre år har gått sedan hon avslutade programmet som både formade hennes världsbild och gav henne kontakter för livet.

KAB-IFP är ett stipendieprogram som bidrar till att långsiktigt stärka affärsrelationerna mellan Norden och Sydostasien och ger framstående studenter kunskap och verktyg för att lyckas i en entreprenöriell miljö. På två år får stipendiaterna möjligheten att erhålla två masterexamen från två välrenommerade handelshögskolor, Handelshögskolan i Stockholm (SSE) och National University of Singapore (NUS).

– På SSE läste jag Business & Management med fokus på ledarskap och innovation, medan året på NUS var fokuserat på entreprenörskap med en möjlighet att välja moduler från MBA programmet, berättar Mai Pham.

Mai kommer ursprungligen från Vietnam och ingick i den första kullen av KAB-IFP stipendiater mellan åren 2017–2019.

– Det var framför allt möjligheten att få studera vid två högt rankade universitet som fick mig att söka, men jag lockades även av möjligheten att få bo i två städer som är kända för sin entreprenörsanda och innovationskraft. Sveriges stora fokus på hållbar utveckling var också en anledning, säger Mai.

Programmet kom att bli en ovärderlig erfarenhet för Mai och har påverkat henne på många sätt. Förutom att hon fick med sig nya teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet av att applicera dem i riktiga konsultprojekt, fick hon en chans att reflektera över de två världarna hon levde i.

– KAB-IFP formade inte bara min världsbild, det gav även kontakter för livet. Att få tillbringa tid i både Sverige och Singapore har gjort att jag kan se världen från flera perspektiv och inte begränsar mig till några geografiska platser eller dogmer, förklarar hon.

Efter stipendieprogrammet fick Mai jobb i Sverige och arbetar idag med hållbarhetsfrågor på Ericssons huvudkontor i Kista.

– Jag jobbar med frågor som rör hur Ericssons teknologi påverkar samhället och hur digitaliseringen bidrar till en hållbar utveckling. Jag är just nu i slutfasen av ett projekt där vi samarbetar med andra företag för att minska koldioxidutsläppen inom energi- och transportsektorn, avslutar Mai.

Vad framtiden har att erbjuda vet inte Mai idag, men hennes arbetsmarknad har inga landsgränser. En sak är hon säker på och det är att många av de hon lärde känna under KAB-IFP kommer hon att hålla kontakten med livet ut.

Dela inlägg:
Facebook
Twitter
LinkedIn