Hem / Aktiviteter

Aktiviteter

I vårt arbete med att sprida kunskap och främja samverkan bjuder vi regelbundet in experter och beslutsfattare från akademi, politik, näringsliv och offentlig sektor till dialog och debatt. Inbjudningarna till våra aktiviteter är personliga och ämnet styr vem som bjuds in.

Evenemang

I samband med lanseringar av nya forskningsrapporter, boksläpp eller jubileum arrangerar vi större evenemang där vi bjuder in en bredare publik med intresse för den aktuella frågeställningen.

Vid våra evenemang varvas presentation av ny kunskap med dialog och debatt som belyser frågans komplexitet och betydelse från flera perspektiv.

Salongsdebatter

Våra tre forum arrangerar regelbundet moderatorledda salongsdebatter inom sina olika tematiska områden. Salongsdebatterna har en viktig roll i att bredda perspektiv, väcka nya tankar och tända förändringsgnistan. Vi säkerställer att det alltid finns representation från akademi, privat och offentlig sektor för att skapa en helhetsförståelse för frågans utmaningar och konsekvenser. Inbjudan till våra salongsdebatter är personlig och samtliga gäster företräder sig själva under kvällen.

I alla våra debatter råder Chatham House Rules för att ge ett klimat av tillit och mod att framföra nya tankar och testa idéer. Samtliga gäster förväntas ta en aktiv roll i samtalet och är inbjudna för sin kompetens i sakfrågan. I samband med salongsdebatten serveras alltid middag.

Rundabordssamtal

Stiftelsen bjuder in till rundabordssamtal inom frågeställningar där det finns ett behov för olika aktörer att mötas och utbyta kunskap som bidrar till näringslivets utveckling. Vid våra rundabordssamtal deltar i regel 10-20 gäster i en moderatorledd diskussion kring en specifik frågeställning.

Rundabordssamtalen skapar en neutral arena för konstruktiv dialog där gästerna ges möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar under trevliga middagsformer. Även i våra rundabordssamtal råder Chatham House Rules och alla deltagare har en aktiv roll i samtalet.

  • Sortera resultat

  • Sortera resultat

Format & Tema
Talare
1997-03-03
Format & Tema
Aktiebolagets kapital.
Talare

Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet.

Format & Tema
Talare
1996-10-16
Format & Tema
Informationsgivning i börsbolag.
Talare

Inledare: Ragnar Boman, Stora Huset AB, Tom Hård, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Lennart Låftman.

Format & Tema
Talare
1996-09-10
Format & Tema
Juridik och finans.
Talare

Inledare: Andrei Schleifer, Harvard Business School.

Format & Tema
Talare
1996-02-15
Format & Tema
Uppdelning av eget kapital och nya avtalsformer.
Talare

Inledare: Ron Gilson, Stanford University & Columbia University, Michael Jensen, Harvard Business School, Rauf Gönenç, OECD, Robert Ohlsson, FöretagsJuridik. (Key West, Florida)

Format & Tema
Talare
1996-01-25
Format & Tema
Styrelsearbete i svenska börsbolag. Konferens. Samarrangemang med Stockholms Fondbörs och Näringslivets Börskommitté.
Talare
Format & Tema
Talare
1995-09-25
Format & Tema
Enskilt aktieägande i svenskt näringsliv.
Talare

Inledare: Lars-Erik Forsgårdh, Aktiespararna.

Format & Tema
Talare
1995-08-18
Format & Tema
Nobel symposium om juridik och finans.
Talare

Inledare: Michael Jensen, Harvard Business School.

Format & Tema
Talare
1995-05-16
Format & Tema
Aktiebolagets organisation.
Talare

Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet.

Format & Tema
Talare
1995-04-24
Format & Tema
Offentliga uppköpserbjudanden – lagstiftning eller självreglering?
Talare

Inledare: Noel Hinton, Takeover Panel, London.

Format & Tema
Talare
1995-03-08
Format & Tema
Försäkringsföretag som ägare i svenskt näringsliv.
Talare

Inledare: Björn Wolrath, Skandia.