Hem / Aktiviteter

Aktiviteter

I vårt arbete med att sprida kunskap och främja samverkan bjuder vi regelbundet in experter och beslutsfattare från akademi, politik, näringsliv och offentlig sektor till dialog och debatt. Inbjudningarna till våra aktiviteter är personliga och ämnet styr vem som bjuds in.

Evenemang

I samband med lanseringar av nya forskningsrapporter, boksläpp eller jubileum arrangerar vi större evenemang där vi bjuder in en bredare publik med intresse för den aktuella frågeställningen.

Vid våra evenemang varvas presentation av ny kunskap med dialog och debatt som belyser frågans komplexitet och betydelse från flera perspektiv.

Salongsdebatter

Våra tre forum arrangerar regelbundet moderatorledda salongsdebatter inom sina olika tematiska områden. Salongsdebatterna har en viktig roll i att bredda perspektiv, väcka nya tankar och tända förändringsgnistan. Vi säkerställer att det alltid finns representation från akademi, privat och offentlig sektor för att skapa en helhetsförståelse för frågans utmaningar och konsekvenser. Inbjudan till våra salongsdebatter är personlig och samtliga gäster företräder sig själva under kvällen.

I alla våra debatter råder Chatham House Rules för att ge ett klimat av tillit och mod att framföra nya tankar och testa idéer. Samtliga gäster förväntas ta en aktiv roll i samtalet och är inbjudna för sin kompetens i sakfrågan. I samband med salongsdebatten serveras alltid middag.

Rundabordssamtal

Stiftelsen bjuder in till rundabordssamtal inom frågeställningar där det finns ett behov för olika aktörer att mötas och utbyta kunskap som bidrar till näringslivets utveckling. Vid våra rundabordssamtal deltar i regel 10-20 gäster i en moderatorledd diskussion kring en specifik frågeställning.

Rundabordssamtalen skapar en neutral arena för konstruktiv dialog där gästerna ges möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar under trevliga middagsformer. Även i våra rundabordssamtal råder Chatham House Rules och alla deltagare har en aktiv roll i samtalet.

  • Sortera resultat

  • Sortera resultat

Format & Tema
Talare
2001-01-08
Format & Tema
En ny aktiebolagslag – Aktiebolagskommitténs slutbetänkande.
Talare

Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet.

Format & Tema
Talare
2000-12-07
Format & Tema
Företagsrättreform i OECD-länder – En jämförande framtidsutsikt över aktuella trender. Samarrangemang med OECD samt Näringsdepartementen i Sverige och Finland.
Talare
Format & Tema
Talare
2000-04-03
Format & Tema
Venturekontrakt och partnerskapsformer.
Talare

Talare: Lennart Ohlsson, docent, Marcus Bäcklund, Cell Network. Tidningsartiklar, Du bestämmer av Peter Wolodarski DN (von Hippel)

Format & Tema
Talare
2000-03-27
Format & Tema
Insiderbrott – hur skall ett effektivt regelverk se ut?
Talare

Inledare: Monica Rodrigo, Finansdepartementet, Jan Green, Finansinspektionen, Bo Skarinder, Ekobrottsmyndigheten.

Format & Tema
Talare
2000-02-14
Format & Tema
Börsåret 1999.
Talare

Inledare: Hans Edenhammar, OM Stockholmsbörsen, Ulf Cederin, SBI, Per-Ola Jansson, Svenska Fondhandlareföreningen, Håkan Klahr, Finansinspektionen, Jan Persson, NBK, Johan Munck, Aktiemarknadsnämnden.

Format & Tema
Talare
1999-11-01
Format & Tema
Förvärv av egna aktier.
Talare

Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet.

Format & Tema
Talare
1999-09-13
Format & Tema
OECD:s Corporate Governance Principer.
Talare

Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet, Mats Isaksson, OECD.

Format & Tema
Talare
1999-05-03
Format & Tema
Offentliga uppköpserbjudanden – NBK:s nya rekommendation.
Talare

Inledare: Jan Persson, NBK, Göran Nyström, Enskilda Juridik.

Format & Tema
Talare
1999-02-15
Format & Tema
Börsåret 1998.
Talare

Inledare: Hans Edenhammar, OM Stockholmsbörsen, Håkan Klahr, Finansinspektionen, Jan Persson, NBK.

Format & Tema
Talare
1998-12-14
Format & Tema
Institutionella placerare och marknaden för riskkapital.
Talare

Inledare: Ron Gilson, Stanford University & Columbia University, Josh Lerner, Harvard Business School.