Hem / Aktiviteter

Aktiviteter

I vårt arbete med att sprida kunskap och främja samverkan bjuder vi regelbundet in experter och beslutsfattare från akademi, politik, näringsliv och offentlig sektor till dialog och debatt. Inbjudningarna till våra aktiviteter är personliga och ämnet styr vem som bjuds in.

Evenemang

I samband med lanseringar av nya forskningsrapporter, boksläpp eller jubileum arrangerar vi större evenemang där vi bjuder in en bredare publik med intresse för den aktuella frågeställningen.

Vid våra evenemang varvas presentation av ny kunskap med dialog och debatt som belyser frågans komplexitet och betydelse från flera perspektiv.

Salongsdebatter

Våra tre forum arrangerar regelbundet moderatorledda salongsdebatter inom sina olika tematiska områden. Salongsdebatterna har en viktig roll i att bredda perspektiv, väcka nya tankar och tända förändringsgnistan. Vi säkerställer att det alltid finns representation från akademi, privat och offentlig sektor för att skapa en helhetsförståelse för frågans utmaningar och konsekvenser. Inbjudan till våra salongsdebatter är personlig och samtliga gäster företräder sig själva under kvällen.

I alla våra debatter råder Chatham House Rules för att ge ett klimat av tillit och mod att framföra nya tankar och testa idéer. Samtliga gäster förväntas ta en aktiv roll i samtalet och är inbjudna för sin kompetens i sakfrågan. I samband med salongsdebatten serveras alltid middag.

Rundabordssamtal

Stiftelsen bjuder in till rundabordssamtal inom frågeställningar där det finns ett behov för olika aktörer att mötas och utbyta kunskap som bidrar till näringslivets utveckling. Vid våra rundabordssamtal deltar i regel 10-20 gäster i en moderatorledd diskussion kring en specifik frågeställning.

Rundabordssamtalen skapar en neutral arena för konstruktiv dialog där gästerna ges möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar under trevliga middagsformer. Även i våra rundabordssamtal råder Chatham House Rules och alla deltagare har en aktiv roll i samtalet.

  • Sortera resultat

  • Sortera resultat

Format & Tema
Talare
1995-02-23
Format & Tema
OECD-konferens: Bolagsstyrningens och de finansiella strukturernas inverkan på ekonomiska resultat.
Talare

Samarrangemang CGF.

Format & Tema
Talare
1994-12-12
Format & Tema
Aktiefonder som ägare i svenskt näringsliv.
Talare

Inledare: Anders Lannebo, Robur.

Format & Tema
Talare
1994-11-15
Format & Tema
EGs bolagsrätt.
Talare

Inledare: Françoise Blanquet, EG-kommissionen.

Format & Tema
Talare
1994-09-12
Format & Tema
Investmentbolag som ägare i svenskt näringsliv.
Talare

Inledare: Claes Dahlbäck, Investor AB.

Format & Tema
Talare
1994-08-24
Format & Tema
Arrangemang och värdskap för seminarium med The US Conference Board.
Talare
Format & Tema
Talare
1993-12-11
Format & Tema
Corporate Governance – the Swedish System at the Crossroads. Internationell konferens.
Talare