Regelfrågor på en förändrad kapitalmarknad

Regelfrågor på en förändrad kapitalmarknad

Kapitalmarknaden har förändrats radikalt under senare år. Avregleringar har öppnat för en internationalisering av ägandet och i många av de stora svenska börsbolagen är idag utländska ägare i majoritet. Även ägarstrukturen har förändrats. Det är inte privata utan institutionella ägare som dominerar. Det gäller i Sverige och i övriga världen. Samtidigt har det utvecklats en kapitalmarknad utanför börsen bl.a. genom hedgefonder och private equityfonder. CGF har samlat ett antal forskare och praktiker med intresse för regelfrågor på kapitalmarknaden för att diskutera vad ägarförändringarna bör få för inverkan på regleringen av kapitalmarknaden. Resultatet av diskussionerna presenteras i denna bok av Gunnar Nord och Per Thorell.

Corporate Governance Forum, 2009
Språk: svenska
ISBN: 9789172233515
Pris: 373 SEK

Ladda ner