Intraprenörskapskompassen 2018

Intraprenörskapskompassen 2018 – Digitalt intraprenörskap

Intraprenörskapskompassen tar temperaturen på det intraprenöriella klimatet i svenska företag och visar på hur tillväxtpotentialen kan frigöras. Årets rapport fokuserar på digital förnyelse och attityden till risk i privat och offentlig sektor. Att Sverige förblir i framkant av den digitala transformationen är avgörande för vår fortsatta konkurrenskraft. Intraprenörskapskompassen 2018 visar på tydliga skillnader i attityd och digital kompetens mellan olika industrier och geografiska platser. Rapporten är skriven av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2018
Språk: svenska
ISBN: 978-91-983763-3-3