AKTIVITETER 2000 – 2021

Datum Format & Tema Talare
2020-10-07 Salongsdebatt:
Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor
Alf Karlsson, särskild utredare, Fredrik Hörstedt, Vicerektor för nyttiggörande, Chalmers tekniska högskola, Viktoria Mattsson, Chef Samverkan, externfinansiering och innovation, Luleå tekniska universitet
2020-01-27 The Future of University Education Inledningstalare:
• Banny Banerjee, Director of ChangeLabs, Stanford University
• Lars Strannegård, President, Stockholm School of Economics
Moderator:
• Mikolaj Norek, FIM
2019-11-27 Framtid@Sverige? Inledningstalare:
• Karin Pettersson, Director of Public Policy, Schibsted. Författare av bl.a.
“Internet är trasigt”
• Maja Fjaestad, Statssekreterare, Socialdepartementet
• David Behar, Ministerråd, Frankrikes Ambassad i Sverige
2019-05-21 Hur hantera immateriella tillgångar vid obestånd? Martin Natt och Dag (Ericsson), Mathias Winge (Winge), Malin Mohr (IVA), Andreas Iwerbäck (Husqvarna), Karl Björlin (Cirio), m.fl.
2019-03-14 The Paris Peace Forum – En global arena för styrning? Lunchseminarium med David Cvach, Frankrikes ambassadör i Sverige, Justin Vaïsse, managing director Paris Peace Forum, samt representanter från det svenska innovationssystemet.
2019-02-04 Sveriges nationella innovationsråd – Då, nu, imorgon? Inledningstalare:
• Darja Isaksson, fd Ledamot Nationella innovationsrådet, GD Vinnova
• Jane Walerud, fd Ledamot Nationella innovationsrådet, Affärsängel
• Oskar Thorslund, fd Kanslichef, Nationella innovationsrådet
Samtalsledare:
• Sylvia Schwaag Serger, Prorektor, Lunds Universitet och författare till rapporten
”National Research & Innovation Councils as an Instrument of Innovation Governance“
2019-01-31 Startupmodellen för politiken? Inledningstalare:
• Josef Lentsch, Founder NEOS Lab (Vienna) & Managing Partner “The Innovation
in Politics Institute”, Germany
• Daniel Sachs, VD Proventus and Initiator of ”Höj Rösten”
• Michael Wernstedt, Co-Founder and Party Leader of Initiativet Sweden, earlier
Executive Director of the Raoul Wallenberg Academy
Moderator:
• Anette Novak, Director General at The Swedish Media Council
2018-11-20 Innovationsresans alternativa exploateringsmöjligheter Christina Öhman (Rise), Charlott Galant (PRV), Björn Weigel, Christian Lindell (Axholme), m. fl.
2018-11-14 ”Make America Innovative Again?” •Anne Lidgård, Director, VINNOVAs Silicon Valley, 2012-2018
• Andreas Larsson, kontorschef och forsknings- och innovationsråd, Washington DC, 2014-2018
2018-09-13–14 Expertbesök och seminarier med deltagare från National Innovation Agency of Thailand (2 dagar)
2018-05-31 Investerares affärsmodell i en föränderlig värld: finns det komplement till equity finansiering? Jane Walerud, Anette Novak (Rise), Anne Lidgård (Vinnova), Lisa Ericsson (KTH Innovation) m. fl.
2018-04-16 100 – 10 – 1: var hamnar övriga 9? Inledande inspel av Sofie Lindblom, Founder/CEO Ideation 360, och Anette Novak, Media Strategist
2018-04-09 Att vidareutveckla innovationspolitiken – Hur kan policy-processerna bättre anpassas till vår snabbrörliga samtid? Talare:
• Charlotte Brogren, fd GD Vinnova
• Carl Rosén, departementsråd och avdelningschef på Näringsdepartementets avdelning för innovation och statliga bolag
• Christian Ketels, fd Harvard Business School, nu Chief Economist, Boston Consulting Group
Moderator:
• Alexander Crawford
2018-03-26 “Born globals”-företag: Överhypade eller framtidshopp? Talare:
• Magnus Henrekson, vd på IFN
• Louise Johannesson, forskare på IFN
• Ulrika Cederskog Sundling, Executive Vice President, Invest & Region Sweden på Business Sweden
• Joakim Stymne, generaldirektör på SCB
Moderator:
• Torun Nilsson
2018-01-18 Innovationslabb för samhällsutveckling – Hur utvecklar vi policy med människor i centrum? Talare:
• Stéphane Vincent, VD “La 27e Région”
• Darja Isaksson, ledamot i Nationella Innovationsrådet
• Adrian Solitander, arbetar med innovation i offentlig verksamhet på Vinnova
• Pia McAleenan verksamhetsledare på Förnyelselabbet
Moderator:
• Åsa Minoz
2017-11-10 Ett landskap för entreprenörskap och innovation växer fram i Kina Talare:
• Mr Zeng Fang, entrepreneur and investor, chairman of Di Heng Investment Company, Member of National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) and publisher of ”Scientific Chinese” magazine.
• Mr Zhu Lei, China MBA Development Forum, social entrepreneur in sustainable development and post-disaster reconstruction.
• Mrs Sun Yan, investor and entrepreneur, Co-Founder Taiyou Investment Company and Taiyi Fund; Deputy Secretary General in National Young Entrepreneurs Association
Moderator:
• Alexander Crawford
2017-10-19 Skapandet av ett ekosystem för entreprenörskapsutbildning – Vad kan Stockholm lära av Sydney? Inledare:
• Nick Kaye, former CEO of the Stockholm School of Entrepreneurship (SSES), Founding CEO of Sydney School of Entrepreneurship (SSE)
2017-10-10 Innovation och styrelsearbete – Vad är styrelsens roll när det kommer till att leda och organisera för innovation? Inledare:
• Ramsay Brufer, ägaransvarig på Alecta
• Liselotte Hägertz Engstam, professionell styrelseledamot som forskar på innovation på styrelsenivå
• Professor Mats Magnusson med inriktning mot produktinnovation vid KTH
• Jessica Stark, VD för Styrelseakademien i Stockholm
2017-05-17 Vad kan svenska myndigheter lära sig av NASA? – Innovationstävlingar ett sätt att förstå innovation Inledare:
• Jeffrey R. Davis, grundare och VD för Exploring 4 Solutions; tidigare Director, Human Health and Performance och Chief Medical Officer NASA
• Kathryn E. Keeton, grundare och VD av Minerva Work Solutions, ansvarig för framtagandet av NASAs interna innovationsprocess NASA@Work
2017-04-19 Små länder, stora ambitioner – Klimatmålen och policys som inspirerar och visar vägen Inledare:
• Dr. Anat Bonshtien, Chairman and Director of the Fuel Choices and smart mobility Initiative (http://www.fuelchoicesinitiative.com/)
Moderator:
• Mattias Goldmann, CEO Fores
2017-03-07 Att nå nya marknader – Är licensering vägen till framgång för fler innovationer? Inledare:
• Anna Kinberg Batra, Partiledare Moderaterna och partikamrat till Gun Hellsvik
• Eskil Ullberg, Adjungerad Professor, George Mason University, USA
• Martin Karlsson Natt och Dag, IP counsel, Ericsson
• Marianne Levin, Professor, Stockholms Universitet
Moderator:
• Danielle Lewensohn, Forskare, Karolinska Institutet
2017-01-03 Talangattraktion i Qatar och Sverige – En jämförelse Inledare:
• Dr. Munir Tag, Director, Information and Communication Technology, Qatar National Research Fund
• Marc Dacier, Research Director, Qatar Computing Research Institute
2016-12-12 Slutet på innovationsvägen? Talare:
• Frederik Erixon and Björn Weigel, Authors of „The Innovation Illusion“
Moderator:
• Alexander Crawford
2016-11-21 Swedish Innovation Fellowship Talare:
• Donnie Lygonis, KTH
Moderator:
• Mikolaj Norek, FIM
2016-05-10 Uppkomsten av globala värdekedjor för innovation • Stephen Ezell, Vice President, Global Innovation Policy, ITIF (Information Technology & Innovation Foundation), Washington DC
• Andreas Larsson, head of office, Swedish Agency for Growth Policy Analysis (Tillväxtanalys), Washington DC
2016-03-17 Chief Scientist & Engineer of New South Wales delar med sig av systempraxis i Australien – Vad har Sverige att lära? Talare:
• Mary O’Kane, NSW Chief Scientist & Engineer and recent
Australia Day Honours recipient.
Talare:
• Mikolaj Norek, FIM
2015-12-03 Hur utvecklas kunskap i nationell näringspolitik? Inledning bl.a. av: Dan Hjalmarsson, fd GD Tillväxtanalys
Moderator: Alexander Crawford
2015-11-25 “Universitet med innovation i centrum – MIT”
A FIM Home-coming Seminar
Talare: Peter Svensson, Vinnova
Moderator: Mikolaj Norek, FIM
2015-11-02 FIM workshop: Innovationsrådsutveckling i samband med lanseringen av rapporten ”National Research and Innovation Councils as an Instrument of Innovation Governance” Deltagare:
• Anna Sandström, AstraZeneca
• Carl Jeding, Tillväxtanalys
• Charles Edquist, Circle & ledamot Sveriges Innovationsråd
• Erik Arnold , Technopolis Group
• Erik Fahlbeck, Regeringskansliet, Näringsdepartement
• Johanna Palmberg, Entreprenörskapsforum
• Karin Agerman, Uppsala Bio
• Lotta Liljelund, Regeringskansliet, Innovationsrådets kansli Magnus Härviden, Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet Mikolaj Norek, FIM
• Sylvia Schwaag Serger, Vinnova
• Tomas Malmer, Precipia
• Tor Bonnier, Karl-Adam Bonniers Stiftelse
2015-04-20 Innovationsrådet – Hur ska det bidra till innovation i Sverige? • Per Molander, GD Inspektionen för socialförsäkringar, författare och konsult i politiska policyfrågor
• Monica Lindstedt, Företagare, ordförande Hemfrid och Företagarna
• Ola Asplund, Senior Advisor IF Metall, ledamot av Innovationsrådet
• Jane Walerud, serieentreprenör (bl.a. Bluetail och Klarna). CEO, Teclo Networks AG. Ledamot av Innovationsrådet
• Moderator: Thomas Malmer
2015-03-23 Forsknings- och innovationspropositionen 2012 – Lärdomar inför 2016 • Pontus Braunerhjelm, Forskningsledare Entreprenörskapsforum
• Maria Khorsand, VD SP
• Tobias Krantz, chef utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv
• Karin Röding, rektor Mälardalens högskola
• Moderator: Thomas Malmer
2014-12-01 Sverige i den globala konkurrensen om innovativa talanger och företag Talare: Sam Pitroda, Former Advisor to the Prime Minister of India, Manuel Trajtenberg, Chairman of Planning and Budgeting of Israeli’ Higher Education, Roberto dos Reis Alvarez, Analysis and Strategic Projects Manager, Brazilian Agency for Industrial Development. Moderator: Mikolaj Norek, FIM
2014-11-05 Immaterialrättens roll i innovationssystemet Talare: Peter Strömbäck, Utredare och generaldirektör på Swedac, Roger Svensson, Associate Professor IFN, Sophia annergård Tillväxtanalys, Thomas Randes, VD, IPQ IP Specialists AB, Darja Isaksson, Grundare, Ziggy Creative Colony, Susanne Ås Sivborg, GD, PRV. Moderator: Sara Modig, ModigMinoz
2014-07-03 Innovationsstrategi för Sverige – Vilka åtgärder krävs för att säkra Sveriges framtida innovationskraft – Almedalen, Hotell Clarion Inledning: Tor Bonnier, Chairman, Karl-Adam Bonniers Stiftelse, Johan Öberg, Senior Partner and Managing Director BCG Stockholm, Panel: Annika Lundius, Vice President, Svenskt Näringsliv, Anna Ryott, VD, Swedfund, Christian Ketels, Harvard Business School, Sara Öhrvall, Styrelseledamot och fd chef för R&D, Bonnier, Niklas Wykman, Politiskt sakkunnig, Finansdepartementet, Anneli Hulthén, Kommunalråd och ordförande, Kommunstyrelsen i Göteborg. Moderator: Mia Odabas
2014-05-27 FIM:s Innovationsråd Medlemmar: Mats Andersson, VD, 4e AP-fonden, Tor Bonnier, Chairman, Karl- Adam Bonniers Stiftelse, Henrik Borelius, VD, Attendo, Helen Dannetun, Rektor, Linköpings universitet, Börje Ekholm, VD, Investor, Pär Hedberg, VD, STING, Staffan Helgesson, General partner, Creandum, Henrik Ljungberg, Partner, The Boston Consulting Group, Monica Lindstedt, Grundare, Hemfrid, Mikolaj Norek, Forum Manager, FIM , Hans-Olov Olsson, Vice ordförande, Volvo Personvagnar, Anna Ryott, VD, Swedfund, Göran Sandberg, Verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Eugen Steiner, Partner, Health Cap, Jane Walerud, Serieentreprenör och affärsängel, Johan Öberg, Senior Partner, The Boston Consulting Group, Sara Öhrvall, Styrelseledamot och f.d. Chef för R&D, Bonnier
2014-05-07 Industridrivet samarbete för innovation Talare: Curt J. Winnen, CEO, Munich Network, Germany, Johan Strömqvist, Ph.D., CEO Singletechnologies, Stockholm, Jenny Gustafsson, Investment Manager, Saab Ventures, Bengt-Åke Älgevik, Chairman, Coach & Capital, Magnus Rehn, Business Coach, STING (Stockholm Innovation & Growth). Moderator: Thomas Malmer, Percipia
2013-11-06 Konkurrensen om entreprenörerna Talare: Prof. Yesha Sivan, Executive Director of The Coller Institute of Venture, Tel Aviv University, Ulla Hamilton, ‎Deputy Mayor Stockholm, Horacio Melo, Executive Director, Start-up Chile, Dovydas Varkulevicius, Director of Entrepreneurship, Enterprise Lithuania, Fredrik Sand, Policy Analyst, Stockholm Chambers of Commerce, Gustav Borgefalk, Co-Founder Studentcompetitions.com, Magnus Lundin, CEO, Swedish Science Parks and Incubators. Moderator: Mikolaj Norek, FIM
2013-09-19 Är innovation avgörande för länders framgångar? Talare: James Robinson, David Florence Professor of Government at Harvard University. Moderator: Mikolaj Norek, FIM
2013-05-20 Är uppfinningen bortglömd i innovationen? Talare: Per Frankelius och Charlotte Norrman, Linköpings universitet,  Andreas Uhmeier, Chef Innovationsrådgivning, Almi Företagspartner, Kjell Håkan Närfelt, Chefsstrateg, Vinnova, Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer. Moderator: Mikolaj Norek, FIM
2013-02-11 Innovation Utopia på Kungliga Dramaten Talare: Prolog: ”Sverige Idag”, Christian Ketels, Harvard Business School, Björn Annwall, McKinsey, Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv. Individens Roll: Anna Ekström, GD, Skolverket, Johan Wendt, Founder, Mattecentrum, Martin Ingvar, Professor, Karolinska Institutet, Rolf Wolff, Rektor, Handelshögskolan Stockholm, Göran Sandberg, CEO, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Shai Reshef, Founder, University of the People: ”The Role of Education for Global Development”. Företagens Roll: Erik Ingelsson, ledamot, Sveriges Unga Akademi, Jane Walerud, Entrepreneur and Investor, Ingrid Petersson, fd AstraZeneca, David Sonnek, Head of Venture Capital, SEB , Politikens Roll: Thorvaldur Gylfason, Professor, University of Iceland, Thomas Myrup Kristensen, Head of Policy, Facebook, Lisa Emelia Svensson, Miljödepartementet, Stefan Fölster, CEO, Reforminstitutet. Moderator: Mia Odabas, ekonomijournalist
2012-09-04 Innovationsstrategier för konkurrenskraft – Vilka policys ligger bakom Israels framgångar och vad kan vi lära av dem? Talare: Mina Goldiak, Deputy Chief Scientist, Israel. Moderator: Mikolaj Norek, FIM
2012-07-04 Framgångsfaktorerna bakom hotspots för innovation – Slutsatser från 18000 startups Talare: Björn Hermann, Founder Startup Genome Project, San Francisco, Heinz Fiedler, President of the Berlin-based SPICE Group, Berlin, Carl Jeding, Head of the Beijing Office and Science Counsellor at the Swedish Agency for Growth Policy Analysis (Tillväxtanalys). Moderator: Anders Nilsson, Innovationsbron, Mikolaj Norek, FIM.
2012-06-04 Hur står sig Sverige när det gäller innovationspolicy? – Resultaten av OECD:s granskning Talare: Sara Modig, Ministry of Enterprise, Energy and Communications, Gernot Hutschenreiter, OECD, Michael Keenan, OECD, Alistair Nolan, OECD, Michael Stampfer, Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds. Moderator: Mia Odabas, Financial Journalist
2012-03-13 Akademi och näringsliv två oförenliga storheter? Talare: Anders Flodström, Utredare och EIT Vice-Chairman Executive Committee, Emil Görnerup, Senior Advisor, Svenskt Näringsliv, Eva Wigren, Chef Teknik & Miljö Teknikföretagen, Pontus de Laval, CTO Saab, Pär Omling, Senior Advisor Lund Universitet, td GD VetenskapsrådetProfessor . Moderator: Thomas Malmer, Percipa strategi och kommunikation
2011-12-06 Innovations- och entreprenörskapsutbildning, Nedre Manilla Talare: Professor Dan Shechtman – 2011 Nobel Laureate in Chemistry, Maud Olofsson – Former Minister of Enterprise and Energy, Anders Flodström – Former University Chancellor an d Head of the Swedish national Agency for higher education, Karin Markides – President Chalmers University of Technology, Martin Schuurmans – Founding Chairman of the European Institute of Innovation & Technology Govering Board. Moderator: Mikolaj Norek – Forum Manager, FIM
2011-10-27 Innovation i banktjänster Talare: Joakim de Leeuw – former Head of Internet Department at Avanza Bank, Per-Olof Söderberg – Chairman of Söderberg & Partners, Pedro Oliveira – Associate Professor at School of Business and Economics, Lisboa, Mats Torstendahl – SEB Head of Retail Banking and Member of the Group’s Executive Committee. Moderator:Mia Odabas – Financial Journalist
2011-06-13 Kontraktering för innovation (i samarbete med Corporate Governance Forum) Talare: Ronald Gilson – Meyers Professor of Law and Business (Stanford Law School) and Stern Professor of Law and Business (Columbia Law School), Magnus Henrekson -CEO Research Institute of Industrial Economics (IFN), Rima Qureshi -Senior Vice President Ericsson. Moderator: Mikolaj Norek – Forum Manager, FIM
2011-02-24 Immigration för innovation. Vilka blir effekterna i framtiden? Talare: David A. Jaeger – University of New York & Cologne, Benny Carlson- Lund University, Bo Sundin- Chairman Rinkeby-Kista district committee,  Rahma Dirie – district committee Rinkeby-Kista, Moderator: Maria Rankka – CEO, Stockholm Chamber of Commerce
2010-11-30 Småföretagens innovation i Sveriges – För- och nackdelar med SBIR program? Talare: Fergus Harradence – Deputy Director, Innovation Policy, UK Department for Business, Björn O. Nilsson – President Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien /Royal Swedish Academy of Engineering Science, André P. Roos – Program manager SBIR, Directorate General for Enterprise and Innovation, The Netherlands. Moderator: Sharon Jåma – Journalist.
2010-10-28 Varför säljs svenska tillväxtföretag utomlands? Talare: Dan Hjalmarsson – GD Tillväxtanalys, Lars Öjefors – fd VD Industrifonden, Måns Hultman – fd VD och styrelseordf.  QlikTech, Hjalmar Windbladh – Grundare Sendit. Moderator: Ulrika Stuart Hamilton – vVD Entreprenörskapsforum
2010-08-18 Talangerna väljer var de vill vara – Brain circulation Talare: AnnaLee Saxenian – Berkeley. Moderator: Ivo Zander
2010-04-14 Vad krävs för att offentlig innovationsupphandling ska fungera? Talare: Ann-Mari Fineman – VINNOVA, Hans Jeppsson – statlig utredare, Christer Johansson – Gustavsberg AB, Ragnar Lindholm – Primona AB. Moderator: Bo Nordlin – chefredaktör Upphandling24
2010-02-23 Priset på kompetens – Seminarium tillägnat Karl-Adam Bonnier. Talare: Matias Bonnier – KAS, Louis Bonnier – KAS, Gunnar Nord – Nord & Company, Mats Isaksson – OECD, Sven-Ivan Sundqvist, Tor Bonnier – FIM, Lars Jagrén – Företagarna, Anna-Carin Månsson – affärsängel Theia, Jon Karlung – entreprenör Bahnhof. Moderator: Susanna Popova
2009-11-11 Input EUs strategiska innovationsplan – En internationell jämförelse. Talare: S.K Brahmachari – Director General Council of Scientific and Industrial Research in India, J. Chiang – Visiting Professor Peking University and former President of Motorola China, L. Gong – Chairman Mozilla Online China and former General Manager at Microsoft China, J-N Durvy – Acting Director of the EU Directorate D:”Innovation Policy”, T. Krantz – Minister for Higher Education and Research in Sweden, A. Kinberg Batra – Chair of the Riksdag Committee on Euoropean Union Affairs, S. Schwaag-Serger – Director of International Network and Collaboration at the Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA).
2009-09-23 Global lågkonjunktur – Möjlighet eller hot för regional utveckling i Sverige? Seminariet tillägnat Per Eriksson som ett tack för hans stora engagemang som GD på VINNOVA. Talare: Henry Etzkoxitz – professor Stanford University, Bengt-Åke Lundvall – professor Ålborg universitet. Panel: Pontus de Laval-  teknologidirektör SAAB Group, Per Eriksson – rektor Lunds universitet, Magnus Ernström – projektledare Region Gävleborg, Ulla Grönlund – näringslivschef Västerbotten, Mats Williams – vd Paper Province Värmland. Moderator: Enrico Deiaco – KTH.
2009-06-10 Tjänsteinnovationer – Ett paradigmskifte? Talare: Magnus Henrekson – vd Institutet för Näringslivsforskning, Lena Gustafsson- tf gd VINNOVA, Tommy Bergqvist – grundare Strategic Management Institute, Henrik Borelius – vd Attendo AB, Bengt Stillström- grundare Traction AB. Moderator: Martin Ahlquist -ansvarig utgivare FOKUS
2009-06-10 Nytt förslag till innovationer och företagande – Sveriges framtid Talare: Jan-Olle Folkesson -regeringens utredare, Peter Strömbäck -VD Innovationsbron AB, Anna-Stina Nordmark Nilsson -VD Företagarna, Anna Hallberg -Vice VD Almi Företagspartner. Moderator: Ulf Wickbom –frilansjournalist.
2009-02-04 Att göra affärer av idéer – 200 företagare om patent, varumärken och mönsterskydd. Talare: Eva Jarnvall, -immaterialrättsansvarig Svenskt Näringsliv. Panel: Peter Honeth – Utbildningsdepartementet, Jöran Hägglund- statssekreterare, Näringsdepartementet, Anders Hall -stabschef, Justitiedepartementet. Moderator: Patrik Peter -frilansjournalist, SVT och SR.
2008-11-27 Uppsalas innovationssystem – Från fragmentering till samling. Är det rätt väg? Talare: Tomas Nygren, vVD och regiondirektör Innovationsbron AB, Per Frankelius, innovationsforskare Örebro Universitet. Panel: Curt Nilsson, VD Stiftelsen Stuns, Gisela Sitbon, vice regiondirektör Innovationsbron AB, Lars-Erik Larsson, stf prefekt Uppsala Universitet Innovation, Christer Heinegård, tidigare vicerektor SLU. Moderator: Patrik Peter, frilansjournalist och SVT.
2008-10-02 Den nya tillväxtteorin – Hur påverkar den policyfrågor i Sverige? Talare: Paul Romer, professor Stanford University. Moderator: Magnus Henrekson. Plats: Nobelmuseum.
2008-08-26 Föreläsning med efterföljande frågestund för forskningschefer och Innovationsansvariga, Fenomenet ”user innovation”. Översikt av olika angreppssätt för att förstå ”user innovation”, Introduktion av en specifik metod: lead user metoden. Talare: Marion Pötz, PhD, Copenhagen Business School, Christoph Hienerth, PhD, Copenhagen Business School.
2008-06-04 Releaseparty ”Ur startblocken”. Boken överlämnades till Peter Honeth. Moderator: Pontus Schultz, Utfrågade skribenter: Anna-Stina Nordmark Nilsson, Henrik Borelius, Christian Berggren Samarrangemang med Veckans Affärer
2008-05-26 Revisionspliktens avskaffande, sänkning av aktiekapitalkravet och andra regelförändringar – Hur påverkar de företagsklimatet? Talare: Bo Svensson f.d. justitieråd, ordförande i utredningen om revisionsplikten, Carl Svernlöv, advokat, utredare i frågan om enklare regler för privata aktiebolag, Gunvor Engström, VD Bank 2, fd VD Företagarna, Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS, Moderator: Ronald Fagerfjäll, frilansjournalist och ledarskribent DI.Gemensamt arrangemang med CGF. Ronald Fagerfjäll, frilansjournalist och ledarskribent DI.Gemensamt arrangemang med CGF.
2008-04-15 Rundabordssamtal om Hammarby Sjöstad som en outnyttjad resurs för Stockholms innovativa förmåga. Talare: Lars Fränne, projektledare Hammarby Sjöstad, Folke Snickars, dekanus KTH, Jonas Törnblom, Envac, Lars Eklund Vinnova.
2008-02-20 Rundabordssamtal om Stockholmsregionens innovationsförmåga 1) Vilka är Stockholmsregionens styrkor och svagheter? 2) Vilka hinder eller möjligheter kan regionen själv påverka? 3) Har du några förslag på aktiviteter som kan öka Stockholmsregionens innovationsförmåga? Deltagare: Per Unckel, Tor Bonnier, Pontus Braunerhjelm, Per Eriksson, Mats Ershammar, Anders Flodström, Karin Forseke, Magnus Henrekson, Kjell Jegefors, Anna Kinberg Batra, Svante Lindqvist, Berit Pettersson, Folke Snickars, Peter Svensson, Örjan Sölvell, Björn Varnestig
2007-11-01 Workshop med Eric von Hippel, prof MIT. Deltagare: Tor Bonnier, FIM, Peter Svensson FIM, Peter Holmstedt, VD Ireco, Göran Marklund,Vinnova, Oskar Thorslund, Näringsdepartementet, Michael Jacob, Näringsdepartementet, Anders Flodström, Universitetskansler, Pontus Braunerhjelm, Globaliseringsrådet, Anders Richtnér, SSES, Judit Weibull, Globaliseringsrådet.
2007-10-17 Patentets betydelse idag och om 20 år – en internationell överblick i ett framtidsperspektiv, seminarium i Gun Hellsviks namn. Talare: Eva Jarnvall, svenskt näringsliv, Gun Hellsvik, fd justitieminister, fd GD PRV, Carl Josefsson, kansliråd, Ove Granstrand, professor Göteborg, utredare och knuten till Stanford.Moderator: Henrik Borgström, journalist. Samarrangemang med Svenska Uppfinareföreningen.
2007-08-29 Universitetet i kunskapsekonomin. Talare: Anders Flodström, universitetskansler, Ulf Petrusson, professor, Chalmers. Moderator: Patrik Peter, frilansjournalist för bla SVT och SR.
2007-04-18 Innovation och arbetstillfällen – Hur bör regeringen göra? Speakers: Maud Olofsson, näringsminister, Per Eriksson GD Vinnova, Peter Holmstedt, VD, Innovationsbron Peter Nygårds, vVD Swedbank, Maria Rankka debattör och VD Timbro.
2007-02-21 Vilket utrymme får innovation i svensk affärspress? Talare:  Sven Löfqvist, VD Micronic, Pontus Schultz, chefredaktör Veckans Affärer, Jon Åsberg, chefredaktör Affärsvärlden. Moderator: Patrik Peter, frilansjournalist för bla SVT och SR.
2006-11-07 Kina och USA: En teknisk-industriell utblick utanför Sveriges gränser. Talare: Magnus Breidne, teknisk attaché i Peking, Magnus Härviden, teknisk attaché i Washington.  Moderator: Lars Ilshammar
2006-10-25 Hur uppstår industrier? – Konsekvenser för beslutsfattare, företag och entreprenörer Talare: James M Utterback, MIT professor, Author of “Mastering the Innovation Dynamics”, Anders Brännström, CEO Volvo Technology Transfer, Björn Brandt, Deputy Managing Director of SSF.
2006-08-27 Skattelättnader för stimulans av företagande – Utredning, remissvar och motförslag Talare: Leif Gäverth – länsrättslagman och särskild utredare, Sven-Olof Lodin – professor, Carl Bennet – industrialist. Moderator: Patricia Hedelius. Panel: Cecilia Gunne, skattejurist, Jan Edling, Vinnova.
2006-05-29 Skatter, företagande, entreprenörskap – Retorik eller verklighet? Talare: Cecilia Gunne, skattejurist, Burenstam & Partners, Sven Olof Lodin, professor, finans- och skatterätt, tidigare Näringslivets Skattesakkunnige, Tom Berggren, VD Riskkapitalföreningen, Magnus Henrekson, professor, VD Industrins Utredningsinstitut. Moderator: Cecilia Gunne
2006-05-17 Behovsdriven innovation. Paneldiskussion på Nedre Manilla. Talare: Per Unckel, Secretary General of the Nordic Council of Ministers Secretariat, Eric von Hippel, Professor of Innovation and Entrepreneurship, Massachusetts Institute of Technology, Janus Krarup, Deputy Director, Danish National Agency for Enterprise and Construction, Margareta Norell Bergendahl, Vice President KTH, Martin Hörnqvist, Global Director consumer insights, Electrolux – TBC. Moderator: Ivo Zander, Professor at Department of Business, Uppsala University. I samarbete med Nordiska Ministerådet.
2006-04-05 Affärsutveckling genom offentlig upphandling – en möjlighet för företag i Sverige? Talare: Sven-Erik Österberg kommun och finansmarknads-minister, Staffan Näsström, operativ chef, FMV, Nils Knutsson, marknadschef Tieto Enator, Rolf Höök, universitetslektor Stockholms Universitet, Moderator: Kalle Krall, VD Affärskoncept AB, utbildare, upphandlare, konsult.
2006-01-25 Kapitalanskaffning genom börsnotering – Har regelverket blivit för strängt? Talare: Anna-May Wester, VD Kopparberg, Patrik Tigerschiöld, VD Skanditek, Patrik Engellau, VD Aktietorget, Fredrik Ljung, noteringschef NGM, Anders Ackebo, chef för notering och övervakning, Stockholmsbörsen. Moderator: Caroline Sundewall, journalist och styrelseledamot i bla Electrolux, Haldex, Telia Sonera.
2005-12-08 Designad innovation eller innovativ design? – Design som en kreativ kraft. Talare: Robin Edman, VD Svensk Industridesign, SVID, Bengt-Arne Vedin, professor i Innovation Management vid Mälardalens Högskola, Dominic Power, associate professor i Ekonomisk Geografi vid Uppsala Universitet. Moderator: Bengt Stillström, ordförande Traction AB
2005-09-13 Innovationsjournalistik i Sverige – Om förhållandet mellan journalistik och innovation. Talare: Weje Sandén, chefredaktör för Veckans Affärer. Jan Sandred, grundare av tidningen BiotechSweden, Innovation Journalism Fellow  2004 hos San Francisco Chronicle, Kay Glans, chefredaktör Axess. Moderatorer: Mats Svegfors, landshövding, fd chefredaktör SvD, ordf för Innovationsjournalistik, David Nordfors, grundare och programledare för Innovationsjournalistik, Senior Research Scholar vid Stanford University och särskild rådgivare till GD, Vinnova.
2005-05-25 Bidrar Venture Cup till ökat företagande i Sverige? – En forskningsstudie om Venture Cups fem första år. Talare: Annika Billström, Finansborgarråd i Stockholm, Kristian Axelsson, Grundare av Icomera AB. Deltog i Venture Cup Väst 98/99. Presenter: Magnus Klofsten, professor och chef för Centrum för Innovation och entreprenörskap vid Linköpings Universitet. Johan Wiklund, professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Moderator: Fabian af Petersen, ekonomijournalist och kommunikationskonsult.
2005-05-02 Debatt med anledning av forskningspropositionen. Vilka avtryck kommer propositionen att göra i innovationssystemet? Talare: Sven-Eric Söder, statssekreterare Näringsdepartementet, Lars-Göran Rosengren, VD Volvo Technology Anders Flodström, professor, rektor KTH Johan Carlsten, vicerektor Chalmers.
2005-03-09 Försvarsindustrins omvandling – reträtt eller anfall? Talare: Anders Svärd, ämnessakkunnig och fd riksdagsman, Försvarsdepartementet, Ulf Pettersson, chef geopolitisk och strategisk analys, koncernstab strategi SAAB AB, Staffan Näsström, operativ verksamhetsledare produktion, Försvarets Materielverk, Hampus Delin, ansvarig för affärsutveckling, SWE-DISH Satellite Systems AB. Moderator: Jan-Olov Johansson, vetenskapsradion, Sveriges Radio P1.
2005-01-20 Hjälpa eller inte hjälpa, det är det som är frågan – Hur påverkar innovationsstöd företag? En förhandstitt på den första utvärderingen av Venture Cup. Talare: Magnus Klofsten, professor och chef för Centrum för Innovation och Entreprenörskap vid Linköpings Universitet. Johan Wiklund, professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap vid Jönköpings Internationella Handelshögskola. Moderator: Per-Olof Berg, Vd Stockholm School of Entrepreneurship. Diskutanter av de första resultaten av studien: Claes de Neergaard, ordförande för Tredje AP-fonden och fd näringsministerns förhandlingsman av ett system för marknadskompletterande riskkapital i tidiga skeden. Carin Holmquist, professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm och styrelseledamot ALMI. Johan Stael von Holstein, grundare av Icon Media Lab och Vd Icube.
2004-11-25 Vetenskapsbaserade innovationer i Sverige – Första intrycket från Stanfordstipendiater Talare: Richard N. Zare, Marguerite Blake Wilbur Professor in Natural Science at Stanford University, Dr.Ellen Levy  Masters and PhD from Stanford, has served on over 10 advisory boards and boards of Silicon-Valley based technology companies, Jon Guice, PhD, is a Silicon Valley entrepreneur. Moderator: Maria Borelius. (Samarrangemang med Vinnova.)
2004-09-15 ”Teknik vs Bioteknik” Talare: Per Frankelius, forskare och huvudsekreterare i SOU”Innovativa processer, Lars Gatenbeck, vd H&B Capital och fd sjukhusdirektör Karolinska Sjukhuset, Mikael Karlsson, grundare och ordf Axis Communication, Lars Öjefors, Industrifonden. Moderator: Pernilla Ström.
2004-04-01 Svensk Innovationskraft – Visionen måste vara starkare än motståndet. Bokpresentation på Wennergren Center. Talare: Tor Bonnier, ordförande FIM, Pär Nuder, samordningsminister som även mottog boken, Michael Treschow, ordförande Ericsson och vice ordförande Svenskt Näringsliv, Birgitta Böhlin, fd generaldirektör FMV, vd Samhall. Moderator: Peter Malmqvist.
2004-02-19 Från Pharmacialand till Farmarland? Talare: Kai Hammerich, generaldirektör Invest in Sweden Agency. ordförande Nutek, Erna Möller, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, medlem i Nobelkommittén, Björn Nilsson, VD Karo Bio AB, ordförande SwedenBIO.
2003-11-05 Skall innovationer beskattas? Talare: Göran Johnsson, Metall, Magnus Henrekson, Handelshögskolan, Per Eriksson, Vinnova.
2003-10-01 Kapitalmarknadens ansvar för innovationsekonomin. Talare: Gunnar Lund, biträdande finansminister, Ingrid Bonde, Finansinspektionen, Carl Bennet, Getinge, Boliden, Elanders, Patrik Engellau, Aktietorget, Bengt Hellström, Tredje AP-fonden. (Samarrangemang med Corporate Governance Forum.)
2003-05-27 Innovationshuvudstäderna i Östersjöregionen. Talare: Hans Wigzell, Karolinska Institutet, Leif Lindmark, Handelshögskolan, Per Belfrage, Medicon Valley Academy (Öresundsregionen), Göran Streifert, Öresundsuniversitetet, Natalie P. Ivashenko, Moscow State University, Matti Pursula, Helsingfors Tekniska Högskola, Mats Hellström, Landshövding, Per Olof Berg, SSES. (Samarrangemang med SSES)
2003-05-06 Företagens entreprenörskap – Landsspecifikt? Talare: Shaker Zahra, Babson College, USA, Harry Frank, ABB Corporate Research, Lars Öjefors, Industrifonden.
2003-02-10 Innovationsmarknaden – Har Sverige kompetenta köpare? Talare: Michael Treschow, Ericsson, Birgitta Böhlin, FMV, Jan Sundberg, SEB Företagsinvest, Mathias Uhlén, entreprenör inom bioteknik.
2002-11-05 Sveriges innovationspolitik – Dags för ett systemskifte? Talare: Charles Edquist, Linköpings universitet, Per Eriksson, Vinnova, Peter Strömbäck, Näringsdepartementet, Hjalmar Winbladh, Startupfactory.
2002-08-14 Nationell innovationspolitik – Får Sverige en innovationsminister efter valet 2002? Talare: Kimmo Halme, Chief planning officer, Finland, Per Westerberg, Näringslivsutskottet, Bengt Stillström, Traction AB, Lena Torell, IVA, Ronald Fagerfjäll, DI. Moderator: Leif Lundblad, uppfinnare, Per Rosengren, Skatteutskottet. Paneldebatt på Nedre Manilla.
2002-05-10 Innovation Management – Ur ett europeiskt perspektiv. Talare: Colin Mason University of Strathclyde in Glasgow, Richard Harrison, University of Aberdeen. (Samarrangemang med EURAM.)
2002-02-27 Spin off – spin out – spin in – Företagsstrategi för innovation. Talare: Ulf G. Eriksson, Telia Business, Jöran Hoff, Ericsson Business Innovation, Harry Frank, ABB Corporate Research.
2001-10-11 Entreprenörskapets utveckling – Teori mot praktik. Talare: Magnus Henrekson, Handelshögskolan, Annie Wegelius, K-world.
2001-09-05 Vem ska tjäna på idéen? Talare: Anders Flodström, KTH, Sten Trolle, Forskarpatent Syd.
2000-04-03 Venturekontrakt och partnerskapsformer. Talare: Lennart Ohlsson, docent, Marcus Bäcklund, Cell Network. Tidningsartiklar, Du bestämmer av Peter Wolodarski DN (von Hippel)