AKTIVITETER 2015 – 2021

Datum Format & Tema Talare
2020-02-05 Annual trade officers dinner: “Leveraging Regions in a National Trade Strategy” Commercial/trade officers based in Stockholm working at embassies/consulates
2019-11-21 Lunch och rundabordssamtal om ”Bumblebee Nation” på svenska konsulatet i New York David Crouch, författare, Bumblebee Nation. Moderator: Elizabeth Walentin, Forum for Global Business
2019-11-20 Seminarium om ”Sweden’s Welfare System and the Future of Work” på Scandinavia House, New York David Crouch, författare, Bumblebee Nation, Sarita Gupta, Ford Foundation, Lena Sellgren, Business Sweden. Moderator: Elizabeth Walentin, Forum for Global Business.
2019-11-19 Seminarium på svenska ambassaden i Washington,
”Preparing Today’s Workforce for Tomorrow, Perspectives from Sweden and the United States”
David Crouch, författare, Bumblebee Nation, Lena Sellgren, Business Sweden, Martha Ross, Brookings, Brent Orrell, American Enterprise Institute, Ahnna Smith, DC Workforce Development Council, Andrew Dunn, Securitas. Moderator: Elizabeth Walentin, Forum for Global Business.
2019-11-18 Salongsmiddag om re-skilling på ambassadörens residens i Washington David Crouch, forfättare, Bumblebee Nation. Moderator: Elizabeth Walentin, Forum for Global Business.
2019-11-11 Salongsmiddag: Vilken kunskap krävs för att Sverige skall vinna de största affärerna? Erik Berglöf, professor, London School of Economics, Karolina Ekholm, tidigare statssekreterare samt direktionsledamot på Riksbanken, numera professor på Stockholms universitet. Moderator: Johanna Jeansson, Nordic economist på Bloomberg.
2019-08-28 Ambassadörsmiddag: Hur ser vår framtida handelsrelation ut med Kina och vad kan vi lära oss från de närliggande länderna i Asien? Ambassadörer från Kina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Korea, Japan, Filippinerna, Thailand. Representanter från IVA, Sweco, Globala Utmaning, Astra-Zeneca, Izettle, Scania, KTH, Stora Enso, IKEA och Sweden China Trade Council
2019-04-04 Team Sweden då och nu – Vad blir den nya regeringens strategi för handels- och investeringsfrämjande? Niklas Johansson, statssekreterare hos Ann Linde, Christine Bäckström, vd på Näringslivets Internationella Råd (NIR) samt Eva Häussling, verkställande ledamot på Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU). Moderator: Johanna Jeansson, Dagens Industri
2019-03-21 Hur får vi fler företag att välja Sverige? Tommy Waidelich, särskild utredare, och Susanna Silversol, utredningssekreterare, för ”Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar”
Jennie Cato, enhetschef, Handel och Hållbarhet, Teknikföretagen
2018-11-28 Årlig salongsmiddag för ambassadernas handelsansvariga: Möjligheter och utmaningar i den nya världen för handel Commercial/trade officers based in Stockholm working at embassies/consulates
2018-10-22 Attityder till global handel – Vilken betydelse har de för USA och Sverige? Bruce Stokes, Director of Global Economic Attitudes vid Pew Research Institute, Teppo Tauriainen, Director General for Trade, Utrikesdepartementet
2018-10-10 Den svenska modellen i globaliseringens tid David Crouch, författare och journalist, Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, Boel Godner (S), kommunalråd Södertälje, Marina Åman, 2:e vice ordförande Unionen
2018-04-17 Agenda 2030 – Kan svenska företag visa vägen? • Suzanne Håkansson, Vice President Health Care Affairs, Astra-Zenca,
• Patricia Kempff, chef för public affairs, ABB,
• Andreas Follér, hållbarhetschef, Scania,
• Jens Sjödahl, vd, Pansanté
2018-03-26 Rapportlansering med FIM: ”Born Globals”-företag: Överhypad eller framtidshopp? • Magnus Henrekson, vd på IFN
• Louise Johannesson, forskare på IFN
• Ulrika Cederskog Sundling, Executive Vice President, Invest & Region Sweden på Business Sweden
• Joakim Stymne, generaldirektör på SCB
2018-01-17 Beyond Aid – Från bistånd till handel Inledare:
• Elsa Håstad, Assistant Director-General och chef för avdelningen Europa & Latinamerika , SIDA
• Annika Rembe, Generaldirektör, Svenska Institutet
• Anna Stellinger, Generaldirektör, Kommerskollegium
• Ulf Pehrsson, Vice President, Government Affairs, Ericsson
• Sten Stenström, Projektledare, Tillväxt- och utvecklingsmarknader, RISE
Moderator:
• Mia Odabas
2017-08-30 Rundabordssamtal om handel med Sydostasien Ambassadörer/UD:
• Johanna Brismar Skoog, ambassadör i Indonesien
• Harald Fries, ambassadör i Filippinerna
• Johan Hallenborg, Minister Counsellor i Myanmar
• Staffan Herrström, ambassadör i Thailand, Myanmar, Laos och Filippinerna
• Per-Eric Högberg, ambassadör i Vietnam (förhinder)
• Håkan Jevrell, ambassadör i Singapore, Brunei
• Dag Juhlin-Dannfelt, ambassadör i Malaysia
• Maria Sargren, ambassadör i Kambodja
• Camilla Mellander, UD, Enheten för främjande och hållbart företagande, Stockholm (fd ambassadör i Vietnam)
Representanter från svenska företag i regionen:
• Christian Kinch, VD, Bactiguard
• Torbjörn Kronander, VD, Sectra
• Stefan Rinaldo, vVD, AlimakHek
• Peter Eklund, VD, Bergkvist-Insjön
• Christofer Edström, VD, Emtunga
• Fredrik Anderson, VD, Cellmark
Representanter från Handelshögskolan i Stockholm:
• Lars Strannegård
Karl-Adam Bonniers Stiftelse:
• Tor Bonnier, styrelseordförande
• Lotta Lundén, styrelseledamot
• Bo Hjalmarsson, styrelseledamot
• Anna Karin Källén, Manager Forum for Global Business
2017-06-01 Frihandel – Finns det något alternativ? Inledare:
• Ronald Fagerfjäll, författare och ekonomijournalist
• Lena Johansson, Generalsekreterare Svenska ICC (International Chamber of
Commerce)
• Rikard Allvin, expert handelsfrågor, Miljöpartiet i EU-parlamentet
2017-05-29 Exportfinansiering till SMEs – Drömmar, utmaningar och jakten på nya lösningar Inledare:
• Carina Nordström, chef lån, Almi
• Carl-Johan Karlsson, chef små och medelstora företag, EKN
• Urban Ljungblom, trade finance and sales development, Nordea
• Andreas Ericson, chef medelstora företag, SEK
Också närvarande:
• Göran Lundwall, VD, Almi
• Anna-Karin Jatko, Generaldirektör, EKN
• Jane Lundgren Ericsson, utlåningschef, SEK
2017-01-12 Boklansering: Miljardvallen – Tio svenska företag om hur man skapar framgång genom export Ann Linde EU- och Handelsminister, Ulf Bergkvist Ordf. Bergkvist i Insjön, Torbjörn Kronander VD, Sectra, Gudrun Sjödén VD, Gudrun Sjödén, Fredrik Wester VD, Paradox Interactive , Thomas Malmer, Forum Manager, Forum for Global Busienss, Enrico Deiaco, Avd.Chef Tillväxtanalys, Bettina Kashefi Chefsekonom, Svenskt Näringsliv, Günther Mårder VD, Företagarna, Lena Sellgren Chefsekonom, Business Sweden, Anna Stellinger GD, Kommerskollegium, Moderator: Anna-Karin Källén
2016-12-05 Samverkan för internationalisering – Vad kan vi lära av andra länder Jenny Gardner, Director UK Trade & Investment, Ninni Löwgren Tischer, avdelningschef, Tysk-Svenska Handelskammaren, Carl Jeding, analytiker, Tillväxtanalys, Torsten Ericsson, dep.råd UD, Tor Bonnier, ordförande Karl-Adam Bonniers stiftelse, Thomas Malmer, Forum manager, Forum for Global Business, moderator
2016-08-24 Rundabordssamtal om handel med Sydostasien Johanna Brismar Skoog, ambassadör i Indonesien, Bengt G. Carlsson, ambassadör i Malaysia, Anna Maj Hultgård, ambassadör i Kambodja, Per-Eric Högberg, ny ambassadör Vietnam, Håkan Jevrell, ambassadör i Singapore, Brunei, Johan Hallenborg, Myanmar, Staffan Herrström, ambassadör i Thailand, Myanmar, Laos och Filippinerna, Camilla Mellander, ambassadör i Vietnam, Mara Sargren, ny ambassadör i Kambodja, Harald Friis, ambassadör Filippinerna, Dag Juhlin-Dannfelt, ny ambassadör Malaysia, Simon Angeldorff, vd Envirotainer, Peter Eklund, vd Bergkvist Insjön, Björn Engström, vvd Babybjörn, Kaj Möller, Exportchef Sweco, Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan, Jonas Törnblom, marknadschef Envac, Magnus Mähring, professor Handelshögskolan, Lotta Lundén, ledamot, Karl-Adam Bonniers stiftelse, Tor Bonnier, ordförande Karl-Adam Bonniers stiftelse, Thomas Malmer, Forum manager, Forum for Global Business, moderator
2016-07-06 Hur förverkligar vi den stora potentialen i svenska företags internationella framgångar? (Almedalen, Sv. Näringsliv) Ann Linde, EU- och handelsminister, Lars Hjälmred (M), Jenny Cato, Teknikföretagen, Jörgen Bödmar, vd, Design online, Kaj Möller, Exportchef SwecoAdam Brånby, ägare och styrelseordförande Woolpower, Maria Adenfelt, Uppsala Universitet, Thomas Malmer, Forum manager, Forum for Global Business, moderator
2016-04-21 Hur kan Team Sweden bidra till internationalisering av små- och medelstora företag i Sverige? Joakim Ladeborn, UD, Oscar Stenström, statssekr. Näringsdep., Caroline af Ugglas, vVD Sv. näringsliv, Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna, Moderator: Thomas Malmer, FGB
2016-04-21 Workshop med Företagarna om internationalisering och exportfrämjande i mindre företag Richard Berglund, vd, Happy Ears, Jukka Viitasara, delägare Happy Ears, Nicoline Kinch, vd Kolormondo,Anna Godevärn, vd Mjösjö Deli, Anja Lunnerfjord, sales, PrimeBlade, Simon Kuru, vd Exporttjänsteföretagen, Hans Aldén f.d. diplomat, Günter Mårder, vd Företagarna, Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna, Andreas Wass, Företagarna, Siri Steijer, presseke. Företagarna, Teresa Nyberg, Företagarna Stockholm
2015-11-23 Rundabordssamtal om internationalisering av mindre företag i Sverige Jonas Berggren, Chef internationella sekretariatet Svenskt Näringsliv, Roberth Friedman, Country Manager handelsavdelningen, Israeliska ambassaden, Jenny Gardner, Director Trade & Investment, Brittiska ambassaden, Lena Johansson, generalsekreterare, International Chamber of Commerce, Malin Johansson, kommunikationschef Tysk-svenska Handelskammaren, Frida Roberts, avd. chef Svenska Institutet, Olof Sandén, VD RISE, tidigare bl.a. Trade Commissioner Berlin, Per-Erik Sandlund, konsult, tidigare utredare på UD, VD Invest Sweden, Daniel Wiberg, Chefsekonom Företagarna, Tor Bonnier, ordf. K-A Bonniers stiftelse, Moderator: Thomas Malmer, FGB
2015-08-26 Rundabordssamtal om handel med Sydostasien Johanna Brismar Skoog, ambassadör i Indonesien, Bengt G. Carlsson, ambassadör i Malaysia, Anna Maj Hultgård, ambassadör i Kambodja, Håkan Jevrell, ambassadör i Singapore, Brunei, Camilla Mellander, ambassadör i Vietnam, Klas Molin, ambassadör i Thailand, Myanmar, Laos och Filippinerna, Niklas Bergström, int. chef Svenskt näringsliv, Suzanne Håkansson, VP Health Care Affairs, AstraZeneca, Sören Johansson, VP Business development Elektra, Lena Olving, VD Mycronic, Owe Pettersson, VD Plantagon, Lars Strannegård, Rektor Handelshögskolan, Johan Bonnier, Styrelseledamot K-A Bonniers stiftelse, Tor Bonnier, ordf. K-A Bonniers stiftelse, Moderator: Thomas Malmer, FGB
2015-06-10 Rundabordssamtal om investeringar i Sverige Israel, Robert Friedman, Country Manager for Sweden, Embassy of Israel, Jillian Senkiw, Trade Commissioner, Embassy of Canada, Marianne Peters, Trade Commissioner, Embassy of Danmark, Malin Johansson, Dir. of communicaiton, German-Swedish chamber of commerse, Tor Bonnier, Chairman K-A Bonniers stiftelse, Bo Hjalmarsson, Delphi, member of the board KABS styrelse, Kajsa Fung, Special Advisor for International Accreditations, Stockholm School of Economics. Moderator: Thomas Malmer, FGB