Corporate Governance and Stewardship in a Stakeholder World

Corporate Governance and Stewardship in a Stakeholder World

Bara några veckor innan sin bortgång besökte Peter Montagnon Corporate Governance Forum i Stockholm där han gav ett mycket uppskattat anförande. Han skickade oss också en redigerad version av sina anteckningar, som han uppmanade oss att sprida vidare. Vi är glada att presentera dessa nedan med en hyllning av Peters vän och före detta kollega John Plender, Senior Editorial Columnist på Financial Times.

Corporate Governance Forum, 2019
Språk: Engelska

Ladda ner