Hem / Aktiviteter

Aktiviteter

I vårt arbete med att sprida kunskap och främja samverkan bjuder vi regelbundet in experter och beslutsfattare från akademi, politik, näringsliv och offentlig sektor till dialog och debatt. Inbjudningarna till våra aktiviteter är personliga och ämnet styr vem som bjuds in.

Evenemang

I samband med lanseringar av nya forskningsrapporter, boksläpp eller jubileum arrangerar vi större evenemang där vi bjuder in en bredare publik med intresse för den aktuella frågeställningen.

Vid våra evenemang varvas presentation av ny kunskap med dialog och debatt som belyser frågans komplexitet och betydelse från flera perspektiv.

Salongsdebatter

Våra tre forum arrangerar regelbundet moderatorledda salongsdebatter inom sina olika tematiska områden. Salongsdebatterna har en viktig roll i att bredda perspektiv, väcka nya tankar och tända förändringsgnistan. Vi säkerställer att det alltid finns representation från akademi, privat och offentlig sektor för att skapa en helhetsförståelse för frågans utmaningar och konsekvenser. Inbjudan till våra salongsdebatter är personlig och samtliga gäster företräder sig själva under kvällen.

I alla våra debatter råder Chatham House Rules för att ge ett klimat av tillit och mod att framföra nya tankar och testa idéer. Samtliga gäster förväntas ta en aktiv roll i samtalet och är inbjudna för sin kompetens i sakfrågan. I samband med salongsdebatten serveras alltid middag.

Rundabordssamtal

Stiftelsen bjuder in till rundabordssamtal inom frågeställningar där det finns ett behov för olika aktörer att mötas och utbyta kunskap som bidrar till näringslivets utveckling. Vid våra rundabordssamtal deltar i regel 10-20 gäster i en moderatorledd diskussion kring en specifik frågeställning.

Rundabordssamtalen skapar en neutral arena för konstruktiv dialog där gästerna ges möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar under trevliga middagsformer. Även i våra rundabordssamtal råder Chatham House Rules och alla deltagare har en aktiv roll i samtalet.

  • Sortera resultat

  • Sortera resultat

Format & Tema
Talare
2020-02-17
Format & Tema
Avnotering: problem och reglering
Talare

Professor Jesper Lau Hansen, Köpenhamns universitet, Jimmy Kvarnström, nordiska övervakningschef Nasdaq, Rolf Skog och Erik Lidman, CGF

Format & Tema
Talare
2020-02-05
Format & Tema
Annual trade officers dinner: “Leveraging Regions in a National Trade Strategy”
Talare

Commercial/trade officers based in Stockholm working at embassies/consulates

Format & Tema
Talare
2020-01-27
Format & Tema
The Future of University Education
Talare

Inledningstalare:

• Banny Banerjee, Director of ChangeLabs, Stanford University

• Lars Strannegård, President, Stockholm School of Economics

Moderator:

• Mikolaj Norek, FIM

Format & Tema
Talare
2019-12-04
Format & Tema
Ownership of the world’s listed companies (lunchseminarium på Columbia University)
Talare

Mats Isaksson, Head of Corporate Governance and Corporate Finance vid OECD, Serdar Celik, Senior Economist vid OECD

Format & Tema
Talare
2019-11-27
Format & Tema
Framtid@Sverige?
Talare

Inledningstalare:

• Karin Pettersson, Director of Public Policy, Schibsted. Författare av bl.a.

“Internet är trasigt”

• Maja Fjaestad, Statssekreterare, Socialdepartementet

• David Behar, Ministerråd, Frankrikes Ambassad i Sverige

Format & Tema
Talare
2019-11-21
Format & Tema
Lunch och rundabordssamtal om ”Bumblebee Nation” på svenska konsulatet i New York
Talare

David Crouch, författare, Bumblebee Nation. Moderator: Elizabeth Walentin, Forum for Global Business

Format & Tema
Talare
2019-11-20
Format & Tema
Seminarium om ”Sweden’s Welfare System and the Future of Work” på Scandinavia House, New York
Talare

David Crouch, författare, Bumblebee Nation, Sarita Gupta, Ford Foundation, Lena Sellgren, Business Sweden. Moderator: Elizabeth Walentin, Forum for Global Business.

Format & Tema
Talare
2019-11-19
Format & Tema
Seminarium på svenska ambassaden i Washington, ”Preparing Today’s Workforce for Tomorrow, Perspectives from Sweden and the United States”
Talare

David Crouch, författare, Bumblebee Nation, Lena Sellgren, Business Sweden, Martha Ross, Brookings, Brent Orrell, American Enterprise Institute, Ahnna Smith, DC Workforce Development Council, Andrew Dunn, Securitas. Moderator: Elizabeth Walentin, Forum for Global Business.

Format & Tema
Talare
2019-11-18
Format & Tema
Salongsmiddag om re-skilling på ambassadörens residens i Washington
Talare

David Crouch, forfättare, Bumblebee Nation. Moderator: Elizabeth Walentin, Forum for Global Business.

Format & Tema
Talare
2019-11-11
Format & Tema
Salongsmiddag: Vilken kunskap krävs för att Sverige skall vinna de största affärerna?
Talare

Erik Berglöf, professor, London School of Economics, Karolina Ekholm, tidigare statssekreterare samt direktionsledamot på Riksbanken, numera professor på Stockholms universitet. Moderator: Johanna Jeansson, Nordic economist på Bloomberg.