Hem / Aktiviteter

Aktiviteter

I vårt arbete med att sprida kunskap och främja samverkan bjuder vi regelbundet in experter och beslutsfattare från akademi, politik, näringsliv och offentlig sektor till dialog och debatt. Inbjudningarna till våra aktiviteter är personliga och ämnet styr vem som bjuds in.

Evenemang

I samband med lanseringar av nya forskningsrapporter, boksläpp eller jubileum arrangerar vi större evenemang där vi bjuder in en bredare publik med intresse för den aktuella frågeställningen.

Vid våra evenemang varvas presentation av ny kunskap med dialog och debatt som belyser frågans komplexitet och betydelse från flera perspektiv.

Salongsdebatter

Våra tre forum arrangerar regelbundet moderatorledda salongsdebatter inom sina olika tematiska områden. Salongsdebatterna har en viktig roll i att bredda perspektiv, väcka nya tankar och tända förändringsgnistan. Vi säkerställer att det alltid finns representation från akademi, privat och offentlig sektor för att skapa en helhetsförståelse för frågans utmaningar och konsekvenser. Inbjudan till våra salongsdebatter är personlig och samtliga gäster företräder sig själva under kvällen.

I alla våra debatter råder Chatham House Rules för att ge ett klimat av tillit och mod att framföra nya tankar och testa idéer. Samtliga gäster förväntas ta en aktiv roll i samtalet och är inbjudna för sin kompetens i sakfrågan. I samband med salongsdebatten serveras alltid middag.

Rundabordssamtal

Stiftelsen bjuder in till rundabordssamtal inom frågeställningar där det finns ett behov för olika aktörer att mötas och utbyta kunskap som bidrar till näringslivets utveckling. Vid våra rundabordssamtal deltar i regel 10-20 gäster i en moderatorledd diskussion kring en specifik frågeställning.

Rundabordssamtalen skapar en neutral arena för konstruktiv dialog där gästerna ges möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar under trevliga middagsformer. Även i våra rundabordssamtal råder Chatham House Rules och alla deltagare har en aktiv roll i samtalet.

  • Sortera resultat

  • Sortera resultat

Format & Tema
Talare
2020-11-17
Format & Tema
Seminarium: The Commission’s study on Directors’ Duties and Sustainable Corporate Governance
Talare

Mark J. Roe, David Berg Professor of Law at Harvard Law School, and professor Rolf Skog, Gothenburg University and CGF

Format & Tema
Talare
2020-10-14
Format & Tema
Scenarier för framtiden: Session 2. ”Vad händer med svensk export och investeringar i en värld skakad av COVID-19?”
Talare

Peter Dahlen, Managing Director, AmCham

Format & Tema
Talare
2020-10-14
Format & Tema
Seminarium: The COVID-19 Crisis, Corporate Bond Markets and Monetary Policy
Talare

Mats Isaksson, Head of Corporate Governance and Corporate Finance at OECD, and Gül Demirtaş, Sabanci University and CGF

Format & Tema
Talare
2020-10-07
Format & Tema
Salongsdebatt: Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor
Talare

Alf Karlsson, särskild utredare, Fredrik Hörstedt, Vicerektor för nyttiggörande, Chalmers tekniska högskola, Viktoria Mattsson, Chef Samverkan, externfinansiering och innovation, Luleå tekniska universitet

Format & Tema
Talare
2020-09-15
Format & Tema
Scenarier för framtiden: Session 1. ”Vad händer med svensk export och investeringar i en värld skakad av COVID-19?”
Talare

Cecilia Sjöstedt, vice ordförande på Stockholms Handelskammare och Site Leader och VD på Cytiva

Format & Tema
Talare
2020-02-17
Format & Tema
Avnotering: problem och reglering
Talare

Professor Jesper Lau Hansen, Köpenhamns universitet, Jimmy Kvarnström, nordiska övervakningschef Nasdaq, Rolf Skog och Erik Lidman, CGF

Format & Tema
Talare
2020-02-05
Format & Tema
Annual trade officers dinner: “Leveraging Regions in a National Trade Strategy”
Talare

Commercial/trade officers based in Stockholm working at embassies/consulates

Format & Tema
Talare
2020-01-27
Format & Tema
The Future of University Education
Talare

Inledningstalare:

• Banny Banerjee, Director of ChangeLabs, Stanford University

• Lars Strannegård, President, Stockholm School of Economics

Moderator:

• Mikolaj Norek, FIM

Format & Tema
Talare
2019-12-04
Format & Tema
Ownership of the world’s listed companies (lunchseminarium på Columbia University)
Talare

Mats Isaksson, Head of Corporate Governance and Corporate Finance vid OECD, Serdar Celik, Senior Economist vid OECD

Format & Tema
Talare
2019-11-28
Format & Tema
Lansering av Intraprenörskapskompassen 2019
Talare

Professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen samt paneldeltagare Micco Grönholm, Head of Future, Helsingborgs stad, Joakim Ingers, vd Dialogue Technologies, Stellan Rosenquist, Product Marketing Manager, ABB, Anne Årneby, vd, Nordic Morning Group, Caroline af Ugglas, vice vd, Svenskt Näringsliv, Gunvor Engström, styrelseordförande, Styrelseakademien, Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet och Anna Nilsson-Ehle, styrelseordförande, Vinnova.