Hem / Aktiviteter

Aktiviteter

I vårt arbete med att sprida kunskap och främja samverkan bjuder vi regelbundet in experter och beslutsfattare från akademi, politik, näringsliv och offentlig sektor till dialog och debatt. Inbjudningarna till våra aktiviteter är personliga och ämnet styr vem som bjuds in.

Evenemang

I samband med lanseringar av nya forskningsrapporter, boksläpp eller jubileum arrangerar vi större evenemang där vi bjuder in en bredare publik med intresse för den aktuella frågeställningen.

Vid våra evenemang varvas presentation av ny kunskap med dialog och debatt som belyser frågans komplexitet och betydelse från flera perspektiv.

Salongsdebatter

Våra tre forum arrangerar regelbundet moderatorledda salongsdebatter inom sina olika tematiska områden. Salongsdebatterna har en viktig roll i att bredda perspektiv, väcka nya tankar och tända förändringsgnistan. Vi säkerställer att det alltid finns representation från akademi, privat och offentlig sektor för att skapa en helhetsförståelse för frågans utmaningar och konsekvenser. Inbjudan till våra salongsdebatter är personlig och samtliga gäster företräder sig själva under kvällen.

I alla våra debatter råder Chatham House Rules för att ge ett klimat av tillit och mod att framföra nya tankar och testa idéer. Samtliga gäster förväntas ta en aktiv roll i samtalet och är inbjudna för sin kompetens i sakfrågan. I samband med salongsdebatten serveras alltid middag.

Rundabordssamtal

Stiftelsen bjuder in till rundabordssamtal inom frågeställningar där det finns ett behov för olika aktörer att mötas och utbyta kunskap som bidrar till näringslivets utveckling. Vid våra rundabordssamtal deltar i regel 10-20 gäster i en moderatorledd diskussion kring en specifik frågeställning.

Rundabordssamtalen skapar en neutral arena för konstruktiv dialog där gästerna ges möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar under trevliga middagsformer. Även i våra rundabordssamtal råder Chatham House Rules och alla deltagare har en aktiv roll i samtalet.

  • Sortera resultat

  • Sortera resultat

Format & Tema
Talare
2019-01-31
Format & Tema
Startupmodellen för politiken?
Talare

Inledningstalare:

• Josef Lentsch, Founder NEOS Lab (Vienna) & Managing Partner “The Innovation

in Politics Institute”, Germany

• Daniel Sachs, VD Proventus and Initiator of ”Höj Rösten”

• Michael Wernstedt, Co-Founder and Party Leader of Initiativet Sweden, earlier

Executive Director of the Raoul Wallenberg Academy

Moderator:

• Anette Novak, Director General at The Swedish Media Council

Format & Tema
Talare
2018-12-06
Format & Tema
25-års jubileum
Talare

Serdar Celik (OECD), Ronald Gilson (Columbia University), Mats Isaksson (CGF), Robert Ohlsson (Nord Advokater), Erik Lidman (CGF), Rolf Skog (CGF)

Format & Tema
Talare
2018-11-29
Format & Tema
Lansering av Intraprenörskapskompassen 2018
Talare

Professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen samt paneldeltagare Henrik Byström, Microsoft, Kristofer Klerfalk, Co-creation Health, Peter Eriksson, Digitaliseringsminister (MP), Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd SSL (L) och Katrien Vanhaverbeke, SKL.

Format & Tema
Talare
2018-11-28
Format & Tema
Årlig salongsmiddag för ambassadernas handelsansvariga: Möjligheter och utmaningar i den nya världen för handel
Talare

Commercial/trade officers based in Stockholm working at embassies/consulates

Format & Tema
Talare
2018-11-20
Format & Tema
Innovationsresans alternativa exploateringsmöjligheter
Talare

Christina Öhman (Rise), Charlott Galant (PRV), Björn Weigel, Christian Lindell (Axholme), m. fl.

Format & Tema
Talare
2018-11-14
Format & Tema
”Make America Innovative Again?”
Talare

•Anne Lidgård, Director, VINNOVAs Silicon Valley, 2012-2018

• Andreas Larsson, kontorschef och forsknings- och innovationsråd, Washington DC, 2014-2018

Format & Tema
Talare
2018-10-22
Format & Tema
Attityder till global handel – Vilken betydelse har de för USA och Sverige?
Talare

Bruce Stokes, Director of Global Economic Attitudes vid Pew Research Institute, Teppo Tauriainen, Director General for Trade, Utrikesdepartementet

Format & Tema
Talare
2018-10-10
Format & Tema
Revisionsbranschen mitt i spänningsfältet – skandaler, finanskris, globalisering och digitalisering
Talare

Dan Brännström (fd. Generalsekreterare för FAR)

Format & Tema
Talare
2018-10-10
Format & Tema
Den svenska modellen i globaliseringens tid
Talare

David Crouch, författare och journalist, Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, Boel Godner (S), kommunalråd Södertälje, Marina Åman, 2:e vice ordförande Unionen

Format & Tema
Talare
2023-09-28
Format & Tema
Expertbesök och seminarier med deltagare från National Innovation Agency of Thailand (2 dagar)
Talare