Hem / Aktiviteter

Aktiviteter

I vårt arbete med att sprida kunskap och främja samverkan bjuder vi regelbundet in experter och beslutsfattare från akademi, politik, näringsliv och offentlig sektor till dialog och debatt. Inbjudningarna till våra aktiviteter är personliga och ämnet styr vem som bjuds in.

Evenemang

I samband med lanseringar av nya forskningsrapporter, boksläpp eller jubileum arrangerar vi större evenemang där vi bjuder in en bredare publik med intresse för den aktuella frågeställningen.

Vid våra evenemang varvas presentation av ny kunskap med dialog och debatt som belyser frågans komplexitet och betydelse från flera perspektiv.

Salongsdebatter

Våra tre forum arrangerar regelbundet moderatorledda salongsdebatter inom sina olika tematiska områden. Salongsdebatterna har en viktig roll i att bredda perspektiv, väcka nya tankar och tända förändringsgnistan. Vi säkerställer att det alltid finns representation från akademi, privat och offentlig sektor för att skapa en helhetsförståelse för frågans utmaningar och konsekvenser. Inbjudan till våra salongsdebatter är personlig och samtliga gäster företräder sig själva under kvällen.

I alla våra debatter råder Chatham House Rules för att ge ett klimat av tillit och mod att framföra nya tankar och testa idéer. Samtliga gäster förväntas ta en aktiv roll i samtalet och är inbjudna för sin kompetens i sakfrågan. I samband med salongsdebatten serveras alltid middag.

Rundabordssamtal

Stiftelsen bjuder in till rundabordssamtal inom frågeställningar där det finns ett behov för olika aktörer att mötas och utbyta kunskap som bidrar till näringslivets utveckling. Vid våra rundabordssamtal deltar i regel 10-20 gäster i en moderatorledd diskussion kring en specifik frågeställning.

Rundabordssamtalen skapar en neutral arena för konstruktiv dialog där gästerna ges möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar under trevliga middagsformer. Även i våra rundabordssamtal råder Chatham House Rules och alla deltagare har en aktiv roll i samtalet.

  • Sortera resultat

  • Sortera resultat

Format & Tema
Talare
2019-11-19
Format & Tema
Seminarium på svenska ambassaden i Washington, ”Preparing Today’s Workforce for Tomorrow, Perspectives from Sweden and the United States”
Talare

David Crouch, författare, Bumblebee Nation, Lena Sellgren, Business Sweden, Martha Ross, Brookings, Brent Orrell, American Enterprise Institute, Ahnna Smith, DC Workforce Development Council, Andrew Dunn, Securitas. Moderator: Elizabeth Walentin, Forum for Global Business.

Format & Tema
Talare
2019-11-18
Format & Tema
Salongsmiddag om re-skilling på ambassadörens residens i Washington
Talare

David Crouch, forfättare, Bumblebee Nation. Moderator: Elizabeth Walentin, Forum for Global Business.

Format & Tema
Talare
2019-11-11
Format & Tema
Salongsmiddag: Vilken kunskap krävs för att Sverige skall vinna de största affärerna?
Talare

Erik Berglöf, professor, London School of Economics, Karolina Ekholm, tidigare statssekreterare samt direktionsledamot på Riksbanken, numera professor på Stockholms universitet. Moderator: Johanna Jeansson, Nordic economist på Bloomberg.

Format & Tema
Talare
2019-09-02
Format & Tema
Ägandet i noterade bolag världen över – en ny OECD rapport
Talare

Alejandra Medina (Economist vid OECD), Mats Isaksson (Head of Corporate Governance and Corporate Finance vid OECD)

Format & Tema
Talare
2019-08-28
Format & Tema
Ambassadörsmiddag: Hur ser vår framtida handelsrelation ut med Kina och vad kan vi lära oss från de närliggande länderna i Asien?
Talare

Ambassadörer från Kina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Korea, Japan, Filippinerna, Thailand. Representanter från IVA, Sweco, Globala Utmaning, Astra-Zeneca, Izettle, Scania, KTH, Stora Enso, IKEA och Sweden China Trade Council

Format & Tema
Talare
2019-06-03
Format & Tema
Framtiden i förvaltarskap?
Talare

Peter Montagnon, Institute of Business Ethics, Mats Isaksson, OECD

Format & Tema
Talare
2019-05-21
Format & Tema
Hur hantera immateriella tillgångar vid obestånd?
Talare

Martin Natt och Dag (Ericsson), Mathias Winge (Winge), Malin Mohr (IVA), Andreas Iwerbäck (Husqvarna), Karl Björlin (Cirio), m.fl.

Format & Tema
Talare
2019-05-02
Format & Tema
Utländska direktinvesteringar i Sverige: Den nya EU-förordningens betydelse för den svenska förvärvsmarknaden
Talare

Carolina Dackö, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Format & Tema
Talare
2019-04-04
Format & Tema
Team Sweden då och nu – Vad blir den nya regeringens strategi för handels- och investeringsfrämjande?
Talare

Niklas Johansson, statssekreterare hos Ann Linde, Christine Bäckström, vd på Näringslivets Internationella Råd (NIR) samt Eva Häussling, verkställande ledamot på Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU). Moderator: Johanna Jeansson, Dagens Industri

Format & Tema
Talare
2019-03-21
Format & Tema
Hur får vi fler företag att välja Sverige?
Talare

Tommy Waidelich, särskild utredare, och Susanna Silversol, utredningssekreterare, för ”Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar”

Jennie Cato, enhetschef, Handel och Hållbarhet, Teknikföretagen