Hem / Aktiviteter

Aktiviteter

I vårt arbete med att sprida kunskap och främja samverkan bjuder vi regelbundet in experter och beslutsfattare från akademi, politik, näringsliv och offentlig sektor till dialog och debatt. Inbjudningarna till våra aktiviteter är personliga och ämnet styr vem som bjuds in.

Evenemang

I samband med lanseringar av nya forskningsrapporter, boksläpp eller jubileum arrangerar vi större evenemang där vi bjuder in en bredare publik med intresse för den aktuella frågeställningen.

Vid våra evenemang varvas presentation av ny kunskap med dialog och debatt som belyser frågans komplexitet och betydelse från flera perspektiv.

Salongsdebatter

Våra tre forum arrangerar regelbundet moderatorledda salongsdebatter inom sina olika tematiska områden. Salongsdebatterna har en viktig roll i att bredda perspektiv, väcka nya tankar och tända förändringsgnistan. Vi säkerställer att det alltid finns representation från akademi, privat och offentlig sektor för att skapa en helhetsförståelse för frågans utmaningar och konsekvenser. Inbjudan till våra salongsdebatter är personlig och samtliga gäster företräder sig själva under kvällen.

I alla våra debatter råder Chatham House Rules för att ge ett klimat av tillit och mod att framföra nya tankar och testa idéer. Samtliga gäster förväntas ta en aktiv roll i samtalet och är inbjudna för sin kompetens i sakfrågan. I samband med salongsdebatten serveras alltid middag.

Rundabordssamtal

Stiftelsen bjuder in till rundabordssamtal inom frågeställningar där det finns ett behov för olika aktörer att mötas och utbyta kunskap som bidrar till näringslivets utveckling. Vid våra rundabordssamtal deltar i regel 10-20 gäster i en moderatorledd diskussion kring en specifik frågeställning.

Rundabordssamtalen skapar en neutral arena för konstruktiv dialog där gästerna ges möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar under trevliga middagsformer. Även i våra rundabordssamtal råder Chatham House Rules och alla deltagare har en aktiv roll i samtalet.

  • Sortera resultat

  • Sortera resultat

Format & Tema
Talare
2023-11-08
Format & Tema
Samarbete i rymden
Talare

Magnus Härviden, Senior Advisor (forskning och rymd policy) på Regeringskansliet, Wendy Smith, professor vid University of Delaware.

Format & Tema
Talare
2023-10-12
Format & Tema
Rundabordssamtal med European Company Law Expert Group: 20 år med uppköpsdirektivet
Talare

Alain Pietrancosta, Andrés Recalde Castells, Blanaid Clarke, Eddy Wymeersch, Erik Lidman, Franca Contratto, Guido Ferrarini, Javier Garcia de Enterría , Jesper Lau Hansen, Markus Roth, Martin Winner, Matteo Gargantini, Paul Davies, Peter Agstner, Rolf Skog, Rui Diaz, Susan Emmenegger.

Format & Tema
Talare
2023-10-11
Format & Tema
Kan styrning av kommunala bolag bli mer effektiv och framtidsinriktad?
Talare

Inledningstalare Gissur Ó Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och knuten till Handelshögskolans House of Governance and Public Policy.

Format & Tema
Talare
2023-09-06
Format & Tema
Trade Offlicer middag: Blicken mot den gröna omställningen i norr
Talare

Jaani Heinonen, Global Head of Invest på Business Sweden, Anja Palm, Näringslivschef på Skellefteå kommun.

Format & Tema
Talare
2023-06-15
Format & Tema
Rundabordssamtal: Innovation inom hälsa
Talare

Amar Bhidé, professor vid Tufts University, Amanda Dahlstrand, postdoktorand vid Microsoft Research New England.

Format & Tema
Talare
2023-06-01
Format & Tema
ISS rekommendation och ansvarsfrihet i bolag med röstvärdesskillnader
Talare

Inledningstalare Rolf Skog och Erik Lidman (CGF). Inspel från Ola Åhman (Hannes Snellman), Ramsay Brufer och Carina Silberg (Alecta) samt Carl Magnus Magnusson (OECD).

Format & Tema
Talare
2023-05-23
Format & Tema
Grand Re-opening
Talare

Tor Bonnier, ordförande KABS, Kia Orback, styrelseordförande SVT & styrelsemedlem KABS, Darja Isaksson, GD Vinnova, Karl Wennberg – Professor & Scientific Director House of Governance and Public Policy, Karl-Adam Bonnier, instiftare KABS

Format & Tema
Talare
2023-03-29
Format & Tema
Vad ska Sverige ha för en handels-och investeringsstrategi?
Talare

Inledningstalare Håkan Jevrell, statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister.

Format & Tema
Talare
2023-03-07
Format & Tema
Digitala stämmor
Talare

Inledningstalare Peter Olivecrona, rättssakkunnig vid justitiedepartementet. Kommentar från advokaten Erik Sjöman.

Format & Tema
Talare
2023-01-25
Format & Tema
Årlig Trade Officer middag
Talare

Commercial/trade officers arbetandes på ambassader och konsulat i Stockholm