Hem / Aktiviteter

Aktiviteter

I vårt arbete med att sprida kunskap och främja samverkan bjuder vi regelbundet in experter och beslutsfattare från akademi, politik, näringsliv och offentlig sektor till dialog och debatt. Inbjudningarna till våra aktiviteter är personliga och ämnet styr vem som bjuds in.

Evenemang

I samband med lanseringar av nya forskningsrapporter, boksläpp eller jubileum arrangerar vi större evenemang där vi bjuder in en bredare publik med intresse för den aktuella frågeställningen.

Vid våra evenemang varvas presentation av ny kunskap med dialog och debatt som belyser frågans komplexitet och betydelse från flera perspektiv.

Salongsdebatter

Våra tre forum arrangerar regelbundet moderatorledda salongsdebatter inom sina olika tematiska områden. Salongsdebatterna har en viktig roll i att bredda perspektiv, väcka nya tankar och tända förändringsgnistan. Vi säkerställer att det alltid finns representation från akademi, privat och offentlig sektor för att skapa en helhetsförståelse för frågans utmaningar och konsekvenser. Inbjudan till våra salongsdebatter är personlig och samtliga gäster företräder sig själva under kvällen.

I alla våra debatter råder Chatham House Rules för att ge ett klimat av tillit och mod att framföra nya tankar och testa idéer. Samtliga gäster förväntas ta en aktiv roll i samtalet och är inbjudna för sin kompetens i sakfrågan. I samband med salongsdebatten serveras alltid middag.

Rundabordssamtal

Stiftelsen bjuder in till rundabordssamtal inom frågeställningar där det finns ett behov för olika aktörer att mötas och utbyta kunskap som bidrar till näringslivets utveckling. Vid våra rundabordssamtal deltar i regel 10-20 gäster i en moderatorledd diskussion kring en specifik frågeställning.

Rundabordssamtalen skapar en neutral arena för konstruktiv dialog där gästerna ges möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar under trevliga middagsformer. Även i våra rundabordssamtal råder Chatham House Rules och alla deltagare har en aktiv roll i samtalet.

  • Sortera resultat

  • Sortera resultat

Format & Tema
Talare
2022-05-23
Format & Tema
Laddad för framtiden: Vad behövs för den svenska batteriindustrin och andra snabbväxande branscher att lyckas?
Talare

Bo Normark, Industrial Strategy Executive, EIT InnoEnergy

Format & Tema
Talare
2022-04-04
Format & Tema
Förslag om ett sustainability due diligence directive
Talare

Ossian Ekdahl, Chef Ägaransvar AP1, Rolf Skog, justitiedepartementet

Format & Tema
Talare
2022-04-04
Format & Tema
Årlig Trade Officer middag: ”Co-creation Between Nations”
Talare

Commercial/trade officers arbetandes på ambassader och konsulat i Stockholm

Format & Tema
Talare
2022-03-09
Format & Tema
Tre frågor om marknadsmissbruk
Talare

Advokaten Patrik Marcelius, Professor Mårten Knuts (Helsingfors universitet), advokaten Björn Wendleby

Format & Tema
Talare
2021-12-15
Format & Tema
Smart Society Summit på Sveriges nationella dag på Expo2020 i Dubai
Talare

Moderator: Elizabeth Walentin

I närvaro av H.M. Konungen Talare/paneldeltagare: Utrikeshandelsminister Anna Hallberg, Karl-Henrik Sundström (Chair of the Committee, Sweden Expo2020), Jan Larsson (CEO, Business Sweden) Björn Rosengren(CEO, ABB), Börje Ekholm (CEO, Ericsson), Martin Lundstedt (CEO Volvo Group), H.E Reem Ebrahim Al Hashimy (Managing Director for Expo 2020), H.E. Dr Eiman Bint Habbas Al-Mutairi (Vice Minister of Commerce of Saudi Arabia & the CEO of the National Competitiveness Center), Jan Moström (CEO, LKAB), Viveka Beckeman, (Director General, Swedish Forest Industries), Joakim Karlsson (CEO, Envac), Andreas Regnell (Senior VP Strategic Development, Vattenfall), Martin Lindqvist (President and CEO, SSAB) Gustaf Salford (CEO, Elekta), Johan Holmström (CCO, XVIVO), Cecilia Edström, (Board Director and Senior Advisor, former CEO Bactiguard), Claudio Facchin (CEO, Hitachi Energy), Christian Levin (CEO, Scania), Henrik Sjölund (CEO, Holme), Ahmed Sultan Bin Sulayem (Executive Chairman & CEO, DMCC), Dr Aisha Bin Bishr (Global Digital Magnate & Former Founding Director General of Smart Dubai, Vice Chairwoman of Emaar Development Board), Leif Johansson (Chair, AstraZeneca) Jacob Wallenberg, (Chair, Investor).

Format & Tema
Talare
2021-12-01
Format & Tema
Smart Society Sweden podcast, lyssna här.
Talare

Gäster:
David Crouch (journalist) Lena Sellgren (Business Sweden), Jennie Cato (Scania) and Magnus Mehring (Stockholm School of Economics), Katarina Blomkvist (Uppsala University), Mats Barversten (formerly Spotify),
Cecilia Warrol (Teknikföretagen) Björn Block (IKEA), Roberth Friedman (Israeli Embassy), Steve Angus (British Embassy), Susanne Ackum (Future Work Forum), Jan Larsson (Business Sweden)

Värd: Elizabeth Walentin

Format & Tema
Talare
2021-11-24
Format & Tema
50 år med takeover-reglerna: några aktuella frågor
Talare

Rolf Skog, professor Göteborgs Universitet och CGF, Dick Lundqvist, chefsjurist Wallenberg Foundations, Patrik Marcelius, advokat Mannheimer Swartling och Erik Sjöman advokat Vinge.

Format & Tema
Talare
2021-11-24
Format & Tema
Smart Society salonsmiddag inför Smart Society Summit
Talare

Representanter från Business Sweden och medverkande företag på scen vis Smart Society Summit i Dubai.

Format & Tema
Talare
2021-10-06
Format & Tema
Bolagsstyrning, kapitalbildning och de klimatpolitiska målen
Talare

Mats Isaksson, tidigare ansvarig för OECD:s arbete inom bolagsstyrning och kapitalmarknader och Ossian Ekdahl, ägaransvarig, Första AP-Fonden

Format & Tema
Talare
2021-05-25
Format & Tema
Seminarium: Is there a need for SPACs in the Capital Market Ecosystem?
Talare

David Weild IV, former vice chairman of Nasdaq, Grant McKelvey, Head of Listing Qualifications at Nasdaq Stockholm, and Patrik Tigerschiöld, chairman of Bure Equity AB