Hem / Aktiviteter

Aktiviteter

I vårt arbete med att sprida kunskap och främja samverkan bjuder vi regelbundet in experter och beslutsfattare från akademi, politik, näringsliv och offentlig sektor till dialog och debatt. Inbjudningarna till våra aktiviteter är personliga och ämnet styr vem som bjuds in.

Evenemang

I samband med lanseringar av nya forskningsrapporter, boksläpp eller jubileum arrangerar vi större evenemang där vi bjuder in en bredare publik med intresse för den aktuella frågeställningen.

Vid våra evenemang varvas presentation av ny kunskap med dialog och debatt som belyser frågans komplexitet och betydelse från flera perspektiv.

Salongsdebatter

Våra tre forum arrangerar regelbundet moderatorledda salongsdebatter inom sina olika tematiska områden. Salongsdebatterna har en viktig roll i att bredda perspektiv, väcka nya tankar och tända förändringsgnistan. Vi säkerställer att det alltid finns representation från akademi, privat och offentlig sektor för att skapa en helhetsförståelse för frågans utmaningar och konsekvenser. Inbjudan till våra salongsdebatter är personlig och samtliga gäster företräder sig själva under kvällen.

I alla våra debatter råder Chatham House Rules för att ge ett klimat av tillit och mod att framföra nya tankar och testa idéer. Samtliga gäster förväntas ta en aktiv roll i samtalet och är inbjudna för sin kompetens i sakfrågan. I samband med salongsdebatten serveras alltid middag.

Rundabordssamtal

Stiftelsen bjuder in till rundabordssamtal inom frågeställningar där det finns ett behov för olika aktörer att mötas och utbyta kunskap som bidrar till näringslivets utveckling. Vid våra rundabordssamtal deltar i regel 10-20 gäster i en moderatorledd diskussion kring en specifik frågeställning.

Rundabordssamtalen skapar en neutral arena för konstruktiv dialog där gästerna ges möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar under trevliga middagsformer. Även i våra rundabordssamtal råder Chatham House Rules och alla deltagare har en aktiv roll i samtalet.

  • Sortera resultat

  • Sortera resultat

Format & Tema
Talare
2002-02-27
Format & Tema
Spin off – spin out – spin in – Företagsstrategi för innovation.
Talare

Talare: Ulf G. Eriksson, Telia Business, Jöran Hoff, Ericsson Business Innovation, Harry Frank, ABB Corporate Research.

Format & Tema
Talare
2002-02-18
Format & Tema
Börsåret som gick – Börsåret 2001 i ett policyperspektiv.
Talare

Inledare: Kerstin Hessius, Stockholmsbörsen, Claes Norgren, Finansinspektionen, Per-Ola Jansson, Fondhandlareföreningen, Jan Persson, NBK och Johan Munck, Aktiemarknadsnämnden.

Format & Tema
Talare
2002-02-04
Format & Tema
Det svenska Corporate Governance-systemet. Specialseminarium för Förenta staternas ambassadör till Sverige.
Talare
Format & Tema
Talare
2002-01-22
Format & Tema
Takeovers i Tyskland – vad innebär den nya tyska takeover-lagen för svenskt och europeiskt näringsliv?
Talare

Inledare: Christian Zschocke, Morgan Lewis, Frankfurt.

Format & Tema
Talare
2001-10-15
Format & Tema
Styrning och ledning i koncerner – en europeisk reglering?
Talare

Inledare: Professor Klaus Hopt, Max Planck Institute, Hamburg och professor Paul Krüger Andersen, Handelshögskolan, Århus.

Format & Tema
Talare
2001-10-11
Format & Tema
Entreprenörskapets utveckling – Teori mot praktik.
Talare

Talare: Magnus Henrekson, Handelshögskolan, Annie Wegelius, K-world.

Format & Tema
Talare
2001-09-05
Format & Tema
Vem ska tjäna på idéen?
Talare

Talare: Anders Flodström, KTH, Sten Trolle, Forskarpatent Syd.

Format & Tema
Talare
2001-08-21
Format & Tema
2001 års bolagsstämmor – utvärdering och erfarenhetsutbyte.
Talare

Inledare: Lars-Erik Forsgårdh, Aktiespararna och Ramsay Brufer, Alecta.

Format & Tema
Talare
2001-05-29
Format & Tema
Ett nytt sätt att reglera europeisk finansmarknad – en presentation av Lamfalussy-rapporten.
Talare

Inledare: Bengt Rydén, OM Stockholmsbörsen, Annika Lundius, Finansdepartementet och Claes Norgren, Finansinspektionen.

Format & Tema
Talare
2001-02-19
Format & Tema
Börsåret som gick – börsåret 2000 i ett policyperspektiv.
Talare

Inledare: Sven-Ivan Sundqvist, SIS Ägarservice AB, Hans Edenhammar, OM Stockholmsbörsen, Claes Norgren, Finansinspektionen, Margareta Carlsten och Gerhard Winroth, Fondhandlareföreningens licensieringsprojekt samt Johan Munck, Aktiemarknadsnämnden.