Om Forum for Global Business

Sverige är, som en liten öppen ekonomi, beroende av vår omvärld. Internationalisering och export är avgörande faktorer för vår fortsatta tillväxt, liksom vår förmåga att attrahera kompetens, investeringar och samarbeten. När allt fler företag specialiserar sig och blir en del av globala värdekedjor, blir de små och medelstora företagen i Sverige allt mer betydelsefulla för vårt framtida välstånd. För att växa behöver de öka sin närvaro globalt och nå utanför landets gränser. Forum for Global Business (FGB) ska därför bidra till utveckling av gynnsamma förutsättningar för stärkt attraktionskraft och ökad internationell handel.

FGB skapar en arena för konstruktiva, livfulla och framåtriktade samtal mellan inbjudna beslutsfattare och experter från akademin, näringslivet och offentlig sektor. FGB vill genom sina salongsdebatter, seminarier och publikationer väcka nya tankar och idéer kring hur näringslivet kan internationaliseras och hur fler företag kan växa globalt.