Om Corporate Governance Forum

God bolagsstyrning och bolagsfinansiering är viktiga medel för att bidra till ekonomisk utveckling, hållbar tillväxt och finansiell stabilitet i samhälle och näringsliv. Corporate Governance Forum (CGF) syftar till att stimulera och påverka debatten inom bolagsstyrning och bolagsfinansiering i Sverige och internationellt.

CGF bjuder in ledande deltagare från akademi, näringsliv och offentlig sektor till konstruktiva samtal och dialog för att förmedla kunskap och bidra till utveckling inom bolagsstyrning och bolagsfinansiering. Internationella erfarenheter och jämförelser utgör en naturlig och viktig del av arbetet.