Hem / Aktuellt / Intresset för intraprenörskap fortsätter att gro

Intresset för intraprenörskap fortsätter att gro

maj 4, 2022

Ett företags intraprenörskap, eller förnyelseförmåga, har en avgörande betydelse för dess framgång. Under 2016–2019 finansierade Karl-Adam Bonniers Stiftelse forskningsprojektet Intraprenörskapskompassen i syfte att stärka kunskapen inom ett relativt outforskat område med stor betydelse för näringslivets utveckling i Sverige. En av forskarna i teamet var Dr. Katarina Blomkvist som konstaterar att mycket hänt sedan projektet avslutades.

Under fyra år arbetade Katarina Blomkvist intensivt med att förstå systematiken i intraprenörskapet och hur företag medvetet kan arbeta för att stärka sitt intraprenöriella klimat. När hon och kollegorna, Professor Ivo Zander och Dr. Philip Kappen, påbörjade forskningsprojektet var det få som kände till begreppet.

– Intraprenörskap var inget man pratade om 2015. Idag är det ett vedertaget begrepp. Almi driver projekt med fokus på gröna intraprenörer och Kungl. Ingenjörsakademien (IVA) har initiativ för att stärka intraprenörskapet bland företag. Dessutom släpptes nyligen ytterligare en avhandling om intraprenörskap som tar avstamp i vår forskning. Det har hänt jättemycket, berättar Katarina.

Idag har Katarina ena foten i akademin och den andra i näringslivet. Sedan 2020 driver hon eget konsultbolag och hjälper etablerade företag att förbättra sin innovationskraft. Nätverket som hon byggde upp under samarbetet med stiftelsen har varit oerhört värdefulla för utvecklingen.

– Det är inspirerande och givande att få arbeta både i akademin och näringslivet. Det gör att den nya kunskapen som vår forskning genererat omvandlas till ett konkret värde och bidrar till utveckling av bolag, fortsätter Katarina.

Parallellt med företaget forskar hon vidare på halvtid på Uppsala universitet. Frågan i fokus denna gång är hur intraprenörskapet påverkats av covid-19 och kriser i omvärlden. Till hösten är de redo att dela med sig av sina resultat.

– Pandemin och det geopolitiska läget har ändrat förutsättningarna. När covid-19 slog till med full kraft 2020 behövde alla företag förändra sig och det intraprenöriella klimatet sattes på prov. Kriser gör att vi tvingas tänka nytt och hitta nya vägar och kan ibland påskynda utvecklingen, menar Katarina.

I en omvärld som förändras snabbt ökar kraven på omställning och nytänkande och kunskapen som Intraprenörskapskompassen bidrog med har idag skapat tydliga ringar på vattnet.

– Stiftelsen vågade tro på ett begrepp som ingen hade lyft eller visat intresse för 2015. Det var ett modigt beslut som har lett till att ett nytt område börjat gro, avslutar Katarina.

Dela inlägg:
Facebook
Twitter
LinkedIn