Hem / Aktuellt / Lansering av Intraprenörskapskompassen 2018

Lansering av Intraprenörskapskompassen 2018

november 29, 2018

Den 29 november 2018 lanserades årets upplaga av forskningrapporten Intraprenörskapskompassen, denna gång med fokus på digitalt intraprenörskap. Det 4-åriga forskningsprojektet genomförs av Uppsala Universitet under ledning av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen.

Vid lanseringen lyfte forskarteamet fram att temperaturen på det digitala intraprenörskapet ligger på en alltför låg nivå, om Sverige ska bibehålla en framstående position inom den digitala omställningen. Förnyelse och konkurrenskraft kräver en förändrad attityd till risktagande, i synnerhet när det gäller företagsledningars inställning till högriskprojekt med potentiellt hög avkastning. Rapporten visar dessutom att risktagandet sjunker jämfört med föregående år, trots att vi befinner oss i en högkonjunktur. Även den starka underrepresentationen av kvinnor inom digitalt intraprenörskap lyftes fram samt riskerna med att offentlig sektor och landsbygd halkar efter i den digitala transformationen.

Resultaten diskuterades i en paneldebatt med Henrik Byström, Microsoft, Kristofer Klerfalk, Co-creation Health, Peter Eriksson, Digitaliseringsminister (MP), Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd SSL (L) och Katrien Vanhaverbeke, SKL.

Dela inlägg:
Facebook
Twitter
LinkedIn