Hem / Aktuellt / Lansering av Intraprenörskapskompassen 2017

Lansering av Intraprenörskapskompassen 2017

november 14, 2017

Den 14 november 2017 lanserades den första årliga forskningrapporten om Intraprenörskapskompassen. Det 4-åriga forskningsprojektet genomförs av Uppsala Universitet under ledning av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen. Forskarteamet vill öka kunskapen om det outforskade ämnet intraprenörskap och därigenom stärka förnyelsekraften hos svenska företag. Under lanseringen belystes bl a behovet av ett ökat risktagande, en öppenhet för nya idéer, samt vikten av att öka andelen kvinnliga intraprenörer. Intraprenörskapskompassen ger organisationer ett verktyg för att mäta och aktivt arbeta med sitt intraprenöriella klimat.

Intraprenörens viktiga roll för tillväxt i etablerade företag och hur det intraprenöriella klimatet kan förbättras, diskuterades i paneler med Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv, Günther Mårder, vd Företagarna, Jennie Nilsson, ordförande näringsutskottet, Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson (C), Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson (L), samt intraprenörer verksamma i näringslivet.

Dela inlägg:
Facebook
Twitter
LinkedIn