Hem / Aktiviteter

Aktiviteter

I vårt arbete med att sprida kunskap och främja samverkan bjuder vi regelbundet in experter och beslutsfattare från akademi, politik, näringsliv och offentlig sektor till dialog och debatt. Inbjudningarna till våra aktiviteter är personliga och ämnet styr vem som bjuds in.

Evenemang

I samband med lanseringar av nya forskningsrapporter, boksläpp eller jubileum arrangerar vi större evenemang där vi bjuder in en bredare publik med intresse för den aktuella frågeställningen.

Vid våra evenemang varvas presentation av ny kunskap med dialog och debatt som belyser frågans komplexitet och betydelse från flera perspektiv.

Salongsdebatter

Våra tre forum arrangerar regelbundet moderatorledda salongsdebatter inom sina olika tematiska områden. Salongsdebatterna har en viktig roll i att bredda perspektiv, väcka nya tankar och tända förändringsgnistan. Vi säkerställer att det alltid finns representation från akademi, privat och offentlig sektor för att skapa en helhetsförståelse för frågans utmaningar och konsekvenser. Inbjudan till våra salongsdebatter är personlig och samtliga gäster företräder sig själva under kvällen.

I alla våra debatter råder Chatham House Rules för att ge ett klimat av tillit och mod att framföra nya tankar och testa idéer. Samtliga gäster förväntas ta en aktiv roll i samtalet och är inbjudna för sin kompetens i sakfrågan. I samband med salongsdebatten serveras alltid middag.

Rundabordssamtal

Stiftelsen bjuder in till rundabordssamtal inom frågeställningar där det finns ett behov för olika aktörer att mötas och utbyta kunskap som bidrar till näringslivets utveckling. Vid våra rundabordssamtal deltar i regel 10-20 gäster i en moderatorledd diskussion kring en specifik frågeställning.

Rundabordssamtalen skapar en neutral arena för konstruktiv dialog där gästerna ges möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar under trevliga middagsformer. Även i våra rundabordssamtal råder Chatham House Rules och alla deltagare har en aktiv roll i samtalet.

  • Sortera resultat

  • Sortera resultat

Format & Tema
Talare
2024-04-16
Format & Tema
Framtidens samhällsledare - behov och förväntningar
Talare

Näringslivets perpektiv på offentlig sektors behov av utveckling

Format & Tema
Talare
2024-04-10
Format & Tema
Trade Officer middag: Lärdomar från Sveriges nya handelsstrategi 
Talare

Per Thöresson, Ambassadör, Trade, Investment, and Global Competitiveness vid Utrikesdepartementet

Format & Tema
Talare
2024-03-12
Format & Tema
Best Practices from Abroad: Harnessing the power of innovation
Talare

Myrthe Hooijman, Director, Nextleap & Interventions at Techleap, Sophie Maillard, President, La French Tech Nordics, and Eliran Elimelech, Vice President, Ecosystem Development, Startup Nation Central.

Format & Tema
Talare
2024-03-06
Format & Tema
Framtidens samhällsledare - behov och förväntningar
Talare

Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova

Format & Tema
Talare
2024-02-15
Format & Tema
Asien och Indien i fokus: Hur kan Sverige lyckas på de stora tillväxtmarknaderna?
Talare

Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden, Cecilia Oskarsson, handelssekreterare i Indien, samt Henrik Chetan Aspgren, senior analytiker och projektledare på Utrikespolitiska Institutet (UI).

Format & Tema
Talare
2024-01-30
Format & Tema
Ny ordförande i Kollegiet och en ny bolagsstyrningskod
Talare

Carl Henric Svanberg, ny ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Format & Tema
Talare
2024-01-22
Format & Tema
Hur kan skolutbildningens vetenskapliga grund stärkas?
Talare

Elisabet Nihlfors, Professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap och ordförande i ULF. Moderator: Professor Karl Wennberg, House of Governance and Public Policy at SSE.

Format & Tema
Talare
2023-11-22
Format & Tema
Står Sverige redo för den globala revolutionen inom precisionsmedicin?
Talare

Britta Stenson, Head of Life Science Network Global på Business Sweden, Jenni Nordborg, Director of International Affairs på LIF.

Format & Tema
Talare
2023-11-21
Format & Tema
G20/OECD:s nya Principles of Corporate Governance
Talare

Carl Magnus Magnusson, policyanalytiker vid OECD, Mats Isaksson, tidigare chef för OECD:s bolagsstyrningsavdelning och Rolf Skog, ledamot i OECD:s bolagsstyrningskommitté.

Format & Tema
Talare
2023-11-13
Format & Tema
Kan Sverige få startups och scalesups att växa och frodas?
Talare

Stina Lantz tf VD på SISP, Karl Wennberg, professor vid SSE och Scientific Director, SSE House of Governance and Public Policy, Anne Lidgard, direktör och Senior Advisor på Vinnova, David Sonnek VD på Navigare Ventures, Jenny Keisu, VD på X-Shore.