Svensk Innovationskraft II – Ur Startblocken

Svensk Innovationskraft II – Ur Startblocken

I den här boken ger Forum for Innovation Management, FIM, en samlad bild av Sveriges förutsättningar som innovationsland nu och i framtiden. Bokens teman speglar FIMs seminarier och salongsdebatter under 2004–2007 och baseras på intervjuer och texter av tongivande personer i Innovationssverige, bland andra Ayad Al Saffar, Efva Attling, Leif Johansson, Lars G Josefsson, Margareta Norell Bergendal, Maud Olofsson, Alf Rehn, Lena Treschow Torell, Per Unckel och Thomas Östros. Boken avslutas med ett manifest riktat till Sveriges beslutsfattare i innovationsfrågor.

Forum for Innovation Management, 2008
Språk: svenska
ISBN: 978-91-633-2409-3

Ladda ner