The Future Of Corporate Governance: The Stockholm Symposium 2004

The Future Of Corporate Governance: The Stockholm Symposium 2004

Bolagsstyrningsdebatten koncentrerar sig kring hur systemet för aktieägare, institutioner och reglering ska utformas för att säkerställa största möjliga effektivitet och samtidigt gynna innovation i enskilda företag och näringslivet i allmänhet. Genom en kombination av ekonomisk teori och rättsteori behandlar bolagsstyrningen en av de viktigaste aspekterna av marknadsekonomins funktion. År 1993 anordnade CGF ett internationellt symposium i Stockholm där några av världens främsta experter inom bolagsstyrning deltog. Tio år senare hölls ett jubileumseminarium med i stora drag samma grupp av framstående talare, där bolagsstyrningen under det senaste decenniet diskuterades och framtiden prognostiserades. Denna bok innehåller resultatet av det seminariet.

Corporate Governance Forum, 2004
Språk: engelska
ISBN: 9185333018
Pris: 294 kr

Ladda ner