Share Repurchases In Sweden – Is It Time For A Change? 

Share Repurchases In Sweden – Is It Time For A Change?

Aktiebolagslagen tillåter inte att aktiebolag återköper sina egna aktier. I detta avseende är svensk lagstiftning strängare än de flesta andra länder. Nu utmanas dock den svenska positionen från olika håll. I den här boken ger Rolf Skog, en av Sveriges främsta experter inom bolagsstyrning, en bakgrund till debatten och en sammanfattning av återköpsregler i olika länder. Han ger även en inblick i fördelarna och nackdelarna med att tillåta företagen att återköper aktier, samt ett förslag på hur framtida svensk lagstiftning skulle kunna utformas.

Obs! Sedan boken gavs ut har den svenska aktiebolagslagen ändrats till en mer tillåtande inställning till återköp av egna aktier i publika aktiebolag. Boken åskådliggör dock den debatt som ledde fram till förändringen.

Corporate Governance Forum, 1996
Språk: engelska
ISBN: 9139200329
Pris: ej tillgänglig hos förlaget