Does Sweden Need a Mandatory Bid Rule?: A Critical Analysis

Does Sweden Need a Mandatory Bid Rule?: A Critical Analysis

Under det senaste decenniet har förslaget att införa en regel om budplikt för den svenska aktiemarknaden tagits fram. Regeln skulle innebära att en aktieägare med en viss procentandel av rösterna i ett börsnoterat bolag åläggs att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på resterande utestående aktier i bolaget. I den här boken ger Rolf Skog, en av Sveriges ledande experter inom bolagsstyrning, en bakgrund till debatten tillsammans med en sammanfattning av regleringen om budplikt i olika länder. Han ger även en kritisk analys av argumenten för och emot en obligatorisk budplikt och avråder från en introduktion i Sverige. Det här är en bok som borde vara av intresse i alla länder där frågor om bolagsstyrning är en del av den offentliga debatten.

Corporate Governance Forum, 1995
Språk: engelska
ISBN: 9175987023
Pris: ej tillgänglig hos förlaget