Kontrollägande och uppköpsreglering

Kontrollägande och uppköpsreglering

En fråga som fått växande betydelse i bolagsstyrningsdebatten är den om aktieägarnas engagemang i de noterade bolagens styrning, och särskilt vilka regleringsåtgärder som kan vidtas för att åstadkomma ett ökat ägarengagemang. I denna akademiska avhandling ställs denna fråga i relation till reglerna om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, i syfte att undersöka hur dessa regler påverkar förutsättningarna för aktieägare att engagera sig i börsbolagens styrning. Boken är skriven av Erik Lidman som är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, samt verksam inom Corporate Governance Forum.

Corporate Governance Forum, 2020
Språk: svenska
ISBN:978-91-88929-17-4

Köp online