K-A Bonnier International Fellows Program

K-A Bonnier International Fellows Program (KAB-IFP) är ett riktat stipendieprogram som erbjuder möjligheten att erhålla två masterexamen från två välrenommerade handelshögskolor på två olika kontinenter – på endast två år.

KAB-IFP kombinerar ledarskapsstudier på masternivå vid Handelshögskolan i Stockholms (SSE) och vid National University of Singapore (NUS). Programmet riktar sig till studenter med en passion för entreprenörskap och tillväxtföretag i Sydostasien och Norden. Genom att studera i både Sverige och Singapore, ges studenterna möjlighet att kombinera teori och praktik inom entreprenörskap i två väldigt olika regioner. Det ger dessutom studenterna en unik möjlighet att utveckla affärsmässiga och personliga nätverk.

Stipendiet ska bidra till att långsiktigt stärka affärsrelationerna mellan Norden och Sydostasien och ge framstående studenter kunskap och verktyg för att lyckas i en entreprenöriell miljö.

Mer information och ansökan till programmet

Faktablad: K-A Bonnier International Fellows Program

Faktablad: K-A Bonnier International Fellows Program – Corporate Involvement

KAB-IFP kohort 2020 – 2022:

Beverly Law, Sverige
Maria Tolkacheva, Sverige

KAB-IFP kohort 2019 – 2021:

Gustav Broström, Sverige Maja Ohlsson, Sverige
Hardwi ”Duwi” Pinandityo, Indonesien Thuy Vu, Vietnam

KAB-IFP kohort 2018 – 2020:

Cornelia Koziczynska, Sverige Duc Anh Bui, Vietnam
Emil Ahlanzberg, Sverige Quyen Nguyen, Vietnam

KAB-IFP kohort 2017 – 2019:

Wasita Thongdee, Thailand Märta Eriksson, Sverige
Mai Pham, Vietnam Josefina Hagberg, Sverige

Karl-Adam Bonniers Darden Stipendium

Under åren 1987-2001 drev Karl-Adam Bonniers stiftelse ett stipendieprogram där totalt 21 framstående studenter vid Handelshögskolan i Stockholm fick möjlighet att studera vid Darden School of Business, University of Virginia (UV). Bakgrunden till programmet var att Karl-Adam Bonnier, som själv varit student vid Darden, imponerades av den då helt nya casemetodiken som användes vid lärosätet. Stipendiet innebar ett års studier inklusive skolavgifter, resor och uppehälle.