Intraprenörskapskompassen 2019 – Grönt intraprenörskap

Intraprenörskapskompassen 2019 – Grönt intraprenörskap

Intraprenörskapskompassen tar temperaturen på det intraprenöriella klimatet i svenska företag och visar på hur tillväxtpotentialen kan frigöras. Denna tredje och sista rapport fokuserar på grön förnyelse i privat och offentlig sektor. Att vi lyckas i den gröna omställningen är en av vår tids viktigaste frågor. Intraprenörskapskompassen 2019 visar dock tydligt att omställningstakten är låg trots och att offentlig sektor halkar efter även när det gäller det gröna intraprenörskapet. Rapporten är skriven av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2019
Språk: svenska
ISBN: 978-91-983763-4-0

Ladda ner