Initierar förändring

Vi stärker kunskap, främjar samverkan och påverkar policy sedan 1986.

För ett dynamiskt och hållbart näringsliv i Sverige

Karl-Adam Bonniers Stiftelse är en oberoende och opolitisk aktör som stödjer forskning och utbildning inom företagsekonomi och företagsjuridik.

Vår mission är att påskynda utvecklingen av ett dynamiskt och hållbart näringsliv i Sverige genom att stärka kunskap, främja samverkan och påverka policy. 

Our news

januari 25, 2024

Konkurrenskraft i fokus för nytt samarbete med Entreprenörskapsforum

Karl-Adam Bonniers Stiftelse har inlett ett nytt samarbete med Entreprenörskapsforum för att bidra till att stärka svensk konkurrenskraft. Under året lanseras en gemensam seminarieserie där forskning kopplas samman med erfarenhetsbaserad kunskap från näringslivet inom aktuella näringspolitiska frågeställningar.
Läs mer
januari 11, 2024

Kia Orback Pettersson blickar tillbaka på en spännande mandatperiod

Kia Orback Pettersson är styrelseledamot i Karl-Adam Bonniers stiftelse sedan 2019. En spännande och annorlunda mandatperiod går nu mot sitt slut och under hösten 2024 tillträder en ny styrelse. Uppdraget har öppnat dörren till en värdefull arena för konstruktiv dialog som bjudit på många möten med kunniga människor inom både akademin, näringslivet och den offentliga sektorn.
Läs mer

Activities

mars 21, 2024

Ny ordförande i Kollegiet och en ny bolagsstyrningskod

mars 21, 2024

Står Sverige redo för den globala revolutionen inom precisionsmedicin?

mars 21, 2024

G20/OECD:s nya Principles of Corporate Governance

mars 21, 2024

Kan Sverige få startups och scalesups att växa och frodas?

Vi stärker kunskap

Karl-Adam Bonniers Stiftelse initierar forskning och tvärvetenskapliga projekt som leder till att ny kunskap inom företagsekonomi och företagsjuridik utvecklas och sprids.

Inom ramen för vårt arbete identifierar vi kunskapsgap, finansierar forskning samt paketerar och sprider ny kunskap som bidrar till utveckling av näringslivet. Vi har bland annat bidragit till att stärka kunskapen inom intraprenörskap, born globals och företagsobligationernas marknadsförändringar.

Vi stärker kunskap

Karl-Adam Bonniers Stiftelse initierar forskning och tvärvetenskapliga projekt som leder till att ny kunskap inom företagsekonomi och företagsjuridik utvecklas och sprids.

Inom ramen för vårt arbete identifierar vi kunskapsgap, finansierar forskning samt paketerar och sprider ny kunskap som bidrar till utveckling av näringslivet. Vi har bland annat bidragit till att stärka kunskapen inom intraprenörskap, born globals och företagsobligationernas marknadsförändringar.

Vi stärker kunskap

Karl-Adam Bonniers Stiftelse initierar forskning och tvärvetenskapliga projekt som leder till att ny kunskap inom företagsekonomi och företagsjuridik utvecklas och sprids.

Inom ramen för vårt arbete identifierar vi kunskapsgap, finansierar forskning samt paketerar och sprider ny kunskap som bidrar till utveckling av näringslivet. Vi har bland annat bidragit till att stärka kunskapen inom intraprenörskap, born globals och företagsobligationernas marknadsförändringar.

35+

years of initiating change

250+

triple helix seminars​

30+

research projects and publications

Vårt syfte är att stödja forskning och utbildning inom företagsekonomi och företagsjuridik.

- Tor Bonnier, ordförande Karl-Adam Bonniers Stiftelse