Om Forum for Innovation Management

Innovation är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Därför behöver vi attrahera, stödja och utveckla de innovativa och entreprenöriella krafterna i samhället. Forum for Innovation Management (FIM) ska öka kunskapen om innovationskraftens betydelse och bidra till ett bättre klimat för innovation och entreprenörskap i Sverige.

FIM skapar en arena för konstruktiva, livfulla och framåtriktade samtal mellan inbjudna beslutsfattare och experter från akademin, näringslivet och offentlig sektor. FIM vill genom sina salongsdebatter, seminarier och publikationer väcka nya tankar och idéer kring hur innovationsklimatet kan utvecklas och de entreprenöriella krafterna stärkas.