Publikationer

Vill du beställa någon av våra publikationer? Kontakta kansliet.

Almost Perfekt – How Sweden Works and What We Can Learn From It

Almost Perfekt – How Sweden Works and What We Can Learn From It

Efter att ha bott i Sverige i sex år har journalisten David Crouch förmågan att se på Sverige med ett utifrån perspektiv. Baserat på över 70 intervjuer med beslutsfattare och tongivande personer inom näringslivet och svensk politik, gör han i denna bok en resa genom det svenska samhället. Almost Perfekt beskriver hur Sverige skiljer sig från resten av världen och vad världen kan lära av Sverige i en tid av ökad polarisering. Boken är en vidareutveckling av hans tidigare bok Bumblebee Nation.

Bonnier Publishing, 2019
Språk: Engelska
ISBN: 978-1-78870-156-3

Köp online

Bumblebee Nation – The hidden story of the new Swedish Model

Bumblebee Nation – The hidden story of the new Swedish Model

I likhet med humlan har svensk ekonomi flera särdrag som borde hindra den från att flyga. Detta till trots flyger landets ekonomi bättre än många andra länders. Med ett utifrånperspektiv studerar ekonomijournalisten David Crouch hur Sveriges ekonomi fungerar och hur den nya svenska modellen har utvecklats. Välfärdssystemet, fackförbundens roll, pappaledighet, kvinnors roll på arbetsmarknaden och de senaste årens immigration är områden som analyseras. Boken bygger på intervjuer med ett stort antal företagsledare och beslutsfattare som bidragit till den svenska humlans framfart.

”David Crouch provides a great guide to the much-cited but little examined Swedish model – especially how it has evolved over time and the challenges it now faces.”

Richard Milne, Financial Times Nordic and Baltic Correspondent

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2018
Språk: Engelska
ISBN: 978-91-983763-2-6

Köp online

Born globals – fakta och önsketänkande

Born globals – fakta och önsketänkande

Born globals är företag som från start har siktet inställt på världsmarknaden. De har på senare år pekats ut som viktiga för Sveriges framtida tillväxt och jobbskapande. Den här rapporten undersöker svenska born globals inom tillverkning, handel och tjänstesektorn under 2000­-talet, och hur deras utveckling skiljer sig från andra företags. En slutsats är att tilltron till born globals som jobbskapare är för stor. Studien är genomförd av professor Magnus Henrekson, ekon.dr. Shon Ferguson och fil. lic. doktorand Louise Johannesson vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2018
Språk: Svenska
ISBN: 978-91-983763-1-9

Ladda ner

Miljardvallen

Miljardvallen – Tio svenska företag om hur man skapar framgång genom export

Med boken Miljardvallen vill Forum for Global Business bidra till internationaliseringen av små och medelstora företag. I boken beskrivs hur tio svenska företag växt och blivit framgångsrika genom att gå på export. Företagen representerar olika branscher och tillsammans är de en spegelbild av ett dynamiskt svenskt näringsliv under ständig förändring. Genom hårt arbete har företagen nått framgång och varje historia är en spännande berättelse värd att läsa. Ambitionen med boken är att inspirera fler företag till att våga ta steget ut på den globala marknaden.

Forum for Global Business, 2016
Språk: svenska
ISBN: 978-91-983763-0-2
Pris: 50 SEK + frakt

Ladda ner
Läs online

Manifest

Manifest – Utveckla förutsättningarna för företag att lyckas på världsmarknaden

I boken Miljardvallen presenteras sju förslag som kan stärka företag i Sverige på världsmarknaden. Detta manifest ger en bakgrund till dessa förslag utifrån befintliga rapporter och undersökningar.

Forum for Global Business, 2016
Språk: svenska

Ladda ner
Läs online