Evenemang

Karl-Adam Bonniers Stiftelse arrangerar årligen större evenemang i samband med till exempel utgivning av en ny publikation eller presentation av nya forskningsrön. Alla stiftelsens evenemang sker med personliga inbjudningar till utvalda individer.

Lansering av Intraprenörskapskompassen 2019

Den 28 november 2019 lanserades den tredje och sista Intraprenörskapskompassen, denna gång med fokus på grönt intraprenörskap. Det 4-åriga forskningsprojektet har genomförts av Uppsala Universitet under ledning av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen.

Under lanseringen lyfte forskarteamet fram att projektet under åren samlat in 12 000 observationer, vilket är världsunik data på temat förnyelse. Projektet har väckt debatt om intraprenörskapets betydelse och hittat ett sätt att mäta och utveckla intraprenörskapet i både privat och offentlig sektor. Vid lanseringen påtalades att temperaturen på det gröna intraprenörskapet är ljummen och att omställningen till grön tillväxt och förnyelse framstår som en outnyttjad potential. Den gröna omställningen anses vara en viktig styrelsefråga, men trots detta är det en undanskymd fråga i styrelserummen och hamnar avsevärt efter frågor som kompetensförsörjning och digitalisering.

I seminariets paneldiskussioner deltog Micco Grönholm, Head of Future, Helsingborgs stad, Joakim Ingers, vd Dialogue Technologies, Stellan Rosenquist, Product Marketing Manager, ABB, Anne Årneby, vd, Nordic Morning Group, Caroline af Ugglas, vice vd, Svenskt Näringsliv, Gunvor Engström, styrelseordförande, Styrelseakademien, Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet och Anna Nilsson-Ehle, styrelseordförande, Vinnova.

Forum for Global Business lyfter reskilling och svenska modellen i USA

Under några händelserika dagar i november 2019 besökte Karl-Adam Bonniers Stiftelse USA, för att sätta fokus på frågor om reskilling och den svenska modellen. Med på resan var författaren och journalisten David Crouch, som delade med sig av sina insikter och erfarenheter från sina böcker Bumblebee Nation och Almost Perfekt.

Besöket inleddes med en klassisk salongsmiddag i stiftelsens beprövade format på ambassadörens residens i Washington DC. Ambassadör Karin Olofsdotter stod värd för kvällens diskussion om kompetensskifte och omställning i tider av digitalisering och automation. På House of Sweden arrangerades även ett öppet seminarium på samma tema, där David Coruch inledningstalade och deltagare från bland annat American Enterprise Institute, Business Sweden, Securitas och Brooking Institute medverkade.

I New York genomfördes seminariet ”The Nordic Model Sweden’s Welfare System & The Future of Work” på Scandinavia House samt ett rundabordssamtal på konsulatet med representanter från akademi, privat sektor och media. Värd för samtalet, där Bumblebee Nation stod i fokus, var Sveriges generalkonsul Annika Rembe.

David Crouch hann även med att föreläsa om den nya svenska modellen för studenter vid American University och George Washington University, innan turnén avslutades.

Corporate Governance Forum firar 25 år

Corporate Governance Forum (CGF) har sedan 1993 stimulerat och påverkat debatten inom bolagsstyrning och bolagsfinansiering i Sverige och internationellt. Den 6 december 2018 firade CGF 25 år med ett seminarium på Nedre Manilla i Stockholm. Utifrån ny forskning och tidigare ej-offentliggjord data diskuterades vilka frågor som, till följd av marknadernas och ägandets utveckling, kommer att vara i fokus de kommande åren.

Under seminariet talade Ronald J. Gilson, Marc & Eva Stern Professor of Law and Business vid Columbia Law School och Meyers Professor of law and Business emeritus vid Stanford Law School, Rolf Skog, professor i börsrätt vid Göteborgs Universitet, Mats Isaksson, Head of the Corporate Governance and Corporate Finance Division vid OECD, Robert Ohlsson, partner vid Nord Advokater, Erik Lidman, CGF, och Serdar Celik, Senior Economist vid OECD.

Lansering av Intraprenörskapskompassen 2018

Den 29 november 2018 lanserades årets upplaga av forskningrapporten Intraprenörskapskompassen, denna gång med fokus på digitalt intraprenörskap. Det 4-åriga forskningsprojektet genomförs av Uppsala Universitet under ledning av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen.

Vid lanseringen lyfte forskarteamet fram att temperaturen på det digitala intraprenörskapet ligger på en alltför låg nivå, om Sverige ska bibehålla en framstående position inom den digitala omställningen. Förnyelse och konkurrenskraft kräver en förändrad attityd till risktagande, i synnerhet när det gäller företagsledningars inställning till högriskprojekt med potentiellt hög avkastning. Rapporten visar dessutom att risktagandet sjunker jämfört med föregående år, trots att vi befinner oss i en högkonjunktur. Även den starka underrepresentationen av kvinnor inom digitalt intraprenörskap lyftes fram samt riskerna med att offentlig sektor och landsbygd halkar efter i den digitala transformationen.

Resultaten diskuterades i en paneldebatt med Henrik Byström, Microsoft, Kristofer Klerfalk, Co-creation Health, Peter Eriksson, Digitaliseringsminister (MP), Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd SSL (L) och Katrien Vanhaverbeke, SKL.

Boklansering Bumblebee Nation

Mitt i 2018 års valrörelse lanserade Karl-Adam Bonniers Stiftelse boken Bumblebee Nation – the hidden story of the new Swedish model. Vid den uppmärksammade medialanseringen deltog förutom bokens författare David Crouch, f.d. statsminister Göran Persson och f.d. finansminister Anders Borg i en diskussion om centrala frågor för Sveriges framtida konkurrenskraft och den svenska modellens utveckling.

I samband med lanseringen anordnades även ett evenemang med fokus på utmaningarna som den svenska modellen står inför och hur Sverigebilden internationellt påverkas av negativa skriverier och fake news. Tre internationella röster delade med sig av sina tankar och erfarenheter under kvällen; författare David Crouch, investerare och entreprenör Jane Walerud samt Paul Rapacioli, författare till boken Good Sweden, Bad Sweden och grundaren av nyhetssajten The Local.

Lansering av Intraprenörskapskompassen 2017

Den 14 november 2017 lanserades den första årliga forskningrapporten om Intraprenörskapskompassen. Det 4-åriga forskningsprojektet genomförs av Uppsala Universitet under ledning av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen. Forskarteamet vill öka kunskapen om det outforskade ämnet intraprenörskap och därigenom stärka förnyelsekraften hos svenska företag. Under lanseringen belystes bl a behovet av ett ökat risktagande, en öppenhet för nya idéer, samt vikten av att öka andelen kvinnliga intraprenörer. Intraprenörskapskompassen ger organisationer ett verktyg för att mäta och aktivt arbeta med sitt intraprenöriella klimat.

Intraprenörens viktiga roll för tillväxt i etablerade företag och hur det intraprenöriella klimatet kan förbättras, diskuterades i paneler med Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv, Günther Mårder, vd Företagarna, Jennie Nilsson, ordförande näringsutskottet, Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson (C), Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson (L), samt intraprenörer verksamma i näringslivet.

Boklansering Miljardvallen

I januari 2017 bjöd Karl-Adam Bonniers Stiftelse in till boklansering av den nya boken “Miljardvallen” utgiven av Forum for Global Business. I boken delar tio svenska företag med sig av erfarenheterna av sina exportframgångar, i syfte att inspirera till ökad internationalisering bland av små och medelstora företag.

Fyra av dessa entreprenörer fanns på plats vid lanseringen och intervjuades: Fredrik Wester, grundare och vd för Paradox Interactive; Gudrun Sjödén, grundare och vd för Gudrun Sjödén; Ulf Bergkvist, vd för Bergkvist-Insjön; Torbjörn Kronander, vd för Sectra.

Under seminariet deltog även Bettina Kashefi, chefsekonom Sv. Näringsliv, Günter Mårder, vd Företagarna, Lena Sellgren, chefsekonom. Business Sweden, Anna Stellinger, gd Kommerskollegium samt Enrico Deiaco, avd. chef Tillväxtanalys.

Thomas Malmer, Forum for Global Business, presenterade fler slutsatser om hur företagens internationalisering kan öka i form ett manifest i sju punkter som även finns publicerat i boken. Handelsminister Ann Linde avslutade seminariet med att berätta om regeringens arbete för att främja internationalisering av växande företag.

Innovation Utopia

I februari 2013 bjöd Forum for Innovation Management in nyckelpersoner och experter från Sveriges innovationssystem till stiftelsens hittills största evenemang, Innovation Utopia. Under en inspirerande kväll på Kungliga Dramatiska Teaterns Stora scen diskuterades frågan: Hur skapas Innovation Utopia – ett innovationsklimat i världsklass som tillvaratar individernas fulla potential?

Deltagarna fick höra globala visionärer ge sin syn på Innovation Utopia och även bidra med sina egna tankar. Med på scenen under kvällen fanns bland många andra Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, Johan Wendt, grundare av Mattecentrum, Jane Walerud, investerare och entreprenör samt Shai Reshef, grundare av University of the People.