Om Forskning, Publikationer och Evenemang

Karl-Adam Bonniers Stiftelse arbetar aktivt för att bidra till utveckling av näringslivet genom olika former av aktiviteter.

För att bidra till ökad kunskap inom företagsekonomi och företagsjuridik, initierar och finansierar stiftelsen forskningsprojekt kopplade till aktuella frågor inom dessa områden. Kunskaper och insikter som genereras genom stiftelsens forskning och verksamhetsområden sprids genom egna publikationer och evenemang.

Årligen arrangeras större evenemang i samband med till exempel utgivning av en ny publikation eller presentation av nya forskningsrön. Alla stiftelsens evenemang sker med personliga inbjudningar till utvalda individer.