Fientliga uppköpserbjudanden – noteringar från ett kvällsseminarium

Fientliga uppköpserbjudanden – noteringar från ett kvällsseminarium

I januari 2017 höll Corporate Governance Forum ett kvällsseminarium på temat ”fientliga uppköpserbjudanden”. Vid seminariet behandlades ett antal frågor rörande fientliga bud, däribland framväxten av regleringen av fientliga uppköpserbjudanden och vad dagens takeover-regler säger på temat. Även frågor om tvångsinlösen efter ett uppköpserbjudande diskuterades samt huruvida det går att kalla ett uppköpserbjudande fientligt. Denna bok sammanfattar de förberedda inlägg som presenterades vid seminariet. Boken är sammanställd av Erik Sjöman, Rolf Skog och Erik Lidman.

Corporate Governance Forum, 2018
Språk: Svenska
ISBN 978-91-85333-86-8

Ladda ner