Corporate Group Law For Europe

Corporate Group Law For Europe

Förekomsten av koncerner – flera oberoende bolag som för det mesta är sammankopplade i en kedja för att i praktiken bilda en kommersiell enhet – har länge varit en verklighet över hela världen. De flesta av EU: s medlemsstater har valt att inte infört några lagar på detta område. Åsikter uttrycks dock både gällande nödvändigheten av regleringar samt huruvida de olika omständigheterna som uppstår i bolagsrätten medför systematiska regleringar. I denna bok undersöker vi frågan om Europa behöver en koncernlagstiftning och vad den i så fall ska reglera och på vilken nivå.

Corporate Governance Forum, 2000
Språk: engelska
ISBN: 9172230800
Pris: 276 SEK