Corporate Governance på dagens aktiemarknad och de institutionella investerarnas roll – ett regleringsperspektiv

Corporate Governance på dagens aktiemarknad och de institutionella investerarnas roll – ett regleringsperspektiv

Den här publikationen diskuterar hur agendan för corporate governance regleringen behöver anpassas till den moderna aktiemarknaden, med utgångspunkt i ny empiri och en ekonomisk analys av de förändringar som ägt rum i beståndet av publika bolag, aktiemarknadens funktionssätt och de institutionella investerarnas ökande dominans. Boken är skriven av Mats Isaksson, Head of the Corporate Affairs Division och Serdar Çelik, Senior Economist, båda vid OECD.

Corporate Governance Forum, 2018
Språk: Engelska
ISBN: 978-91-85333-83-7

Ladda ner