AKTIVITETER 1993 – 2021

Datum Format & Tema Talare
2020-11-17 Seminarium:
The Commission’s study on Directors’ Duties and Sustainable Corporate Governance
Mark J. Roe, David Berg Professor of Law at Harvard Law School, and professor Rolf Skog, Gothenburg University and CGF
2020-10-14 Seminarium:
The COVID-19 Crisis, Corporate Bond Markets and Monetary Policy
Mats Isaksson, Head of Corporate Governance and Corporate Finance at OECD, and Gül Demirtaş, Sabanci University and CGF
2020-02-17 Avnotering: problem och reglering Professor Jesper Lau Hansen, Köpenhamns universitet, Jimmy Kvarnström, nordiska övervakningschef Nasdaq, Rolf Skog och Erik Lidman, CGF
2019-12-04 Ownership of the world’s listed companies (lunchseminarium på Columbia University) Mats Isaksson, Head of Corporate Governance and Corporate Finance vid OECD, Serdar Celik, Senior Economist vid OECD
2019-09-02 Ägandet i noterade bolag världen över – en ny OECD rapport Alejandra Medina (Economist vid OECD), Mats Isaksson (Head of Corporate Governance and Corporate Finance vid OECD)
2019-06-03 Framtiden i förvaltarskap? Peter Montagnon, Institute of Business Ethics, Mats Isaksson, OECD
2019-05-02 Utländska direktinvesteringar i Sverige: Den nya EU-förordningens betydelse för den svenska förvärvsmarknaden Carolina Dackö, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
2018-12-06 25-års jubileum Serdar Celik (OECD), Ronald Gilson (Columbia University), Mats Isaksson (CGF), Robert Ohlsson (Nord Advokater), Erik Lidman (CGF), Rolf Skog (CGF)
2018-10-10 Revisionsbranschen mitt i spänningsfältet – skandaler, finanskris, globalisering och digitalisering Dan Brännström (fd. Generalsekreterare för FAR)
2018-05-29 Gränsöverskridande etableringar och omstruktureringar – nyheter från EU-domstolen och Kommissionen Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet
2018-05-22 Bolagsstyrning för hållbarhet Mats Isaksson, Head of Corporate Affairs Division, OECD, Rolf Skog, Justitiedepartementet
2018-02-19 Ägare, Aktiemarknader och Publika Bolag – En internationell Utblick Mats Isaksson, Head of Corporate Affairs Division, OECD
2017-10-10 Vad är styrelsens roll när det kommer till att leda och organisera för innovation? Ramsay Brufer, ägaransvarig på Alecta, Liselotte Hägertz Engstam, fristående forskare, Professor Mats Magnusson, KTH
2017-09-19 Vad innebär aktieägarrättighetsdirektivet för svenskt vidkommande? Justitiedepartementets utredningsmän Lars Gavelin och Rolf Skog samt sekreteraren Karl Lorentzon
2017-03-22 Inrama aktieägaraktivism i koncentrerade ägarstrukturer Alessio Pacces, Erasmus School of Law
2017-01-18 Fientliga bud Inledare: Erik Sjöman, Advokatfirman Vinge och Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet
2016-12-14 Brexit – Corporate governance i UK och EU efter utträdet. Vanessa Knapp, Queen Mary University
2016-03-11 Revisionspaketet – nu är det dags Jacob Aspegren, Justitiedepartementet och Claes Norberg, Svenskt Näringsliv
2016-01-28 Oljefonden – en av världens största investerare Yngve Slyngstad, Norges Bank Investment Management
2015-09-29 G20/OECD Corporate Governance principer Inledare: Mats Isaksson, OECD och Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet
2015-05-07 Nordisk bolagsstyrning – svagheter och styrkor i ett internationellt perspektiv Inledare: Björn Wahlroos, Nordea
2015-03-04 Företagsobligationer, privat institutionell långivning och bolagsstyrning Inledare: Daniel Sachs, Proventus och Mats Isaksson, OECD
2014-05-01 ECLG European Company Law Expert Group  – Vårmöte i Stockholm Moderator: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet
2014-03-24 Aktieägarnas Rättigheter – Nytt EU-förslag Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet och Björn Kristiansson, Bolagsstyrningskollegiet
2013-10-16 Ersättningar till ledande befattningshavare – hur går det till i verkligheten och varför? Inledare: Karl-Adam Bonnier.
2013-05-21 Prospektansvar Inledare: Kenneth Edgren, som på Finansdepartementets uppdrag författat promemorian Prospektansvar redogör för huvuddragen i förslaget.
2013-04-23 Corporate Governance genom privat handläggning – idag och I framtiden Inledare: Darren Check och Stuart Berman, Kessler Topaz Meltzer & Check LLP
2013-03-06 Aktie, aktiebolag, aktiemarknad. Seminarium med anledning av fd. justitierådet Johan Muncks 70-årsdag. Inledare: Stefan Ingves, Riksbankschef med tema: ”Vad händer i Europa och vad innebär de nya regleringarna”
2012-09-19 Riktade emissioner – en översyn av regelverket Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet
2012-04-12 Transparens på marknaden och öppen företagsinformation. Föreläsning i samarbete med European Corporate Governance Institute. Talare: Professor Marco Pagano, Università Napoli Frederico II
2012-04-02 Ny statlig ägarförvaltning Inledare: Hans Dalborg
2011-09-13 Ägande, Makt och Sven Ivan Sundqvist, Karl-Adam Bonniers Stiftelse – 25 år Jubileumsstipendium. Inledare: Justitierådet Göran Lambertz
2011-08-29 Stockholmsbörsen – en institution i förändring Inledare: Jens Henriksson, Nasdaq OMX Stockholm
2011-04-04 Globaliseringen och den svenska ägarmodellen Inledare: Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning
2011-02-01 Bolagsstyrning – i vems intresse? Inledare: Mats Isaksson, OECD
2010-12-07 Corporate Governance – vad gör EU-kommissionen? Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet
2010-06-15 Globala trender inom Corporate Governance Inledare: Carl Rosén, International Corporate Governance Network.
2010-02-23 Priset på kompetens. Gemensamt arrangemang med Karl Adam Bonniers Stiftelse och Forum for Innovation Management Inledning: Matias Bonnier och Louis Bonnier,  KAS. Inledning: Gunnar Nord, Rolf Skog och Mats Isaksson, CGF. Kommentatorer: Lennart Låftman och Sven-Ivan Sundqvist. Moderator: Susanna Popova.
2009-12-03 Bortom krisen – Nya utmaningar för bolagsstyrningen. 8e gemensamma Corporate Governance Conference. Samarrangemang.
2009-09-28 EU:s nya rekommendationer till ledande befattningshavare i börsbolag – hur kommer Sverige att påverkas? Inledare: Michael Treschow, styrelseordförande i Unilever och Ericsson. Kommentator: Caroline af Ugglas, aktiechef Skandia
2009-03-30 Regelfrågor på en förändrad kapitalmarknad CGF presenterar boken med samma namn, redigerad av Gunnar Nord samt Per Thorell
2009-03-17 Nya Takeover-regler – NBK:s förslag Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet, Göran Nyström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Robert Ohlsson, FöretagsJuridik
2008-11-17 Möte med arbetsgruppen i projektet – Regleringsfrågor på en förändrad kapitalmarknad-.
2008-10-23 Revisorsrollen i förändring. Inledare: Bo Svensson, Revisorsutredningens ordförande, f.d. justitieråd.
2008-10-13 Möte med arbetsgruppen i projektet – Regleringsfrågor på en förändrad kapitalmarknad-.
2008-09-26 Möte med arbetsgruppen i projektet – Regleringsfrågor på en förändrad kapitalmarknad-.
2008-06-11 Möte med arbetsgruppen i projektet – Regleringsfrågor på en förändrad kapitalmarknad-.
2008-05-26 Revisionspliktens avskaffande, sänkning av aktiekapitalkravet och andra regelförändringar – hur påverkar de företagsklimatet? Samarrangemang med Forum for Innovation Management. Inledare: Bo Svensson f.d. justitieråd, ordförande i utredningen om revisionsplikten, Carl Svernlöv, advokat, utredare i frågan om enklare regler för privata aktiebolag, Gunvor Engström, VD Bank 2, fd VD Företagarna, Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS. Moderator: Ronald Fagerfjäll, frilansjournalist och ledarskribent DI.
2008-04-02 Skärpta regler om budplikt? Inledare: Johan Danelius, Justitiedepartementet.
2008-02-06 Regler mot betungande regler- andra seminariet i projektet Regleringsfrågor på en förändrad kapitalmarknad Inledare: Lars Afrell, Finansdepartementet, Per-Ola Jansson, Lars Hörngren
2008-02-04 Ny Kod för bolagsstyrning – Kollegiets förslag Inledare: Per Lekvall, Bolagsstyrningskollegiet.
2007-11-27 Regleringsfrågor på en förändrad kapitalmarknad – Inbjudan till ett utvecklingsprojekt Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet.
2007-11-07 Reglering och tillsyn på en förändrad kapitalmarknad – var skall ansvaret ligga? Inledare: Gent Jansson, Biträdande GD, Finansinspektionen, Per-Ola Jansson, Svenska Fondhandlareföreningen, Gabriel Urwitz, Segulah AB.
2007-06-11 Aktier med olika röstvärde och andra kontrollmekanismer – en presentation av EG-kommissionens studie Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet samt ledamot av European Corporate Governance Forum.
2007-01-16 Valberedningar – hur fungerar de i praktiken? Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet, Robert Ohlsson, FöretagsJuridik, Sven-Ivan Sundqvist, SIS Ägarservice.
2006-05-10 Bolagsstämmosäsongen 2006 – reflektioner i ett corporate governance-perspektiv Inledare: Advokat Claes Beyer, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
2006-04-06 Ny Tekeover-reglering – En presentation av den nya takeover-regleringen och Aktiemarknadsnämndens nya organisation Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet.
2006-01-25 Kapitalanskaffning genom börsnotering – har regelverket blivit för strängt? Inledare: Anna-May Wester, VD Kopparberg Invest, Patrik Tigerschiöld, VD Skanditek, Patrik Engellau, VD Aktietorget, Fredrik ljung, Noteringschef NGM, Anders Ackebo, chef för notering och övervakning, Stockholmsbörsen. Moderator: Caroline Sundewall, Journalist och styrelseledamot i bl.a. Electrolux, Haldex och TeliaSonera.Gemensamt arrangemang med FIM.
2005-06-17 En ny takeover-reglering – Förslaget är färdigt! Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet.
2005-06-02 Europeiska Rådet – Bolagsstyrning och styrelsens effektivitet. Värd: CGF Inledare: Rolf Skog, Justitiedepartementet, Christian Plath, Associate Director, Global Corporate governance Research Center, Folkert Schukken, Council Chairman, Conference Board, Dr Martin Hill, Managing Director IFPM of University of  St Gallen, Janice Lingwood, Director, UK Value Reporting, PricewaterhouseCoopers, Tomas Billing, CEO, Nordstjeernan Group, Matteo Tonello, Senior Research Associate, Global Corporate Governance Research Center, Keith Russell, Senior Vice President, Stora Enso.
2005-05-30 Styrelse-, revisors-, advokatansvar…vart är utvecklingen på väg? Inledare: Professor Marc Steinberg, Southern Methodist University, Dallas, Texas.
2005-05-26 Staten som ägare – OECD:s nya Riktlinjer för Corporate Governance i statliga bolag. Inledare: Lars Johan Cederlund, Näringsdepartementet.
2005-02-09 Ersättningar till ledande befattningshavare – en presentation av förslaget till ny lagstiftning. Inledare: Jacob Aspegren, Justitiedepartementet, Helena Levander, Nordic Investor Services, Ragnar Boman, Stora Huset AB.
2004-12-16 Bolagstyrningskoden – Nu är den klar! Inledare: Björn Kristiansson, Linklaters, Rolf Skog CGF och Justitiedepartementet.
2004-10-13 Bolagstyrningskoden – vad tyckte remissinstanserna och vad kommer kodgruppen att göra? Inledare: Björn Kristiansson, Linklaters, Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet.
2004-09-21 Marknadsmissbruk – en presentation av förslaget till ny insiderlagstiftning. Inledare: Hans Jacobson, utredare.
2003-12-11 Framtiden för Corporate Governance – Vad kan vi lära av de gångna tio åren? Jubileumsseminarium, CGF 10 år. Inledare: Louis Lowenstein, Professor emeritus of Finance & Law, Columbia University. Stephen Davis, Dr, President, Davis Global Advisors. Guido Ferrarini, Professor of Law, University of Genoa; Vice-Chairman European Corporate Governance Institute (ECGI). Paul Davies, Cassel Professor of Commercial Law at the London School of Economics and Political Science; member of the Steering Group of the British Company Law Review 1998-2001. Theodor Baums, Professor of Johan Wolfgang Goethe Universitet Frankfurt/Main; Chairman of the German Government Commission on Corporate Governance, Ronald Gilson, Marc & Eva Stern Professor of Law and Business, Stanford Law School. Mats Isaksson, Head of the Corporate Affairs Division, OECD. Rolf Skog, Director of Corporate Governance Forum, Legal expert to the Swedish Ministry of justice, Honorary Professor, Department of Law, Aarhus School of Business.
2003-10-01 Kapitalmarknadens ansvar för innovationsekonomin. Samarrangemang med Forum for Innovation Management. Inledare: Gunnar Lund, biträdande finansminister, Ingrid Bonde, Finansinspektionen, Carl Bennet, styrelseordförande i Getinge, Boliden och Elanders, Patrik Engellau, Aktietorget, Bengt Hellström, Tredje AP-fonden. Moderator: Peter Malmqvist.
2003-09-15 Nya Corporate Governance-regler i Storbritannien – en presentation av nyheterna i the Combined Code. Inledare: Derek Higgs, UBS, London.
2003-08-19 Corporate Governance i svenska aktiemarknadsbolag – vad kan vi lära av den internationella debatten? Halvdagsseminarium för Förtroendekommissionen. Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet, Mats Isaksson, OECD och Gunnar Nord, FöretagsJuridik.
2003-03-05 Den framtida finansiella synen – en presentation av utredningsförslaget. Inledare: Ingrid Bonde, Finansinspektionen.
2002-12-02 Winterrapporten – ett viktigt förslag om den europeiska bolagsrättens och de europeiska Corporate Governance-reglernas framtida utformning. Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet.
2002-09-05 Corporate Governance i svenska aktiemarknadsbolag- vad kan vi lära av den internationella debatten? Heldagsseminarium för Regeringskansliet. Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet, Mats Isaksson, OECD, Gunnar Nord, FöretagsJuridik, Robert Ohlsson, FöretagsJuridik samt Ragnar Boman, Stora Huset, Ramsay Brufer, SPP och Göran Tidström, PWC.
2002-03-18 Revisionskommittéer i börsbolag – hur många finns det, vad gör de och vad borde de göra? Inledare: Per Thorell, Ernst & Young och Claes Beyer, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
2002-02-18 Börsåret som gick – Börsåret 2001 i ett policyperspektiv. Inledare: Kerstin Hessius, Stockholmsbörsen, Claes Norgren, Finansinspektionen, Per-Ola Jansson, Fondhandlareföreningen, Jan Persson, NBK och Johan Munck, Aktiemarknadsnämnden.
2002-02-04 Det svenska Corporate Governance-systemet. Specialseminarium för Förenta staternas ambassadör till Sverige.
2002-01-22 Takeovers i Tyskland – vad innebär den nya tyska takeover-lagen för svenskt och europeiskt näringsliv? Inledare: Christian Zschocke, Morgan Lewis, Frankfurt.
2001-10-15 Styrning och ledning i koncerner – en europeisk reglering? Inledare: Professor Klaus Hopt, Max Planck Institute, Hamburg och professor Paul Krüger Andersen, Handelshögskolan, Århus.
2001-08-21 2001 års bolagsstämmor – utvärdering och erfarenhetsutbyte. Inledare: Lars-Erik Forsgårdh, Aktiespararna och Ramsay Brufer, Alecta.
2001-05-29 Ett nytt sätt att reglera europeisk finansmarknad – en presentation av Lamfalussy-rapporten. Inledare: Bengt Rydén, OM Stockholmsbörsen, Annika Lundius, Finansdepartementet och Claes Norgren, Finansinspektionen.
2001-02-19 Börsåret som gick – börsåret 2000 i ett policyperspektiv. Inledare: Sven-Ivan Sundqvist, SIS Ägarservice AB, Hans Edenhammar, OM Stockholmsbörsen, Claes Norgren, Finansinspektionen, Margareta Carlsten och Gerhard Winroth, Fondhandlareföreningens licensieringsprojekt samt Johan Munck, Aktiemarknadsnämnden.
2001-01-08 En ny aktiebolagslag – Aktiebolagskommitténs slutbetänkande. Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet.
2000-12-07 Företagsrättreform i OECD-länder – En jämförande framtidsutsikt över aktuella trender. Samarrangemang med OECD samt Näringsdepartementen i Sverige och Finland.
2000-03-27 Insiderbrott – hur skall ett effektivt regelverk se ut? Inledare: Monica Rodrigo, Finansdepartementet, Jan Green, Finansinspektionen, Bo Skarinder, Ekobrottsmyndigheten.
2000-02-14 Börsåret 1999. Inledare: Hans Edenhammar, OM Stockholmsbörsen, Ulf Cederin, SBI, Per-Ola Jansson, Svenska Fondhandlareföreningen, Håkan Klahr, Finansinspektionen, Jan Persson, NBK, Johan Munck, Aktiemarknadsnämnden.
1999-11-01 Förvärv av egna aktier. Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet.
1999-09-13 OECD:s Corporate Governance Principer. Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet, Mats Isaksson, OECD.
1999-05-03 Offentliga uppköpserbjudanden – NBK:s nya rekommendation. Inledare: Jan Persson, NBK, Göran Nyström, Enskilda Juridik.
1999-02-15 Börsåret 1998. Inledare: Hans Edenhammar, OM Stockholmsbörsen, Håkan Klahr, Finansinspektionen, Jan Persson, NBK.
1998-12-14 Institutionella placerare och marknaden för riskkapital. Inledare: Ron Gilson, Stanford University & Columbia University, Josh Lerner, Harvard Business School.
1998-11-12 Trustor – händelser och slutsatser. Inledare: Johan Munck, Högsta Domstolen och Ragnar Boman, Stora Huset AB.
1998-06-15 The Conference Board. Inledare: Dr. Carolyn Kay Brancato, Conference Board.
1998-04-14 Förbättrad konkurrenskraft och tillgång till kapital på globala marknader. Inledare: Mats Isaksson, OECD.
1998-02-02 Börsåret 1997. Inledare: Hans Edenhammar, Stockholms Fondbörs, Bernt Magnusson, Finansinspektionen, Jan Persson, NBK.
1997-12-11 Vinstutdelning i aktiebolag. Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet.
1997-11-17 Hampel-rapporten – en uppföljning av Cadbury-kommitténs arbete. Samarrangemang med Stockholms Fondbörs. Inledare: Tom Ross, Hampelkommittén.
1997-10-15 Staten som ägare i svenskt näringsliv. Inledare: Per Tegnér, Näringsdepartementet.
1997-09-17 Takeover-reglering i förändring. Inledare: Nis Jul Clausen, Handelshögskolan, Århus.
1997-06-10 Samarrangemang med CGF. Paris.
1997-05-26 Ägarpolicies – vilken betydelse har de? Inledare: Lars-Eric Petersson, Skandia.
1997-03-03 Aktiebolagets kapital. Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet.
1996-10-16 Informationsgivning i börsbolag. Inledare: Ragnar Boman, Stora Huset AB, Tom Hård, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Lennart Låftman.
1996-09-10 Juridik och finans. Inledare: Andrei Schleifer, Harvard Business School.
1996-02-15 Uppdelning av eget kapital och nya avtalsformer. Inledare: Ron Gilson, Stanford University & Columbia University, Michael Jensen, Harvard Business School, Rauf Gönenç, OECD, Robert Ohlsson, FöretagsJuridik. (Key West, Florida)
1996-01-25 Styrelsearbete i svenska börsbolag. Konferens. Samarrangemang med Stockholms Fondbörs och Näringslivets Börskommitté.
1995-09-25 Enskilt aktieägande i svenskt näringsliv. Inledare: Lars-Erik Forsgårdh, Aktiespararna.
1995-08-18 Nobel symposium om juridik och finans. Inledare: Michael Jensen, Harvard Business School.
1995-05-16 Aktiebolagets organisation. Inledare: Rolf Skog, CGF och Justitiedepartementet.
1995-04-24 Offentliga uppköpserbjudanden – lagstiftning eller självreglering? Inledare: Noel Hinton, Takeover Panel, London.
1995-03-08 Försäkringsföretag som ägare i svenskt näringsliv. Inledare: Björn Wolrath, Skandia.
1995-02-23 OECD-konferens: Bolagsstyrningens och de finansiella strukturernas inverkan på ekonomiska resultat. Samarrangemang CGF.
1994-12-12 Aktiefonder som ägare i svenskt näringsliv. Inledare: Anders Lannebo, Robur.
1994-11-15 EGs bolagsrätt. Inledare: Françoise Blanquet, EG-kommissionen.
1994-09-12 Investmentbolag som ägare i svenskt näringsliv. Inledare: Claes Dahlbäck, Investor AB.
1994-08-24 Arrangemang och värdskap för seminarium med The US Conference Board.
1993-12-11 Corporate Governance – the Swedish System at the Crossroads. Internationell konferens.