Intraprenörskapskompassen 2019 – Grönt intraprenörskap

Intraprenörskapskompassen 2019 – Grönt intraprenörskap

Intraprenörskapskompassen tar temperaturen på det intraprenöriella klimatet i svenska företag och visar på hur tillväxtpotentialen kan frigöras. Denna tredje och sista rapport fokuserar på grön förnyelse i privat och offentlig sektor. Att vi lyckas i den gröna omställningen är en av vår tids viktigaste frågor. Intraprenörskapskompassen 2019 visar dock tydligt att omställningstakten är låg trots och att offentlig sektor halkar efter även när det gäller det gröna intraprenörskapet. Rapporten är skriven av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2019
Språk: svenska
ISBN: 978-91-983763-4-0

Ladda ner

Almost Perfekt – How Sweden Works and What We Can Learn From It

Almost Perfekt – How Sweden Works and What We Can Learn From It

Efter att ha bott i Sverige i sex år har journalisten David Crouch förmågan att se på Sverige med ett utifrån perspektiv. Baserat på över 70 intervjuer med beslutsfattare och tongivande personer inom näringslivet och svensk politik, gör han i denna bok en resa genom det svenska samhället. Almost Perfekt beskriver hur Sverige skiljer sig från resten av världen och vad världen kan lära av Sverige i en tid av ökad polarisering. Boken är en vidareutveckling av hans tidigare bok Bumblebee Nation.

Bonnier Publishing, 2019
Språk: Engelska
ISBN: 978-1-78870-156-3

Köp online

Intraprenörskapskompassen 2018

Intraprenörskapskompassen 2018 – Digitalt intraprenörskap

Intraprenörskapskompassen tar temperaturen på det intraprenöriella klimatet i svenska företag och visar på hur tillväxtpotentialen kan frigöras. Årets rapport fokuserar på digital förnyelse och attityden till risk i privat och offentlig sektor. Att Sverige förblir i framkant av den digitala transformationen är avgörande för vår fortsatta konkurrenskraft. Intraprenörskapskompassen 2018 visar på tydliga skillnader i attityd och digital kompetens mellan olika industrier och geografiska platser. Rapporten är skriven av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2018
Språk: svenska
ISBN: 978-91-983763-3-3

Bumblebee Nation – The hidden story of the new Swedish Model

Bumblebee Nation – The hidden story of the new Swedish Model

I likhet med humlan har svensk ekonomi flera särdrag som borde hindra den från att flyga. Detta till trots flyger landets ekonomi bättre än många andra länders. Med ett utifrånperspektiv studerar ekonomijournalisten David Crouch hur Sveriges ekonomi fungerar och hur den nya svenska modellen har utvecklats. Välfärdssystemet, fackförbundens roll, pappaledighet, kvinnors roll på arbetsmarknaden och de senaste årens immigration är områden som analyseras. Boken bygger på intervjuer med ett stort antal företagsledare och beslutsfattare som bidragit till den svenska humlans framfart.

”David Crouch provides a great guide to the much-cited but little examined Swedish model – especially how it has evolved over time and the challenges it now faces.”

Richard Milne, Financial Times Nordic and Baltic Correspondent

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2018
Språk: Engelska
ISBN: 978-91-983763-2-6

Köp online

Born globals – fakta och önsketänkande

Born globals – fakta och önsketänkande

Born globals är företag som från start har siktet inställt på världsmarknaden. De har på senare år pekats ut som viktiga för Sveriges framtida tillväxt och jobbskapande. Den här rapporten undersöker svenska born globals inom tillverkning, handel och tjänstesektorn under 2000­-talet, och hur deras utveckling skiljer sig från andra företags. En slutsats är att tilltron till born globals som jobbskapare är för stor. Studien är genomförd av professor Magnus Henrekson, ekon.dr. Shon Ferguson och fil. lic. doktorand Louise Johannesson vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2018
Språk: Svenska
ISBN: 978-91-983763-1-9

Ladda ner

Intraprenörskapskompassen

Intraprenörskapskompassen

Företagens förmåga att skapa ett intraprenöriellt klimat som gynnar innovation och förnyelse har en central betydelse för deras fortsatta framgång. Trots detta är intraprenörskap ett relativt outforskat ämne och kunskapen om intraprenören låg. I Intraprenörskapskompassen ges svar på frågor om vem som är den typiska intraprenören i svenska företag och hur det intraprenöriella klimatet kan stärkas för att frigöra den inneboende tillväxtpotentialen. Rapporten är skriven av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2017
Språk: svenska
ISBN: 978-91-639-5649-2

Ladda ner

Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad

Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad

De senaste årtiondena har såväl svensk som internationell börshandel genomgått en total omvandling, från att vara en nationell och halvt offentlig marknad till att bli en bolagiserad, privatiserad och global verksamhet. För Stockholmsbörsen var denna omvandling särskilt dramatisk eftersom en monopolverksamhet inom loppet av några år ersattes av en privatägd rörelse som aktivt försökte förvärva andra aktörer på den internationella marknaden. I denna bok beskrivs och analyseras Stockholmsbörsens utveckling och omvandling från 1960-talets mitt fram till början av 2010-talet.
Författarna är ekonomiskhistorikerna Mats Larsson, Oskar Broberg, Peter Hedberg, Lars Karlsson, Åsa Malmström-Rognes, Tom Petersson och Anders Ögren.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2016
Språk: svenska
ISBN: 978-91-7504-303-6

Köp online