Aspects of Corporate Governance

Aspects of Corporate Governance

Bolagsstyrning som ämne har fått en ökad uppmärksamhet bland beslutsfattare, praktiker, forskare och investerare. I huvudsak handlar diskussionen om regelverket som påverkar fördelningen och övervakningen av företagens resurser. Genom en kombination av ekonomisk teori och rättsvetenskap behandlar bolagsstyrningen en av de viktigaste aspekterna av marknadsekonomins funktion, särskilt i tider med snabb internationalisering och förändrade ägarstrukturer. Denna bok sammanfattar diskussionerna förda vid ett internationellt symposium på bolagsstyrningstemat som arrangerades av CGF 1993. Innehållet täcker uppkomsten och utvecklingen av debatten inom bolagsstyrning i USA och ger en inblick i den aktuella debatten i vissa europeiska länder.

Corporate Governance Forum, 1995
Språk: engelska
ISBN: 9175986558
Pris: 415 SEK

Does Sweden Need a Mandatory Bid Rule?: A Critical Analysis

Does Sweden Need a Mandatory Bid Rule?: A Critical Analysis

Under det senaste decenniet har förslaget att införa en regel om budplikt för den svenska aktiemarknaden tagits fram. Regeln skulle innebära att en aktieägare med en viss procentandel av rösterna i ett börsnoterat bolag åläggs att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på resterande utestående aktier i bolaget. I den här boken ger Rolf Skog, en av Sveriges ledande experter inom bolagsstyrning, en bakgrund till debatten tillsammans med en sammanfattning av regleringen om budplikt i olika länder. Han ger även en kritisk analys av argumenten för och emot en obligatorisk budplikt och avråder från en introduktion i Sverige. Det här är en bok som borde vara av intresse i alla länder där frågor om bolagsstyrning är en del av den offentliga debatten.

Corporate Governance Forum, 1995
Språk: engelska
ISBN: 9175987023
Pris: ej tillgänglig hos förlaget