Bumblebee Nation – The hidden story of the new Swedish Model

Bumblebee Nation – The hidden story of the new Swedish Model

I likhet med humlan har svensk ekonomi flera särdrag som borde hindra den från att flyga. Detta till trots flyger landets ekonomi bättre än många andra länders. Med ett utifrånperspektiv studerar ekonomijournalisten David Crouch hur Sveriges ekonomi fungerar och hur den nya svenska modellen har utvecklats. Välfärdssystemet, fackförbundens roll, pappaledighet, kvinnors roll på arbetsmarknaden och de senaste årens immigration är områden som analyseras. Boken bygger på intervjuer med ett stort antal företagsledare och beslutsfattare som bidragit till den svenska humlans framfart.

”David Crouch provides a great guide to the much-cited but little examined Swedish model – especially how it has evolved over time and the challenges it now faces.”

Richard Milne, Financial Times Nordic and Baltic Correspondent

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2018
Språk: Engelska
ISBN: 978-91-983763-2-6

Köp online